Vuoden 2020 linnut: naurulokki ja pikkulokki

Lapin lintutieteellisen yhdistyksen hallitus valitsi vuoden 2020 lajeiksi nauru- ja pikkulokin. Vuonna 2008 lajipari oli BirdLife Suomen vuoden lajeina ja myös meillä kyseisiä lokkeja seurattiin tuolloin tarkalla silmällä.

Vuoden 2019 valtakunnallisessa uhanalaisuus luokituksessa naurulokki katsottiin kuuluvan luokkaan vaarantunut (VU) ja pikkulokki kuului tuolloin luokkaan elinvoimainen (LC). Samaan aikaan tehty lintulajien alueellinen uhanalaisuustarkastelu metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin sijoittaa pikkulokin Metsä-Lapin osalta luokkaan uhanalainen. Perusteena on, että laji on aikaisemmin ollut Metsä-Lapissa vakituinen pesijä, mutta nyt vaarassa kadota.

 

Vuoden lajiksi valinnan ajatus oli, että saadaan uutta tietoa siitä, onko lajien runsaudessa nähtävissä muutoksia verrattaessa vuoden 2008 tilannetta vuoteen 2020.  Tuolloin LLY:n alueella naurulokkeja ilmoitettiin pesiväksi 14 yhdyskunnassa yhteensä 917 paria ja pikkulokkeja vastaavasti 15 yhdyskunnassa 487 paria.

Vuoden 2020 havaintojen perusteella parimääräarvioita on ehkä vaikea tehdä, mutta jotain lokkien määristä tämän vuoden havainnot toki kertovat. Nevalan Esko keräsi ansiokkaasti LLY:n kotisivuille runsaasti pohjamateriaalia nauru- ja pikkulokkien havainnoista ja erityisistä mielenkiinnon kohteista kunnittain. Samalla hän jo hahmotteli havaintojen perusteella, mihinkä suuntaan kunkin kunnan lokkitilanne oli lukujen valossa menossa.

Pohjatietoa oli siis saatavilla, mutta saiko se alueemme lintuihmiset liikkeelle tutkimaan tämän mielenkiintoisen lajiparin nykytilaa? Jos katsotaan pelkästään kyseisistä lajeista tehtyjen havaintojen määrää, on ainoa oikea vastaus, että kyllä sai.

Vuonna 2008 pikkulokista ilmoitettiin Tiira-havaintojärjestelmään 134 havaintoa/3700 yksilöä ja naurulokista ilmoituksia oli vastaavasti 190/ 24458 yksilöä. Nyt vastaavat luvut olivat pikkulokin osalta 300/3384 ja naurulokin osalta 498/26623. Huomionarvoinen seikka on myös se, että vuoisien 2007-2020 välillä Tiiraan ilmoitettujen havaintojen kokonaismäärä kaikki lajit huomioon ottaen on yli kaksinkertaistunut. Mutta pikkulokkien eikä naurulokkien havaintomäärät ole nousseet samassa suhteessa. https://www.lly.fi/havainnot/lintukatsaukset/

Pitää muistaa, että paljon retkeillyiltä alueilta, esimerkiksi Rovaniemen keskustan lähialueilta, siellä pyörivät linnut tulee Tiira-järjestelmään merkityiksi useaan kertaan. Näitä ei ole tässä katsauksessa mitenkään perattu.

Rovaniemen havaintojen yksilömääräksi saadaan näillä perusteilla 21001. Se on koko LLY:n havaituista yksilöistä miltei 79 %. Vastaavaksi pikkulokin Rovaniemen prosentiksi saadaan vajaa 54.

 

Jos Rovaniemeltä on havaintoja eniten, niin vähiten niitä on Sallasta ja Savukoskelta. Kummassakaan ei havaittu nauru- eikä pikkulokkia vuonna 2020.  Pikkulokki jäi havaitsematta myös Pelkosenniemellä, mutta siellä naurulokista tehtiin yksi havainto. Ainoastaan yksi naurulokki havainto kirjattiin myös Utsjoella.

Vuoden 2020 havaintoja kunnittain sekä vertailua vuoteen 2008 ja sen jälkeiseen aikaan:

Enontekiö:

naurulokki: 3 havaintoa/8 yksilöä

Kaikki ilmoitukset ovat toukokuulta. Enimmillään nähtiin 5 lintua: 25.5. Lainijoki, Peltovuoma 5 p (Timo J. Leppänen). Lintuatlaksessa 2006–2010 naurulokki on ilmoitettu varmaksi pesijäksi muutamalta Enontekiön ruudulta. Nyt pesintään viittavia havaintoja ei ilmoitettu. Monella paikkakunnalla kaatopaikat ovat olleet tärkeitä naurulokin ravinnon hankinnan kannalta. Onko lajin pesintä Enontekiöllä aiemmin perustunut paljolti kaatopaikan ruokatarjontaan? Kaatopaikkojen siistiytyessä ja vaihtuessa hyötyjäteasemiksi, hävisivät myös pesivät linnut?

pikkulokki: 9 havaintoa /38 yksilöä

Peltovuomassa, Sotkajärvellä ja Nunnasessa tehtiin useampia havaintoja ja todennäköisesti havainnot koskevat osin samoja lintuja. Enimmillään nähtiin 9 yksilöä: 26.5. Peltovuoma 9 p (Antti Karlin). Havaintojen aikahaarukka on 21.5.–8.6. Pesintään viittaavia havaintoja ei ilmoitettu. Lintuatlaksessa 2006–2010 yhdestäkään ruudusta ei varmistettu pikkulokin pesintää. Mahdollisena sitä pidettiin silloin useassa ruudussa.

