VYÖHYKKEET

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet

 

Linnustomme alueellinen uhanalaisuus

Jouni Parviainen 17.3.2020

 

Valtakunnallisen arvioinnin ohella lintujen uhanalaisuutta on Suomessa arvioitu myös alueellisesti. Tarkastelu on toteutettu metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin. Jotta uhanalaisten lajien seuranta LLY:n toiminta-alueella helpottuisi, oheiseen luetteloon on merkitty kunkin metsäkasvillisuusvyöhykkeen etelärajat kunnittain Lintuatlas 2010 -ruuduston (à 10kmx10km) tarkkuudella.

Rajojen sijainnin määrittelyn toteutustapa

Rajojen sijainnin määrittelyssä on ollut apuna Paikkatietoikkunan (https://kartta.paikkatietoikkuna.fi) kartta, johon oli valittu kolme karttatasoa. Ne ovat Maanmittauslaitoksen tuottamat Taustakartta ja Kuntajako sekä Suomen ympäristökeskuksen tuottama Metsäkasvillisuusvyöhykkeet. Viime mainitun kartan läpinäkyvyyttä lisättiin 50 %, jolloin myös taustakartta erottui hyvin sen alta.

Rajan tarkassa määrittelyssä käytettiin kiintopisteinä Atlasruutujen keskipisteitä YKJ-koordinaattijärjestelmässä ilmaistuna. Tavoitteena oli löytää kaikki sellaiset atlasruudut, josta yli 50 % kuuluu pohjoisempaan vyöhykkeeseen. Kultakin rajalta määriteltiin sen vuoksi 10 kilometrin välein sellaiset pohjoinen ja eteläinen ruutu, joiden välissä vyöhykeraja kulkee. Kunkin vyöhykkeen eteläisimmäksi ruuduksi pääteltiin mainituista ruutupareista se, jonka keskipiste sijaitsee pohjoisempana.

Rajan kulkuun jäi jonkin verran epävarmuutta, koska rajat ovat kaarevia, paikoin jopa mutkaisia ja koska kasvillisuusvyöhykkeiden mittakaava oli mahdollista kasvattaa vain noin kokoon 1:250.000 (tasoon 5). Siitä seurasi, että rajan kulku alemman ruudun keskipisteen ylä- tai alapuolelta jäi muutamin paikoin valistuneeksi arvaukseksi.

Atlasruutujen kuuluminen metsäkasvillisuusvyöhykkeisiin kunnittain

Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueella on kaikkiaan 1020 atlasruutua. Metsäkasvillisuusvyöhykkeitä sieltä löytyy peräti kuusi erilaista. Ne ovat yleisyysjärjestyksessä: Pohjoisboreaalinen vyöhyke (Perä-Pohjola, 4b) 424 ruutua (41,6 %); Pohjoisboreaalinen vyöhyke (Metsä-Lappi, 4c) 293 ruutua (28,7 %); Pohjoisboreaalinen vyöhyke (Tunturi-Lappi, 4d) 198 ruutua (19,4 %); Keskiboreaalinen vyöhyke (Lapin kolmio, 3c) 46 ruutua (4,5 %); Pohjoisboreaalinen vyöhyke (Koillismaa, 4a) 44 ruutua (4,3 %); Keskiboreaalinen vyöhyke (Pohjanmaa, 3a) 15 ruutua (1,5 %).

Nimetyn kunnan atlasruutu on selvyyden vuoksi ilmoitettu suluissa aina kun se ei ole vyöhykkeen alaraja vaan sen eteläpuolella on samaan metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen kuuluva jonkin toisen kunnan atlasruutu. Valtakunnanrajalle osuvia vyöhykkeiden etelärajoja ei yleensä ole eritelty.

Enontekiö: Pääosa ruuduista (84/111) kuuluu Tunturi-Lappiin (4d). Niiden eteläraja kulkee seuraavien Atlasruutujen  kautta: 760:331-760:333; 761:334-761:338; 760:339-760:341.

Inari: Pääosa ruuduista (142/191) kuuluu Metsä-Lappiin (4c). Tunturi-Lappiin kuuluvan alueen eteläraja kulkee seuraavien Atlasruutujen  kautta: (761:341); 761:342; 762:343 765:344-765:346; 766:347; 767:348; 768:349-768:350; 769:351-769:352; 770:353; 771:354-771:355; 772:356-772:357; 771:358-771:359.

