Mustakurkku-uikku vuoden 2012 laji

Mustakurkku-uikku BirdLifen vuoden lintu 2012

BirdLife Suomi on valinnut mustakurkku-uikun vuoden lintulajiksi 2012. Vuoden 2012 päätavoitteena on selivtää mustakurkku-uikkun kannan koko, viimeaikaiset kannamuutokset ja tärkeimmät pesimäpaikat.

Lapissa laji on erittäin harvinainen pesimälaji. Laji on harvinainen myös muuttoaikana. Etenkin Lapissa, mustakurkku-uikku indikoi hyviä lintukohteita, joten se on myös erittäin hyvä Maakunnallisesti arvoikkaiden lintualueiden (MAALI) indikaattorilaji! Kaikki mustakurkku-uikkuhavainnot tulevan vuoden aikana onkin syytä ilmoittaa tiiraan!

Ennen kesän 2012 maastoinventointeja on hyvä koota yhteen tiedossa olevat mustakurkku-uikku paikat Lapissa. Mikäli sinulla on tiedossa alla olevan listan paikkojen lisäksi muita mahdollisia mustakurkku-uikun pesimäaikaisia havaintoja, niin pyydän toimittamaan ne (kunta, paikka, koordinaatit [jos mahdollista] havaintopvm, jne) suoraan tiira- havaintojen keruujärjestelmään tai allekirjoittaneelle sähköpostitse ensi kesän inventointien suunnittelua varten.

Kesän 2012 aikana on tarkoitus tarkistaa kaikki paikat, joissa on aikaisemmin havaittu mustakurkku-uikkuja ja lisäksi kartoituksia pyritään tekemään muillakin potentiaalisilla mustakurkku-uikkupaikoilla. Myös ns. 0-havainnot, kartoitus on tehty, mutta mustakurkku-uikkuja ei havaittu, ovat tärkeitä.

Tiiraan on ilmoitettu havaintoja ainakin seuraavilta paikoilta (mukana ei ole tiiraan salattuina ilmoitettuja paikkoja):

 • ENO; Iitto
 • ENO, Sotkanjärven lintutorni
 • KIT, Latvajärven linturorni
 • KIT,Vedenpuhdistamo
 • KMJ, Hoppula
 • KMJ, siltojen pumppuasema
 • KOL, Teurajärvi
 • KOL, Venettijärvi
 • KOL, Ylläslompolon lintutorni
 • MUO, Muonionjärvi
 • PEL, Paamajärvi
 • PEL, Pellonjärvi
 • PEL, Säynäjäjärvi
 • PLK, Neulikkoaapa, Aapalammet
 • SAL, Märkäjärvi
 • SAL, Selkälä Saittajärvi
 • SAL, Termusjärven lintutorni
 • SAL, Tunturilammet
 • SAL, Vilma Suksenpaistama
 • SAV, Ainijärvi
 • SOD, Kelukosken allas
 • SOD, Porttipahta, Kylmäsu..
 • SOD, Sattanen
 • RAN, Topin linturoni
 • ROV, Jarkonojansuu–Suohari
 • ROV, Kaattasjärvi
 • ROV, Hyypiökivalo Kalatt
 • ROV, Kivitaipale Kivijärvi
 • ROV, Nisälammit
 • ROV, Paavalniemen lintutorni
 • ROV, Tuomilampi
 • YLI, Haisujärvi
 • YLI, Iso-Meltosjärvi
 • YLI, Portimojärvi

Jukka Jokimäki
LLY:n mustakurkku-uikku vastaava