 

Inari:

naurulokki: 29 havaintoa/89 yksilöä.

Ei havaintoja pesinnästä. Viimeinen varmistettu pesintä Tiira-havaintojärjestelmän mukaan on vuodelta 2017. Havaintojen yksilömäärät ovat pudonneet paljon ns. parhaista vuosista, nyt enimmillään 10 lintua 25.5. Juutuanvuono, Honkalahti (Anja Vest). Pääosa havainnoista toukokuulta, toukokuisten lisäksi ainoastaan 1 huhtikuulta ja 1 kesäkuulta.

pikkulokki: 30 havaintoa/116 yksilöä.

Ei havaintoja pesinnästä. Viimeisessä lintuatlaskartoituksessa lajin havaittiin pesivän vielä Inarijärven lounaisosissa. Ilmoitettujen havaintojen määrä on iso verrattuna aikaisempiin vuosiin. Mutta yksilömäärissä jäätiin jälkeen huippuvuosista. Isoin määrä vuonna 2020 oli 13 yksilöä; 21.6. Siitajärvi (Arto Keskinen). Havainnot ovat pääosin toukokuulta, mutta syyskuussakin laji havaittiin: 7.9.Konesniemi, Joensuuselkä 1 1kv m SW (Roope Ruokonen). Havainto on samalla koko LLY:n alueen myöhäisin havainto viime vuodelta.

Kemijärvi:

naurulokki: 25 havaintoa/ 439 yksilöä

Ei havaintoja pesinnöistä. Jätevesijärvi on joskus kerännyt keväisin satapäisiä lokkiparvia, mutta nyt jäätiin kunnan alueella enimmilläänkin alle sadan: 25.5. keskusta, Sairaalanniemi 75 p (Pirkka Aalto). LLY:n alueen vuoden myöhäisin havainto tehtiin Kemijärvellä: 11.10. Pöyliöjärvi 1 1kv p (Sampo Laukkanen)

pikkulokki: 12 havaintoa/ 266 yksilöä

Ei havaintoja pesivistä linnuista. 2020 Kaikki Kemijärven havainnot on tehty hyvin lähellä keskustaa. Kunnan muissa kolkissa lajia ei havaittu. Enimmillään 22.6. Pitkäsilta 90 p (Pirkka Aalto). Vuosikymmenen puolivälissä Kemijärvellä havaittiin parhaimmillaan 350 pikkulokkia paikallisena (Pirkka Aalto).

 

Kittilä:

naurulokki: 10 havaintoa/ 37 yksilöä

Jos tulkitsee pesiväksi Kivijärvellä havaitun kahden yksilön oleskelun, saadaan Kittilän pesiväksi parimääräksi 1.  Havaintojen määrä sekä havaittujen yksilöjen määrä ei hirveästi poikkea viime vuosien trendistä. Enimmillään 10 yksilöä 11.5. Salmijärvi (Juha Takalo).

pikkulokki: 14 havaintoa/131 yksilöä

Ei suoranaisia pesintähavaintoja. Vanhalta pesintäalueelta Kivijärvi-Lompolojärvi ilmoitettiin 10 lintua 6.6. (Reetta Peuraniemi, Tero Raita). Havainnosta ei käy ilmi olivatko linnut pesiviä. Havaintojen määrä on viime vuosien tasoa. Suurimmat yksilömäärät ilmoitettiin Könkäältä: Akanrimpi 8.6. 50 p (Virpi Uusiniemi) ja 3.6. 30 p (Katri Sipola). Vain pari kertaa aikaisemmin on vuosien 2008–2019 aikana ilmoitettu isompia kerääntymiä kuin nyt ilmoitettu suurin määrä.

Kolari:

naurulokki: 4 havaintoa/29 yksilöä

Ei varmistettuja pesintöjä. Enimmillään 25 lintua: 23.5. Kurtakko 25 m NE (Pekka Peltoniemi). Tiira-havaintojärjestelmään on merkattu 2008–2020 yhdestä viiteen havaintoa vuosittain. Pesintähavaintoja ei ole kirjattu, vaikka viimeisimmässä Lintuatlaksessa pesintöjä on ilmoitettu varmistuneen muutamalta ruudulta.

pikkulokki: 9 havaintoa/ 86 yksilöä

Ei varmistettuja pesintöjä. Havainnoista 3 on tehty Ylläslompolossa lähekkäisinä päivinä, joten kyseessä todennäköisesti samat linnut. Sieltä ilmoitettiin Kolarin isoimmat yksilömäärät: 9.6. 25 p (Akseli Pudas) ja noin 30 p (Pekka ja Pirkko Hietaniemi). Ilmoitettujen havaintojen määrä on vaihdellut vuoden 2008 jälkeen vuosittain välillä 1–9.

