Ounasvaaran ruokintojen lajisto

Ounasvaaran ruokinnoilla tavattavat lintulajit

The bird species to be met by Ounasvaara feeding sites.

(ruokintojen kuvaus katso / description of the sites see Lintupaikat / Rovaniemi)

 


Talitiainen (Parus Major, Great Tit)

Talitiainen on yleinen vieras molemmilla ruokinnoilla.

Great Tit is a common visitor on both feeding sites.

 


Hömötiainen (Poecile Montanus, Willow Tit)

Hömötiaisiakin vierailee kummallakin ruokinnalla jatkuvasti.

Willow Tit is a common visitor on both feeding sites.

 


Sinitiainen (Cyanistes caeruleus, Blue Tit)

Sinitiainen on myös yleinen vieras molemmilla ruokinnoilla.

Blue Tit is also a common visitor on both sites.

 


Töyhtötiainen (Lophophanes Cristatus, Crested Tit)

Töyhtötiainenkin on usein nähtävissä molemmilla ruokinnoilla, vaikkakaan ei niin yleinen ole kuin tali-, hömö- ja sinitiainen.

Crested Tit visits often both sites, allthough it is not as common as Great, Willow and Blue Tits.

 


Kuusitiainen (Periparus ater, Coal Tit)

Kuusitiainen vierailee ruokinnoilla joinakin talvina. Talvelle 2019-20 ei havaintoja ole vielä tehty.

Coal Tit visits the feeding sites during some winters. During winter 2019-20 no observations have been made.

 


Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula, Eurasian Bullfinch)

Punatulkku on yleinen vieras molemmilla ruokinnoilla.

Eurasian Bullfinch is a common visitor on both feeding sites.

Punatulkku – punarintainen on koiras ja harmaarintainen on naaras. Eurasian Bullfinch – the red chested bird is male and the grey-chested bird is female.

 


Puukiipijä (Certhia familiaris, Eurasian Treecreeper)

Puukiipijän löytää silloin tällöin kummaltakin ruokinnalta.

Eurasian Treecreeper can be found occasionally on both feeding sites.

 


Kuukkeli (Perisoreus infaustus, Siberian Jay)

Kuukkeli vierailee jatkuvasti kummallakin ruokinnalla, ja saattaapa tulla kulkijoita katsomaan myös laavulle, nuotiopaikan kupeeseen.

Siberian Jay is a common visitor on both feeding sites, and it may also visit the campfire shelter.

 


Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes, Eurasian Nutcracker)

Pähkinähakkeja käy kummallakin ruokinnalla useita päivittäin.

Eurasian Nutcracker visits both sites daily.

 


Närhi (Garrulus glandarius, Eurasian Jay)

Närhikin vierailee molemmilla ruokinnoilla jatkuvasti.

Eurasian Jay is common visitor on both feeding sites.

 


Käpytikka (Dendrocopos major, Great Spotted Woodpecker)

Käpytikan tavoittaa molemmilta ruokinnoilta päivittäin, ehkä laavun ruokinnalta hiukan useammin.

Great Spotted Woodpecker can be seen daily on both feeding sites, maybe more often on campfire shelter feeding place.

 


Harmaapäätikka (Picus canus, Grey-headed Woodpecker)

Harmaapäätikka vierailee laavun ruokinnalla säännöllisesti, ja saattaapa sen tavoittaa satunnaisesti myös parkkipaikan ruokinnalta.

Grey-headed Woodpecker visits the campfire shelter feeding place regularly, and it may also be seen on the parking place feeding site.

 


Pyy (Tetrastes bonasia, Northern Hazel Grouse)

Pyy on usein nähtävissä ja kuultavissa laavulle johtavien reittien varrella.

Northern Hazel Grouse can often be seen and heard along the paths to campfire shelter.

 


Harakka (Pica pica, Eurasian Magpie)

Harakoita liikkuu usein ruokintojen ympäristössä ja pistäytyypä niitä ruokinnoillakin.

Eurasian Magpies can be seen around the feeding sites, and sometimes they also come to the sites.

 


Varis (Corvus corone, Carrion Crow)

Variskin näyttäytyy usein ruokintojen ympäristössä, ja käy myös ruokinnoilla toisinaan.

Carrion Crows also move around the feeding sites, and they may also visit the sites.