Viikon lintu

Sepelrastas

kirjoittaja | 8.2.2024

Vuoristoseutujen lintu, joka esiintyy laikuittaisesti Euroopassa ja Lounais-Aasiassa. Suomessa se on harvalukuinen perimmäisen Lapin lintu.

Meillä pesimisympäristönä ovat tunturien jyrkänteet ja kalliokurut.

Pesä on useimmiten kalliojyrkänteen pengermällä. Munia 3-6 kpl.

Pesimäaikana syö etenkin matoja, hyönteisiä ja kotiloita, syksyllä marjoja.

Pienen pesimäkannan (noin sata paria) tähden sepelrastas katsotaan maamme uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneeksi.

Maamme sepelrastaat talvehtinevat pääasiassa Etelä-Ranskan ja Espanjan vuoristoseuduilla.

Viime vuosien tuloaikoja:

2013: 21.4.

2014: 17.4.

2015: 25.4.

2016: 18.4.