 

Muonio:

naurulokki: 6 havaintoa/17 yksilöä

Kaikki havainnot toukokuulta. Havainnoista 4 tehty Puthaanrannalta. Enimmillään: 26.5. 8 p (Timo J. Leppänen). Naurulokki ei havaintojen valossa ole koskaan näyttäytynyt Muoniossa runsaslukuisena. Tiiraan suurin kirjattu määrä on vuodelta 1979. Silloin havaittiin 20 lintua paikallisena kirkonkylällä (Kalle Roimaa).

pikkulokki: 5 havaintoa/16 yksilöä

4 havaintoa viidestä tehtiin Puthaanrannasta. Vuosittainen ilmoitusten määrä on ollut vuoden 2008 jälkeen 0–10/vuosi (2019:0). Tänä vuonna enimmillään nähtiin 8 lintua: 28.5. Puthaanrannantie 8 p (Leena Muotka).

Pelkosenniemi:

naurulokki: 1 havainto/ 1 yksilö

2.5.2020 keskusta 1 p (Paula Kivilompolo). 2008, 2009, 2011, 2012, 2016, 2017 olivat naurulokin osalta Pelkosenniemellä nollavuosia. 2013 ilmoitettiin peräti 5 havaintoa.

pikkulokki: ei havaintoja

2008, 2009, 2014, 2018 ovat ne vuodet, jolloin Pelkosenniemellä on tehty havaintoja pikkulokista.

 

Pello: naurulokki: 43 havaintoa/ 201 yksilöä

Pellossa lokkiyhdyskunta (pesivänä sekä nauru- että pikkulokkeja) on aikanaan löytynyt ainakin Paamajärveltä. Nyt sieltä ei ilmoitettu havaintoja lokeista. Sirkkakosken kalasatamassa pesintää yritti 5 paria naurulokkeja, mutta tulva hukutti pesät allensa (Tomi Rautio). Suurimmat kerääntymät vuosina 2008–2011 käsittivät yli 100 lintua, nyt suurin määrä ainoastaan 23: Sirkkakoski, kalasatama 20.5. 23 p (Kati ja Markku Sirkka).

pikkulokki: 23 havaintoa/202 yksilöä

Ei pesimähavaintoja. Enimmillään: Yliranta, Mätäs 21.5. 63 p (Ilkka Spets). 2008 keväällä ilmoitettiin keväältä peräti 420 pikkulokkia paikallisena (Jorma V.A. Halonen) ja muutamana muuna vuonna päästiin myös reippaasti yli sadan linnun.

 

Posio: naurulokki: 32 havaintoa/374 yksilöä

Pesintä varmistui Kotilammelta, pesivänä 6 paria (Akseli Myllyneva). 2008 tällä samaisella paikalla pesi vähintään 30 paria ja Koivulahdella 22 paria (Pirkka Aalto, Petri Piisilä). Ahvensalmelta laskettiin kahteen otteeseen 30 lintua (Akseli Myllyneva). Ne olivat suurimmat Posion 2020 yksilömäärät. Ahvensalmi tuntuu olevan alueen paras naurulokkien kerääntymispaikka. 27.4.2010 siellä lepäili peräti 500 yksilöä (Mika Heikkala).

pikkulokki: 21 havaintoa/212 yksilöä

Pesivänä Kotilammella, parimäärä 32 paria (Akseli Myllyneva). Vuoden 2008 pesimäpaikat olivat Kotilammen lisäksi Koivulahti (Pirkka Aalto, Petri Piisilä) ja Kynsijärvi (Antti Ruonakoski). Vuodelta 2008 on myös Tiiraan merkitty Posion suurin pikkulokkikerääntymä: 25.5. Akanlahti 450 p (Antti Peuna).

 

Ranua:

naurulokki: 5 havaintoa/ 21 yksilöä

Pesintä varmistui yhden parin voimin Tupakkisuolta (Juha Lohela). Aikaisemmin laji on pesinyt ainakin Kuhajärvellä ja Simojärvellä. 2008 vuoden jälkeen naurulokista on tehty Ranualla 0–6 per vuosi. Isoja kerääntymiä ei ole ynnätty. 28.5.2020 Portimojärvi 13 p (Timo J. Leppänen). 13 on määränä sellainen, että siihen on Ranualla päästy ainoastaan kerran aikaisemmin vuonna 2018.

pikkulokki: 2 havaintoa/4 yksilöä

Ei varmistettuja pesintöjä. 22.5. Piittisjärvi 2 p (Heini Haverinen, Raimo Metsomäki) ja 28.5. Portimojärvi 2 p (Timo Leppänen).  Vuoden 2008 jälkeen löytyy Tiirasta 0–8 havaintoa per vuosi. Pesiväksi laji on ilmoitettu ainoastaan 2018 Kuhajärveltä (Tiina Saarijärvi).

