BirdLife Suomen vuoden 2017 lintu: Pikkutylli

Birdlife Suomen vuoden 2017 lintu on pikkutylli, jonka seurantaan harrastajien toivotaan tänä kesänä erityisesti panostavan. Pikkutyllihän on laji, jonka kannankehityksestä ei perinteisillä seurantamenetelmillä saada sen vähälukuisuuden ja erikoisten pesäpaikkavaatimusten takia juuri mitään tietoa. Suomen pikkutyllikannaksi on arvioitu 4000-6000 paria ja kannan on arveltu taantuneen viime vuosina.

Lapissa laji on uudistulokas. Ensimmäinen havainto on Kolarista jo vuodelta 1909, mutta tämän jälkeen seuraava havainto on vasta toukokuulta 1954. Ensimmäinen pesintä varmistettiin Rovaniemen Paaniemessä 1963. Nykyään pikkutyllejä pesii harvakseen eteläisessä ja keskisessä Lapissa. Pohjoisimmat vakituiset pesimäpaikat sijaitsevat Sodankylässä ja Kolarissa. Ylimmässä Lapissa laji on hyvin vähälukuinen, mutta onpa yksi pesintä varmistettu jopa Enontekiöllä.

Pikkutylli lienee alkuaan karujen somerikkorantojen laji, mutta pesii nykyään lähes yksinomaan ihmisen muokkaamissa ympäristöissä. Teollisuusalueiden joutomaat, ratapihat, sorakuopat ym. avoimet kentät ovat tätä nykyä lajin mielimaastoja. Esimerkiksi Rovaniemen kaupunkialueella 2009-2011 toteutetussa kaupunkiatlaksessa laji löydettiin 30 ruudusta ja pesimäkannaksi arvioitiin 50 paria.

Pikkutyllit palaavat muuttomatkalta toukokuun loppupuolella ja asettuvat heti reviireilleen. Laji on hyvin kotipaikkauskollinen. Toki pesimäympäristöt ovat monesti sellaisia, että ne saattavat hyvinkin nopeasti muuttua pesimäkelvottomiksi pensoittumisen tms. vuoksi, mutta toisaalta uusia syntyy ihmisten toimesta jatkuvasti. Yksi tällainen kokonaan uusi pesimäbiotooppi on turvetuotantoalueet, joilla laji nykyään pesii yleisesti.

Pikkutyllikartoitukset voi aloittaa heti, kunhan linnut palaavat etelästä. Kannattaa tarkistaa Tiirasta vanhoja esiintymispaikkoja ja käydä niitä tarkistamassa. Myös uusia mahdollisia paikkoja olisi suotavaa etsiskellä. Esimerkiksi soramontuilla ei juuri kesäaikaan retkeillä.

Havainnot tulisi tallentaa Tiiraan mahdollisimman tarkoin lisätiedoin (Ä,var,pari soitimella…) Myös potentiaaliset, riittävällä tarkkuudella tarkistetut kohteet, joilta lajia ei löydy, olisi hyvä tallentaa 0-havaintoina. Pesintään viittaavat havainnot voi halutessaan salata. Havaintoja voi ilmoittaa myös suoraan minulle.

Pienenä lisäkannustimena pikkutyllikartoituksiin voisi todeta, että saman tyyppisillä biotoopeilla pesii joitakin muitakin mielenkiintoisia lajeja. Esimerkiksi kovasti taantuneista kivitaskusta ja törmäpääskystä kannattaa myös kirjata kaikki havainnot Tiiraan!

Jukka Simula

Lly:n pikkutyllivastaava

jukkat.simula@netti.fi

>> BirdLifen pikkutyllisivu