Vesilintujen poikuelaskennat Rovaniemellä 2017

Telkällä ja haapanalla surkea pesimävuosi

Jukka Simula 22.7.2017

 

Telkkien keväinen kuhertelu ei tuottanut parasta mahdollista tulosta vuonna 2017.

Olen koonnut alla olevaan taulukkoon yhteenvedon Rovaniemen kaupunkialueella suorittamistani vesilintujen poikuelaskennoista viimeisen kolmen vuoden ajalta. Laskennat on suoritettu heinäkuun puolessa välissä laskemalla vuosittain samat havaintopisteet vakioidulla menetelmällä, eli laskennat ovat vertailukelpoisia keskenään.

Kevät/alkukesä 2017 jää historiaan poikkeuksellisen kylmänä ja kylmyys vaikutti jonkin verran myös vesilintujen pesintöjen aikatauluun. Ainakin telkkien pesinnät näyttävät Rovaniemen seudulla olleen  parisen viikkoa myöhässä, pohjoisessa Lapissa vähien havaintojeni perusteella vieläkin enemmän. Sen sijaan Anas-lajeihin (sinisorsa, haapana, tavi) sään vaikutus ei ollut niin suuri, sinisorsaan jopa aivan olematon.

Vuosi oli ainakin telkälle ja haapanalle tämän kolmivuotisjakson ylivoimaisesti huonoin. Myös tukkasotkan tilanne näyttää heikolta. Näillä lajeilla poikasia oli tänä vuonna vajaa puolet viime vuotisista määristä ja poikueettomia naaraita näkyi paljon. Sinisorsa muodostaa ilahduttavan poikkeuksen. Sille vuosi oli jopa seurantajakson paras.

Mikä sitten aiheutti huonon pesimätuloksen? Varmaan yksi merkittävä tekijä on vahvat pienpetokannat. Kahden hyvän myyrävuoden jälkeen myyränsyöjiä on vielä runsaasti ja nyt myyräkantojen romahdettua niiden saalistuspaine kohdistuu mm. vesilinnun poikasiin. Poikueethan nukkuvat kuivalla maalla ja ovat hyvin helppoa saalista kärpille, minkeille, ketuille… Vesilinnuista valtakunnallisiinkin menestyjiin kuuluva sinisorsa on ehkä sen verran kookkaampi, että emo kykenee paremmin suojelemaan poikasiaan?

Laskennathan on suoritettu Rovaniemen kaupunkialueen ympäristön rehevillä lintulahdilla, joilla esimerkiksi minkit ja nykyisin kai supikoiratkin viihtyvät erinomaisesti. Ainakin minkit ovat ymmärtääkseni levittäytyneet jo koko Lappiin. Tulevaa metsästyskautta ajatellen olisikin suotavaa, että alueen metsästäjät jättäisivät haulikkonsa tänä syksynä kaappiin ja keskittyisivät minkkien, supikoirien ja kapisten kettujen loukuttamiseen. Ainakaan telkän ja haapanan kannat eivät tällä hetkellä kestä vähäisintäkään metsästyspainetta.

2015 2016 2017
Telkkä 14 poikuetta, väh. 63 poikasta.

Poikueiden keskikoko 4,8

13 poikuetta, 41 poikasta.

Poikueiden keskikoko 3,1

9 poikuetta, väh. 18 poikasta.

Poikueiden keskikoko 2,1

Haapana 16 poikuetta, väh. 61 poikasta.

Poikueiden keskikoko 3,9

12 poikuetta, 42 poikasta.

Poikueiden keskikoko 3,5

9 poikuetta, 20 poikasta.

Poikueiden keskikoko 2,2

Sinisorsa 4 poikuetta, 15 poikasta.

Poikueiden keskikoko 3,75

3 poikuetta, 21 poikasta.

Poikueiden keskikoko 7,0

5 poikuetta, väh. 23 poikasta.

Poikueiden keskikoko 5,0

Tukkasotka 5 poikuetta, 11 poikasta.

Poikueiden keskikoko 2,2

4 poikuetta, 17 poikasta.

Poikueiden keskikoko 4, 25

1 poikue, 6 poikasta.