Rovaniemi:

naurulokki: 240 havaintoa/21001 yksilöä

Pesintöjä varmistui Harjulammelta ja Kuolajokisuulta. Kolonia Kivitaipaleen Kivijärvellä, jossa aikaisemmin pesi jopa yli 400 naurulokkiparia, oli pesivien naurulokkien osalta huvennut olemattomiin (Jukka Jokimäki). Syynä tähän on varmaankin Kuusiselän kaatopaikan toiminnan alasajo. Myös vielä asutuissa yhdyskunnissa poikastappiot olivat suuret: 30.6. Harjulampi pieniä maastopoikasia runsaasti (Petri Kemppainen, Ismo Kreivi, Markku Pernu), mutta 7.7. poikasten määrä oli romahtanut arviolta vähintään puoleen edellisestä käynnistä (Antti Aholainen, Ismo Kreivi, Markku Pernu). Samoin Kuolajokisuulla 14.7. kymmeniä kuolleita poikasia (Veikko Isomursu, Ismo Kreivi). Isoimmat kerääntymät ovat myös Rovaniemellä pienentyneet huomattavasti verrattuna huippuvuosiin. Kun joskus arvioitiin isoimmissa kerääntymissä olleen jopa 4000 lintua (Jukka Jokimäki), niin vuonna 2020 parhaimmillaankin vain 1500 yksilöä (Andreas Nuspl).

pikkulokki: 155 havaintoa/1806 yksilöä

Pesimishavaintoja Harjulammelta ja Kivijärveltä. Harjulammessa pesintä onnistui ainakin maastopoikasvaiheeseen muutaman parin osalta: 30.6. 3 pm rengastettiin ja muutama muu näkyi uimassa (Petri Kemppainen, Ismo Kreivi, Markku Pernu). Vuoden 2020 suurin yksilömäärä oli 220 lintua Ounasjokisuistossa 17.6. (Andreas Nuspl).

 

Salla:

naurulokki: ei havaintoja

Vuosi 2012 oli myös naurulokiton vuosi havaintojen valossa. Muutoin laji havaittiin 2008–2019 vähintään kerran joka vuosi.

 

pikkulokki: ei havaintoja

Vuosina 2008–2019 laji havaittiin Sallassa ainakin yhden kerran per vuosi.

 

Savukoski:

naurulokki: ei havaintoja

2008, 2009, 2017, 2018 ja 2019 olivat myös nollavuosia havaintojen suhteen, eikä muiltakaan vuosilta ole havaintoja kolmea enempää.

pikkulokki: ei havaintoja

2011, 2012, 2013 ja 2015 laji havaittiin kerran per vuosi, muilta vuosilta ei havaintoja. 2013 havaittiin peräti 14 yksilöä 17.5. Ainijärvellä (Teuvo Hietajärvi).

 

Sodankylä:

naurulokki: 13 havaintoa/92 yksilöä.

Nousua havaintojen määrässä muutamaan viime vuoteen verrattuna. Pesintöjä varmistui tekojärviltä, mutta tarkemmat havainnot puuttuvat. Suurin määrä ilmoitettiin heinäkuulta: 14.7. Lokka, Kotivaara 40 p (Olli-Pekka Karlin).

pikkulokki: 9 havaintoa/ 70 yksilöä

Ei pesinnästä havaintoja. Havaintomäärä kuitenkin hyvä. 2008 vuodesta havaintojen määrä on vaihdellut nollasta yhdeksään per vuosi. Yli sadan linnun kerääntymiä on havaittu vuosina 2008 ja 2015, nyt enimmillään vain reilu 20 lintua: 16.6. Satojärvi 23 p (Iikka ja Osmo Heikkala). Vanhoilta pesimäpaikolta Vaalajärveltä ja Joutolammelta ei ilmoitettuja havaintoja.

 

Utsjoki:

naurulokki: 1 havainto/3 yksilöä

Ainokainen havainto: 23.5. Nivajoki 3 p (Olli ja Riitta Osmonen). Utsjoelta on 2006 vuodesta lähtien ilmoitettu vuosittain 0–4 havaintoa naurulokista ja enimmilläänkin yksilömäärä on ollut 5.

pikkulokki: 3 havaintoa/ 11 yksilöä

2 havaintoa toukokuun lopulta ja 1 kesäkuun ensimmäiseltä päivältä. 2006 vuoden jälkeen vuotuinen havaintomäärä on vaihdellut yhden ja kahdentoista havainnon välillä. Enimmillään yksilömäärä on ollut 33 vuonna 2016. Tänä vuonna ison määrä oli 6: 1.6. Kevojärvi 6 p (Antti Pöllänen, Max Koistinen).

