Lintuatlas 2022-25


>>Katso Lintuatlaksen lajikohtaiset ohjeet (pdf)


Lintuatlas alkaa!

Tervehdys

Suomen neljäs lintuatlas on käynnissä. Atlashankkeessa selvitetään Suomen pesimälinnuston levinneisyys 10×10 kilometrin kokoisissa atlasruuduissa vuosina 2022–2025 ja sen toteuttavat yhteistyössä BirdLife Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Atlakseen voit tutustua tarkemmin täällä:

www.birdlife.fi/lintuatlas

www.lintuatlas.fi

Suomi on atlaksessa jaettu 10×10 kilometrin atlasruutuihin ja jokainen ruutu edelleen jonkun jäsenyhdistyksen vastuulle. Atlaksen tarkoituksena on selvittää, mitä lajeja missäkin ruudussa pesii. Atlaksen nettisivuilla voit mm. tarkastella atlasruutujen sijoittumista kartalle ja ruutujen jakautumista eri yhdistysten alueille. Omalla karttapohjallaan voit tarkastella edellisessä atlaksessa vähemmälle retkeilylle jääneitä ruutuja.

Lintuatlaksen tulospalvelu ja erillinen atlaslomake aukeavat maaliskuun puolivälissä, mutta voit jo nyt palauttaa havaintoja atlakseen. Pesintään viittaavia havaintoja voi näin kevättalvella tehdä esimerkiksi tikoilla, käpylinnuilla ja pöllöillä.

Lintuatlaksessa käytetään pesimävarmuusindeksejä kuvaamaan lajin pesinnän varmuutta atlasruudussa. Pesimäaikaiset havainnot jaotellaan kullakin ruudulla pesimävarmuusindeksien perusteella epätodennäköisiin, mahdollisiin, todennäköisiin ja varmoihin pesintöihin. Yksityiskohtainen ohje indeksien tulkinnasta esimerkkeineen lisätään lähiaikoina atlaksen nettisivuille. Indeksien kuvaukset löytyvät Tiirasta:

https://www.tiira.fi/atlasohje.php

Tiirassa atlashavainnot kirjataan lisäämällä havaintoa ilmoittaessa mukaan pesimävarmuusindeksi. Ilman pesimävarmuusindeksiä havainto ei tule atlakseen – muista siis kirjata indeksi pesintään viittaavissa havainnoissa!  Tiirasta havainnot siirtyvät atlaksen tulospalveluun miltei reaaliajassa, kerran vuorokaudessa. Lue lisää havaintojen ilmoittamisesta Tiiraan:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/

Atlaksen nettisivuille päivitetään kevään edetessä paljon lisätietoja ja ohjeita atlakseen liittyen. Tulospalvelun aukeamisesta tiedotetaan erikseen. Atlakseen liittyvissä kysymyksissä voit aina ottaa yhteyttä joko oman yhdistyksesi atlasvastaavaan tai valtakunnallisiin atlaskoordinaattoreihin (lintuatlasATluomus.fi).

-Terveisin LLY:n alueen lintuatlasvastaava Eetu Sundvall

Yhteydenotot koskien lintuatlasta sundvall.eetu@gmail.com

 


Lintuatlaksen tulospalvelu avattu

Suomen neljännen lintuatlaksen tulospalvelu on nyt avattu ja se löytyy täältä:

https://tulokset.lintuatlas.fi/

Tulospalvelussa voit seurata lintuatlastietojen kertymistä lajeittain ja atlasruuduittain. Tulospalvelun toimintoja päivitetään kevään mittaan. Lintuatlakseen on ilmoitettu jo yli 3 700 havaintoa. Pesinnät ovat monin paikoin käynnissä varhain pesintänsä aloittavilla lajeilla. Esimerkiksi tiaiset ja viherpeipot laulavat ja käpytikat rummuttavat. Varmoja pesintöjä on jo todettu mm. pikkukäpylinnulla. Tutustu ja ilmoita omat havaintosi!

