Aihearkisto: Viikon lintu

Viikon lintu

Koskikara

Varpuslintu, joka asustaa laikuittaisesti Euroopan ja Keski-Aasian vuoristoalueilla. Meillä se on harvalukuinen pesijä runsasravinteisten, puhdasvetisten purojen ja jokien varsilla lähinnä Lapissa ja Kuusamossa, Etelä-Suomessa satunnaisesti. Suuri, umpinainen pesä kallionkolossa tai… Lue lisää »

Viikon lintu

Nokkavarpunen

Euraasian lauhkeiden alueiden ja Pohjois-Afrikan Atlasvuorten pesimälintu. Suosii kulttuuriympäristöjen  lehtipuuvaltaisia metsiä, puistoja ja puutarhoja. Meillä harvalukuinen lähinnä Etelä-Suomessa, mutta pesintöjä on todettu myös Perämeren rannikolla. Pesä useimmiten lehtipuussa. Munia tavallisesti… Lue lisää »

Viikon lintu

Hiiripöllö

Pesii koko pohjoisella havumetsävyöhykkeellä Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Meillä esiintyminen on painottunut pohjoiseen. Elinympäristönä ovat harvat havu- ja sekametsät usein soiden ja aukeiden laitamilla. Muuttomatkoilla viihtyy kaikenlaisilla avoimilla ja puoliavoimilla mailla,… Lue lisää »

Viikon lintu

Urpiainen

Pohjoisen havumetsävyöhykkeen ja sen pohjoispuolisten tunturimetsien ja tundran eteläreunan lintu Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Suomessa levinneisyyden painopiste on pohjoisessa. Väljien metsien, tunturikoivikoiden ja soiden pajukoiden lintu. Huolellisesti rakennettu, paksuseinäinen pesä puussa… Lue lisää »

Viikon lintu

Tikli

Esiintymisalue ulottuu Länsi-Euroopasta ja Pohjois-Afrikan Atlasvuorilta Keski-Aasiaan. Meillä pääosa tikleistä pesii Pori-Lappeenranta-linjan lounaispuolella, mutta hajanaista esiintymistä suunnilleen linjalle Oulu-Joensuu. Suosii vanhoja kulttuuriympäristöjä, joiden liepeillä täytyy olla suurikokoisia rikkaruohoja kasvavia joutoalueita.… Lue lisää »

Viikon lintu

Kurki

Euraasian pohjoisosien lintu. Pesii meillä koko maassa perimmäistä Lappia lukuun ottamatta. Alun perin suolintu, joka on kannan runsastuessa sopeutunut pesimään myös järvien ja merenlahtien ruoikoissa, jopa hakkuualueiden pienissä kosteikoissa. Pesä… Lue lisää »

Viikon lintu

Sepelrastas

Vuoristoseutujen lintu, joka esiintyy laikuittaisesti Euroopassa ja Lounais-Aasiassa. Suomessa se on harvalukuinen perimmäisen Lapin lintu. Meillä pesimisympäristönä ovat tunturien jyrkänteet ja kalliokurut. Pesä on useimmiten kalliojyrkänteen pengermällä. Munia 3-6 kpl.… Lue lisää »

Viikon lintu

Punakylkirastas

Esiintyy Islannista Koillis-Siperiaan painopisteen ollessa pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Runsas ja yleinen koko Suomessa. Suosii valoisia metsiä, metsäreunoja ja puistoja. Pesä on useimmiten pienessä kuusessa, usein myös maassa. Munia useimmiten 5-6 kpl.… Lue lisää »

Viikon lintu

Kivitasku

Esiintyy lähes koko Euraasiassa ja lisäksi Grönlannin eteläisillä rannikoilla, Kanadan pohjoisimmissa osissa ja Alaskassa. Meillä koko maassa. Viihtyy avoimilla mailla, mutta myös hyvin väljissä metsämaisemissa. Pesä useimmiten ahtaassa kivenkolossa. Munia… Lue lisää »

Viikon lintu

Mustakurkku-uikku

Esiintyy pesivänä ympäri pohjoisen pallonpuoliskon. Meillä runsain Etelä-Suomessa ja länsirannikolla, sisämaassa hajanaisesti napapiirille asti. Rehevien pikku järvien, lampareiden ja merenlahtien pienikokoinen uikku. Pesä on tavallisesti kasvien osista rakennettu kelluva lautta,… Lue lisää »