 

Ylitornio:

naurulokki: 86/4311 yksilöä

Ei havaintoja pesinnöistä. Pesimisyhdyskuntia on aiemmin ollut ainakin Meltosjärvellä, Pakisjärvellä, Portimojärvellä ja Kainuunkylän saarilla. Monesta muusta alueemme kunnasta poiketen naurulokkien isoimmissa kerääntymissä oli lintuja varsin runsaslukuisesti. 6.6. Purasenvaarassa arvioitiin olevan 1000 naurulokkia tulvapellolla (Jarmo Saarela, Markku Sirkka, Ilkka Spets).  Vesi nousi alkukesästä Torniojoella varsin korkealle ja nurmella olevilla pelloilla ajoi kastemadot sekä lierot liikkeelle ja lokit näille paikoille löysivät. Mutta minne nämä lokit sitten hakeutuivat pesimään? Ylitorniolta niitä ei löytynyt.  Kainuunkylän saarilla tulvavesi oli pitkään korkealla ja saaret upoksissa. Siitä syystä pesintä ainakin siellä oli mahdotonta.

pikkulokki: 8 havaintoa/326 yksilöä

Ei havaintoja pesinnöistä. Laji on pesinyt aiemmin ainakin Meltosjärvellä, Pakisjärvellä ja Portimojärvellä. Vuonna 2008 arvio Portimojärven parimäärästä oli 150–250 (Antti Ruonakoski). Tuolloin laji pesi myös Meltosjärvellä. Viimeisin merkintä lajin pesinnästä Tiirassa on vuodelta 2010 Pakisjärveltä (Antti Ruonakoski), mutta sielläkään pesintöjä ei ollut ainakaan enää kesällä 2020 (Ismo Kreivi). Vaikka pesivät linnut ovat kadonneet, suurimmat yksilömäärät olivat kuitenkin kohtuu korkeat: 15.5. Portimojärvi 145 p ja Meltosjärvi 133 p (Ismo Kreivi).

 

Yhteenveto

Ainoa iso LLY:n alueen jäljellä oleva naurulokkiyhdyskunta on siis Rovaniemen Harjulammella. Rovaniemeltä iso yhdyskunta on kadonnut ainakin Kivitaipaleen Kivijärveltä. Syynä edelläkin mainittu Kuusiselän kaatopaikan alasajo. Pienempiä yhdyskuntia on varmuudella kadonnut useita.

Harjulammen kolonian ruokahuolto on tukeutunut myös kovasti kaatopaikkoihin, aikaisemmin Mäntyvaaraan ja viime vuosina Kuusiselkään. Nyt kun ruokaa ei enää Kuusiselästäkään löydy, onko Harjulammenkin kolonian kohtalona surkastuminen tai peräti katoaminen kokonaan?

Viime vuosina Harjulammen ja Kirkkolammen rannoilla on pyörinyt loppukesästä paljon samana kesänä syntyneitä naurulokkeja. Lopulta ne kuolevat pääsemättä ollenkaan lähtemään muuttomatkalle. Ruokavirastolle lähetetyistä yksilöistä on löytynyt erilaisia tauteja ja kaikki ovat olleet hyvin aliravittuja.

Onko nyt niin, että kaatopaikan ehtyessä muualta löytyvä ravinto ei riitä ylläpitämään suurta yhdyskuntaa? Poikaskuolleisuus tänä kesänä niin Harjulammella kuin Kuolajokisuulla tukisi tätä teoriaa.

Ylitornion isot yhdyskunnat ovat myös kadonneet niin Pakisjärveltä kun Portimojärveltäkin. Pakisjärven kolonian pääruokailupaikka oli Pessalompolon kettutarhat. Kettutarhojen kadottua katosi myös Pakisjärven kolonia. Portimojärven kolonian ruokahuoltoa helpotti aikanaan Kopanmäen kaatopaikka. Myös tämä kaatopaikka on suljettu ja niin on hiljentynyt myös Portimojärven yhdyskunta. Toki osa tekijänä siellä voi olla myös järven säännöstely. Veden nosto ja veden korkeuden luonnoton vaihtelu on hajottanut pesinnän kannalta tärkeät kasvustolautat.

Näiden edellä mainittujen yhdyskuntien katoamista voi hyvinkin perustella ruuan vähenemisellä. Koskeeko sama sitten muitakin esim. Kittilän Kivijärven-Lompolojärven yhdyskuntaa?