Kemijärvi: Kuuluu kokonaisuudessaan (42/42) Perä-Pohjolaan (4b). Atlasruutu 737:355 osuu vyöhykkeen etelärajalle.

Kittilä: Pääosa ruuduista (61/85) kuuluu Perä-Pohjolaan (4b). Metsä-Lappiin (4c) kuuluvan alueen eteläraja kulkee seuraavien Atlasruutujen  kautta: 754:338; 755:339-755:340; 756:341-756:345.

Kolari: Alue kuuluu kokonaisuudessaan (30/30) Perä-Pohjolaan (4b).

Muonio: Pääosa ruuduista (17/25) kuuluu Perä-Pohjolaan (4b). Metsä-Lappiin (4c) kuuluvan alueen eteläraja kulkee seuraavien Atlasruutujen  kautta: 754:335;755:336-775:337.

Pelkosenniemi: Alue kuuluu kokonaisuudessaan (15/15) Perä-Pohjolaan (4b).

Pello: Pääosa ruuduista (12/20) kuuluu Perä-Pohjolaan (4b). Muut kuuluvat Lapin kolmioon (3c).  Perä-Pohjolaan kuuluvan alueen eteläraja kulkee seuraavien Atlasruutujen  kautta: 741:336-741:340.

Posio: Pääosa ruuduista (23/34) kuuluu Koillismaahan (4a). Perä-Pohjolaan (4b) kuuluvan alueen eteläraja kulkee seuraavien Atlasruutujen  kautta: 732:352;734:353;735:354;

Ranua: Pääosa ruuduista (20/34) kuuluu Perä-Pohjolaan (4b). Muut kuuluvat Pohjanmaajan (3a).  Perä-Pohjolaan kuuluvan alueen eteläraja kulkee seuraavien Atlasruutujen  kautta: 742:347; 731:348; 730:349; (730:350; 731:351)

Rovaniemi: Pääosa ruuduista (65/78) kuuluu Perä-Pohjolaan (4b). Muut kuuluvat Lapin kolmioon (3c). Perä-Pohjolaan kuuluvan alueen eteläraja kulkee seuraavien Atlasruutujen  kautta: 741:341; 739:342; 738:343; 737:344; 736:345; 734:346; (734:347; 735:348; 736:349; 735:350). Huomautus: Kunnan maantieteellisen alueen eteläosassa on vielä yksi atlasruutu (734:345), joka kuuluu metsäkasvillisuuden puolesta Pohjanmaahan, mutta se on sovittu Xenuksen toimintapiiriin kuuluvaksi.

Salla: Kunnasta löytyy kolme erilaista metsäkasvillisuusvyökettä. Vajaa puolet ruuduista (28/64) kuuluu Perä-Pohjolaan (4b). Eteläosan ruudut (20/64) kuuluvat Koillismaahan (4a). Pohjoisimmat  16 ruutua ovat osa Metsä-Lappia (4c). Metsä-Lappiin kuuluvan alueen eteläraja kulkee seuraavien Atlasruutujen  kautta: 747:359;746:360. Perä-Pohjolaan kuuluvan alueen eteläraja kulkee seuraavien Atlasruutujen  kautta: (738:355); 741:356; 742:357; 743:358-743:359.

Savukoski: Pääosa ruuduista (40/73) kuuluu Perä-Pohjolaan (4b). Metsä-Lappiin (4c) kuuluvan alueen eteläraja kulkee seuraavien Atlasruutujen  kautta: 753:355; 752:356; 751:357; 750:358; (749:359; 751:360; 752:361)

Sodankylä: Pääosa ruuduista (84/125) kuuluu Perä-Pohjolaan (4b). Metsä-Lappiin (4c) kuuluvan alueen eteläraja kulkee seuraavien Atlasruutujen  kautta: 756:346-756:348; 755:349-755:351; 754:352-754:353; 753:354.

Taivalkoski: Atlasruudun 730:354 pinta-alasta yli puolet sijaitsee Posion kunnan alueella, mutta se on LLY:n ruutuluettelossa nimeämisperusteensa (Iso Jakovaara) sijainnin mukaisesti merkitty Taivalkosken kuntaan kuuluvaksi. Metsäkasvillisuusmielessä ruutu kuuluu Koillismaahan (4a).

Utsjoki: Kunta kuuluu kokonaisuudessaan (67 ruutua) Tunturi-Lappiin (4d).

Ylitornio: Kunta kuuluu kokonaisuudessaan (25 ruutua) Lapin kolmioon (3c).