Lintuatlas

Euroopassa on käynnissä yli 50 maata kattava lintuatlashanke, jossa kuvataan lintulajien nykylevinneisyys 50 km ruuduissa. Eurooppa-atlaksen virallinen seurantajakso on 2013–2017.

Suomesta atlasaineiston runkona toimii kolmannen lintuatlaksen aineisto, mutta aineistoa täydennetään ja tarkistetaan.

Euroopan linnustonseurantoja koordinoiva European Bird Census Council (EBCC) on pyytänyt jäsenmaita päivittämään mahdollisuuksien mukaan vanhempia atlastietoja. Joissakin maissa näin onkin tehty, mutta esimerkiksi Venäjällä kartoitusjakso on pidempi kattaen vuodet 2005–2017.

Luonnontieteellinen keskusmuseo ja BirdLife Suomi kannustavat lintuharrastajia avustamaan tarkennusten ja täydennysten tekemisessä.

Tarkennuksia on kahdenlaisia: vanhan aineiston tarkistus ja uuden aineiston tallentaminen/kerääminen vuosilta 2011–2017.

Lajikohtaiset atlaskartat 50 km ruuduissa ovat nähtävillä tästä linkistä: http://atlas3.lintuatlas.fi/euroatlas/

Euroopan lintuatlas http://atlas3.lintuatlas.fi/euroatlas/

atlas3.lintuatlas.fi

EBBA2 (European Breeding Bird Atlas) on Euroopan pesimälinnuston toinen levinneisyyskartoitus, jonka havaintoaineisto kerätään vuosina 2013-2017.

Suomesta EBBA2-aineistona käytetään vuosina 2006-2010 kerätyn kolmannen valtakunnallisen lintuatlaksen aineistoa, jota täydennetään vuoteen 2017 asti uusilla havaintotiedoilla.

Lisätietoja atlasaineiston tarkistamisesta ja uuden tallentamisesta ja keräämisestä löytyy tästä linkistä:

http://www.luomus.fi/fi/euroopan-lintuatlasaineiston-taydentaminen-suomen-osalta

Lisäksi Suomen aineiston lisäksi Eurooppa-atlakseen voi osallistua keräämällä aineistoa muualta Euroopasta. Lue lisää osoitteesta:

http://www.luomus.fi/fi/euroopan-2-lintuatlas

http://www.luomus.fi/fi/euroopan-2-lintuatlas

Euroopan 2. lintuatlas | LUOMUS

http://www.luomus.fi/fi/euroopan-2-lintuatlas

www.luomus.fi

 

Atlasterveisin,

Aleksi Lehikoinen