Naurulokin väheneminen näkyy myös yksilömäärissä per ilmoitettu havainto. Vaikka viime vuonna yksilöitä ilmoitettiin ennätysmäärä, oli ilmoitettujen havaintojen määrä sitä myös. Parhaimmillaan se on ollut vuonna 2010 156 yksilöä per ilmoitettu havainto. Matalimmillaan se on vajonnut alle viidenkymmenen vuonna 2019, ollen vain 53 viime vuonna. Katsauksissa on myös entisten pesäpaikkojen nolla havainnoilla suuri arvo. Elikkä, jos sellaisella paikalla käydään pesimäaikaan, jossa joskus aikaisemmin on ollut pesiviä pareja, eikä niitä enää siellä havaita. Tiiraan kannattaa ehdottomasti kirjata havaittujen lintujen määräksi nolla.

Pikkulokkikolonioitten katoaminen ei varmaankaan ole samalla tavalla kiinni ruuan ehtymisestä, vai voiko vaikutusta olla hyönteisravinnon vähenemisellä? Toki pikkulokille on ominaista vaihtaa pesimäpaikkaa, mutta selvää on vuoden 2008 määrästä lajin pesimäkanta on huvennut reippaasti ainakin Tiiran havaintojen perusteella. Toki lajista tehdään vieläkin paljon havaintoja alueeltamme, mutta pesivänä sitä löytyy enää harvoista paikoista. Minne Lapissa havaitut linnut nyt siirtyvät pesimään?

Vuoden 2008 kartoituksissa naurulokin pesivien parien määrä oli reilu 900 paria ja pikkulokin vajaa 500 paria. Viime vuoden havaintojen perusteella voisi väittää naurulokkien pesimäkannan huvenneen miltei kolmasosaan ja pikkulokin jopa miltei kymmenesosaan.

 

Kiitos kaikille, jotka olette havaintoja Lapin alueelta ilmoitelleet ja erityiskiitos niille, jotka vastasivat tarkentaviin kysymyksiini havaintojen osalta.

 

Ismo Kreivi

 


Tule mukaan seuraamaan kahta vuoden lajia!

LLY:n hallitus on valinnut vuoden 2020 linnuiksi naurulokin ja pikkulokin. Vuoden linnuistahan pyritään saamaan tavallistakin enemmän havaintoja, ja tekemään myös yhteenvetoa lajien tilanteesta Lapissa.

Toimi näin:

  • kaikki havainnot ovat arvokkaita, kirjaa siis havainnot Tiiraan kattavasti
  • erittele mielellään pesintään viittavat havainnot ja muut, kuten muuttavat ja kiertelevät
  • erityisen mielenkiintoisia ovat pesimäkoloniat, jos mahdollista seuraa niitä alkukesästä tiiviisti
  • kirjaa myöskin pesimäpaikoilla kaikkien lintuyksilöiden määrä. Jos mahdollista niin erittele ilmoituksen lisätietoihin selvästi hautovien yksilöiden määrä ja nuoruuspukuisten yksilöiden määrä. Sisällytä molemmat määrät kuitenkin myös kokonaismäärään.
  • alla olevista taulukoista löydät kunnittain paikkoja, joista aiemmin on kirjattu suuria yksilömääriä, seuraa näitä paikkoja vaikkapa muun retkeilyn ohessa mahdollisimman tarkasti
  • v. 2008 nämä kaksi lajia olivat BirdLife Suomen vuoden lajeina ja paikat, joiden silloin havaittiin olevan mahdollisia pesimäpaikkoja, on myös merkitty kunkin kunnan kohdalle. Nämä paikat ovat myös erityisen mielenkiinnon kohteita – retkeile siis niilläkin.
  • jos tiedät uusia pesimäalueita tai tiedät ehkä syyn aiemman kolonian katoamiseen, ilmoita se seurannan vastuuhenkilölle. HUOM! Vaikkapa kaatopaikan lopettaminen on varmasti paikallisesti yleisesti tiedossa, mutta ei välttämättä laajemmin, joten sellainenkin tieto kannattaa ilmoittaa.
  • kirjaa myös ns. nollahavainnot, eli kun tarkistat jonkun aiemman pesimäalueen, ja lintuja ei löydy, kirjaa lajihavainto ja laita lukumääräksi nolla. Tällöin dokumentoituu tieto, että paikka on tarkistettu, mutta lajeja ei havaittu.

Seurannan vastuuhenkilönä toimii Ismo Kreivi, email puheenjohtaja@lly.fi.

Naurulokki

Pikkulokki

 


TAUSTAA

Naurulokki ja pikkulokki ovat kovasti toistensa kaltaisia lajeja, siksi molemmat päätettiin ottaa mukaan samana vuonna. Lajien kehityksessä viimeisten vuosikymmenten aikana kuitenkin näyttää olevan eroja, ja niiden erojen tarkastelu tuo vuoden lajeihin myös oman mielenkiintonsa.

Lajien havaintokartat LLY:n alueella (allaolevat kuvat) ovat hyvin samankaltaiset. Eroja löytyykin vuosien varrelta havainto- ja yksilömääristä. Molempien lajien osalta erityisen kiinnostavia ovat yksittäiset, suuria yksilömääriä sisältävät havainnot, jotka kertonevat pesimäkolonian olemassaolosta.