Pesimävarmuusindeksit on päivitetty

Lintuatlakseen tulevat pesimävarmuusindeksillä merkityt havainnot. Pesimävarmuusindeksit ja indeksien laaja ohje on nyt päivitetty lintuharrastajilta saatujen kommenttien perusteella. Laaja ohje sisältää esimerkkejä ja tulkintaohjeita pesimävarmuusindekseistä. Kannattaa tutustua ennen atlasretkeilyä! Voit myös tulostaa indeksit mukaasi maastoon:

https://lintuatlas.fi/indeksit/

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

 


Pesimävarmuusindeksi ja havaintojen ilmoittaminen Atlakseen

Vaikka kevät ottaa nyt pientä takapakkia, monet lajit ovat jo reviireillään. Alkukevät on hyvää aikaa esimerkiksi kanalintujen, pöllöjen, tikkojen ja tiaisten reviirien etsimiseen. Käpylinnuille ja korpille tämä on jo täyttä pesimäaikaa. Myös ensimmäisiä muuttolintuja on jo saapunut reviireille. Siis nyt kannattaa lähteä atlastelemaan ihan varta vasten tai ainakin muilla retkillä kiinnittää huomiota pesimälinnustoon. Yleisistäkin lajeista kaivataan pesimähavaintoja.

Havaintoja voi ilmoittaa Tiiran kautta tai erillisellä lintuatlaslomakkeella/-sovelluksella. Tiiran käyttö on kätevintä, kun on kyse yksittäisistä atlashavainnoista. Tällöin tulee merkitä kunkin linnun paikka kartalle ja valita pesimisvarmuusindeksi lisätietoja-kohdan alasvetovalikosta. https://www.tiira.fi

Oikeaa pesimävarmuusindeksiä aprikoidessa kannattaa ottaa avuksi kattava lista indeksoinnista:https://lintuatlas.fi/wp-content/uploads/2022/01/Pesima%CC%88varmuusindeksit-laaja_4-lintuatlas_kommentoitavaksi.pdf

Lintuatlaslomake löytyy osoitteesta https://laji.fi/project/MHL.117/form ja vastaava sovellus osoitteesta https://play.google.com/store/apps/details?id=org.luomus.mobi

Näiden avulla on helppo tallentaa kerralla paljon atlashavaintoja yhdeltä ruudulta. Paikaksi voi merkitä pisteen, alueen, reitin tai koko ruudun ilman tarkempia sijaintitietoja. Tätä kautta on myös mahdollista ilmoittaa ns. täydellisiä lajilistoja eli listoja, joissa on kaikki ko. ruudulta kyseisellä retkellä (lyhyellä tai pitkällä) havaitut lajit. Täältä havainnot eivät tule Tiiraan, eli esimerkiksi katsausten ja suojelun kannalta merkittävät havainnot (harvalukuisten lajien reviirit ja ylipäätään harvalukuisten lajien havainnot) olisi silti hyvä tallentaa Tiiraan.

Molempien ilmoituskanavien kautta havainnot päätyvät tulospalveluun: https://tulokset.lintuatlas.fi

Siellä voi tällä hetkellä tarkastella lajikohtaisia karttoja sekä ruutukohtaisia lajilistoja. Myöhemmin tulee muitakin ominaisuuksia. Ruutujen tietoihin on jatkossa tarkoitus pystyä navigoimaan kartan avulla.

Kannattaa myös vilkaista Mikko Heikkisen toteuttamia lintuatlastilastoja: http://biomi.org/tools/lintuatlas/

Nämäkin tulevat kehittymään, mutta jo nyt sieltä löytyy mielenkiintoisia tietoja. Esimerkiksi viimeisen kahden viikon ajalta on seitsemän varmaa pesimähavaintoa sekä iso- että pikkukäpylinnusta. Eniten todennäköisiä pesimähavaintoja on käpytikasta ja variksesta.

Hyviä atlasretkiä!

-Eetu Sundvall LLY atlasvastaava