Talvilintuatlas-pilotti

Talvilintuatlas-pilotti käynnistyy Lapissa

 

Johdanto

Suomen pesimälinnuston levinneisyys ja muutokset tunnetaan 10 vuoden välein toistettavien pesimälinnustoatlasten ja vakioreittilaskentojen myötä hyvin. Helsingin Yliopiston eläinmuseon emeritusprofessori ja Suomen linnustonseurannan isä, R.A.Väisänen on omalta osaltaan kehittänyt, edistänyt ja pitänyt ääntä Lapinkin linnustonseurantaan liittyen. Pitkälti Riston ansiota on se, että tunnemme nykyisin näinkin hyvin Suomen pesimälintukantojen tilan ja muutokset. Hän on ollut myöskin edelläkävijä Suomen talvilinnuston seurantaan liittyen.

Maamme talvilintujen levinneisyydestä ei kuitenkaan ole vielä tehty kertaakaan vastaavaa levinneisyyskartoitusta, vaikkakin lintuharrastajat ovat ilmaisseet mielenkiintoa ko. talvilintuatlaksen toteuttamiseen. Helsingin yliopiston talvilintulaskennoilla selvitetään sangen luotettavasti talvilintujen runsausmuutoksia, mutta lajien talvilevinneisyyttä ne eivät valitettavasti kovin kattavasti kerro.

Pesimälintuatlakset ja talvilintulaskennat antavat kuitenkin viitteitä monien talvilintujemme esiintymisalueiden muutoksista. Pesimälinnuston seurantatulosten mukaan yleinen trendi näyttää olevan, että etenkin monet paikka(talvi)lintulajit ovat vaikeuksissa, tosin esimerkiksi joillakin entisillä Lapin talviharvinaisuuksilla kuten sinitiaisella ja viherpeipolla on mennyt todella hyvin Lapissa. Mielenkiintoista on myös seurata pikkuvarpusen, harmaapäätikan ja pähkinähakin levittäytymistä Lappiin.

Talvilintuatlastelu voisi olla mielenkiintoinen lisä kaamosajan retkeilyyn täällä Lapissa. Tänä talvena (1.12.2012–28.2.2013) kokeilemmekin pilottiluonteisesti talvilintuatlaksen toteuttamista koko Lapissa. Ole edelläkävijä ja lähde mukaan Lapin talvilintuatlas-pilottiin:

Toteutus

1) LLY:n alueella 10 km x 10 km ruudustolla
Xenuksen alueella 10 km x 10 km ruudustolla
Xenuksen ja LLY:n atlastilanne samalla kartalla

2) Lisäksi Rovaniemellä yritämme toteuttaa testimielessä talvilintuatlaksen myös Rovaniemen pesimälinnustoatlaksen 1 km x 1 km tutkimusruudustolla. Rovaniemen kartalla Tiiraan syötetyt havainnot näkyvät viiveellä.

Koska kyse on pilottihankkeesta, ei kesäatlaksen pesimävarmuusindeksejä vastaavista talvi-indekseistä ole vielä varmuutta. Alustavasti kokeilemme kartoilla kolmea eri vaihtoehtoa:

  1. Havaittu talven aikana (1.12.–28.2.) ruudulla / ei havaittu.
  2. Eri talvikuukausien havainnot ruudulla korottavat indeksiä asteikolla mahdollinen – todennäköinen – varma talvehtiminen. Tarkempi selitys.
  3. Ruudun yhteenlaskettu yksilömäärä talven aikana logaritmisella asteikolla.

Kuten pesimälintuatlaksessa, tässäkin hankkeessa ovat havainnot tavallisistakin lajeista kiinnostavia. Ilmoittakaa siis kaikki 1.12.2012–28.2.2013 tekemänne lintuhavainnot Tiiraan – oli sitten kyse talitiaisesta tai harmaapäätikasta. Toivottavaa olisi, että ilmoittaisitte myös tulevaan keskitalven talvilintulaskentojenne havainnot eläinmuseon Hatikkan lisäksi myös Tiiraan. Huomaattehan, että Tiiran salatut havainnot eivät näy talviatlas-kartoilla. Sen vuoksi olisi toivottavaa, että käyttäisitte salausta vain suojelullisista syistä.

Jukka Jokimäki, Pekka Suopajärvi & Antti Ruonakoski