 

Havainnot LLY:n alueella: naurulokki

 

Havainnot LLY:n alueella: pikkulokki

 


Suurimmat yksilömäärät ja v. 2008 pesimäpaikat

Etteivät suuremmat kunnat hukuttaisi muiden alueiden havaintoja piiloon, on tarkastelu havainnoista tehty kuntakohtaisesti. Alla olevissa taulukoissa on esitetty kuntakohtaiset havainnot, joissa yksilömäärät ovat suurimmat.

Enontekiö

Taulukoihin on otettu kaikki vähintään 10 yksilön havainnot.

Naurulokki

13.5.2006 Hetta ex-kaatopaikka 30
5.7.2004 Ylikyrö Vuontisjärvi 25
14.6.2006 Peera, Keinovuopio 22
4.5.2004 Sotkajärvi, lintutorni 21
8.5.2006 Hetta ex-kaatopaikka 20
16.5.2005 Hetta, kaatopaikka 20
9.5.2009 Sotkajärvi, lintutorni 18
4.6.2014 Ropinsalmi 18
3.6.2006 Hetta ex-kaatopaikka 17
18.5.2006 Ylikyrö Vuontisjärvi 17
19.5.2011 Ylikyrö Vuontislompolo 17
31.5.2008 Sotkajärvi, lintutorni 15
5.5.2004 Sotkajärvi, lintutorni 15
19.5.2006 Ylikyrö Vuontisjärvi 13
1.5.2008 Sotkajärvi, lintutorni 12
1.5.2008 Hetta 11
14.5.2009 Sotkajärvi, lintutorni 10
20.5.2005 Sotkajärvi, lintutorni 10

 

Vuoden 2008 havaintojen perusteella naurulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Sotkajärvi, Peltovuoman Peltojärvi ja Kelottijärvi.

 

Pikkulokki

19.5.2011 Ylikyrö Vuontislompolo 38
16.5.2018 Markkina 35
9.6.2011 Kuttanen 30
19.5.2016 Sotkajärvi 22
18.5.2018 Sotkajärvi, lintutorni 22
31.5.2000 Sotkajärvi, lintutorni 20
10.6.2013 Yrjö Kokon lintutorni 17
16.5.2018 Sotkajärven torni 17
14.6.2007 Markkina, Seitavuopio 15
9.6.1999 Sotkajärvi, lintutorni 15
4.6.2016 Vuontisjärvi 15
7.6.2018 Vuontisjärvi, Joensuu 15
16.5.2013 Sotkajärvi 14
19.5.2014 Vuontisjärvi 13
19.5.2009 Urakkaharjunkangas 11
17.6.2006 Vuontisjärvi 10
22.5.2008 Peltovuoma Angelijärvi 10
28.5.2010 Yli-Kyrö, Vuontisjärvi 10
6.6.2013 Peltovuoma, Peltojärvi 10
17.5.2014 Kaaresuvanto, luiska 10
30.5.1999 Peltovuoma 10
17.5.2000 Sotkajärvi, lintutorni 10
24.5.2018 Sotkajärvi, lintutorni 10

Vuoden 2008 havaintojen perusteella pikkulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Sotkajärvi, Peltovuoman Angelijärvi ja Ylikyrön Vuontisjärvi.

 

Naurulokin suurimmat yksilömäärät on kirjattu Enontekiöltä vuosina 2004-2014, kaikkein suurimmat määrät vuosina 2004-2006. Pikkulokin havainnot sen sijaan jakautuvat laajemmalle aikaskaalalle vuosiin 1999-2018. Kysymys kuuluukin: miksi naurulokki näyttää katoavan Enontekiöltä mutta pikkulokki pitää pintansa?

 

Inari

Taulukoihin on otettu kaikki vähintään 20 yksilön havainnot.

 

Naurulokki

9.5.2007 Ivalo, Sahanranta 100
1.7.1985 Ivalo 100
8.7.2009 Kirkonkylä 70
8.5.1985 Ivalo, Jänkkäjärvi 70
9.5.2007 Sahanranta, Ivalo 68
4.6.1994 Menesjärvi, Kampalammet 60
20.5.1988 Ivalojokisuu, Juurakkovuopaja 45
5.6.2012 Kalasatama 40
17.6.1993 Kaamasjokisuu 35
11.6.1995 Menesjärvi, Kampalammet 32
7.5.2008 Ivalo, Pikku-Petsamon rantapellot 30
23.6.1998 Juutuanvuono 30
4.6.2004 Kk, kalasatama 26
3.5.2009 Ivalo, Pikku-Petsamon rantapellot 25
7.5.2008 Mellanaapa, jv. puhdistamo 25
1.5.2008 Mellanaapa, jv. puhdistamo 25
4.8.1993 Menesjärvi 25
7.5.2016 Ivalojokisuu, Juurakkovuopaja, lintutorni 23
21.6.1985 Ivalo, Rantatie 27 (39) 23
14.7.2009 Ahkioniemi 22
6.5.2007 Ivalo,Sahanperä 22
11.5.2008 Mellanaapa, jv. puhdistamo 20
22.6.2007 Haapakoski 20
19.5.2011 Inari kk, Opistontien luonnonravintolammikko 20
20.5.2011 Korppiojan  lrlampi 20
2.6.2012 kk Kirkkoranta 20
18.5.1991 Kaamasjokisuu 20
12.5.1994 Ivalojokisuu 20
4.6.1994 Menesjärvi, Ruohojärvi 20
5.5.1985 Ivalo, Sahanperä 20

Vuoden 2008 havaintojen perusteella naurulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Solojärvi, Pikku-Petsamo ja Mellanaapa.

 

Pikkulokki

26.5.2013 Tuolpujärvet 190
2.6.2013 Kaamanen, Toivoniemi, lintutorni 130
11.6.2015 Ivalojokisuu, Juurakkovuopaja, lintutorni 120
10.6.2015 Joensuunkenttäsaari 53
20.5.2010 Kaamanen, Toivoniemi, lintutorni 52
13.6.2015 Juurakkovuopajan lintutorni 50
10.6.2000 Kaamanen 50
17.5.2010 Akujärvi, lintutorni 48
26.5.2009 Mellanaapa, jätevedenpuhdistamo 45
26.5.2011 Juutuanvuono 40
1.6.2008 Kaamanen, Toivoniemi, lintutorni 38
24.5.2009 Akujärvi 36
17.5.2011 Toivoniemi, Umpisuunvuopaja 32
27.5.2011 kk, Kalasatama 32
14.5.2018 Akujärvi 31
17.5.2007 Ivalo, Kyrönpuoli 30
25.5.2011 kk kalasatama 30
19.5.2018 Inarijärvi, Joensuuselkä 30
20.5.2019 Juutuanvuono 25
29.5.2014 Alempi Akujärvi 23
8.6.2017 Toivoniemi 21
2.6.2013 Kaamanen, Toivoniemi, lintutorni 20
22.5.2014 Ivalojokisuu, Juurakkovuopaja, lintutorni 20
27.6.2017 Tirrolahti 20

Vuoden 2008 havaintojen perusteella pikkulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Kaamasen Toivoniemi, Mellanaapa, Ivalon Sahanperä, Juutuanvuono ja Ivalon Sahanperä.

 

Naurulokin suurimmat yksilömäärät on kirjattu Inarin kunnasta vuosina 1985-2012. Pikkulokin havainnot sen sijaan jakautuvat laajemmalle aikaskaalalle vuosiin 2008-2019. Kysymys kuuluukin: miksi naurulokki näyttää katoavan Inarista mutta pikkulokki pitää pintansa?

 

Kemijärvi

Taulukoihin on otettu kaikki vähintään 100 yksilön havainnot.

 

Naurulokki

12.5.2006 Sellu 800
30.4.2007 jäteasema 650
29.5.2009 Jätevesijärvi 400
21.5.2009 Jätevesijärvi 320
27.5.2009 Jätevesijärvi 300
2.6.2016 Jätevesijärvi 300
12.5.2016 Jätevesijärvi 270
17.4.2007 Sellu 250
26.4.2006 Sellu 250
27.4.2008 Pitkäsilta 240
14.6.2015 Jätevesijärvi 200
16.6.2016 Jäteveden puhdistusaltaat 200
27.4.2006 siltojen pumppuasema 170
26.4.2006 Pöyliöjärvi 150
10.6.2007 Peuraselkä, kaatopaikka 150
2.6.2019 Jätevesijärvi 150
15.7.2017 Hoppula 130
20.5.2018 Jätevesijärvi 130
1.5.2006 Sellu 125
26.4.2009 jätevesijärvi 100
7.5.2008 Kalkonniemi 100
19.6.2013 Isokylä, Juustolan pellot 100
3.5.1978 Kemijärvi 100

Vuoden 2008 havaintojen perusteella mielenkiintoinen paikka on Pitkäsilta.

 

Pikkulokki

14.6.2015 Jätevesijärvi 350
23.5.2016 keskusta, Kuumalampi 300
16.6.2016 Jäteveden puhdistusaltaat 300
19.5.2016 keskusta, Kuumalampi 200
15.6.2016 Kallaanvaara, jätevesiallas 200
2.6.2016 Jätevesijärvi 170
21.5.2016 Jätevesijärvi 120
9.6.2013 Taiteilijanniemi-Teljonväylä 110
2.6.2015 keskusta, Kuumalampi 110
13.5.2016 keskusta, Kuumalampi 110
2.6.2017 Jätevesijärvi 110
4.6.2018 Kallaanvaara, Jätevesijärvi 110
11.6.2013 Salmenniemi 100
4.6.2016 Kallaanvaara 100
16.6.2018 Jätevesijärvi 100

Vuoden 2008 havaintojen perusteella pikkulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Pitkäsilta ja Oinas.

 

Naurulokin suurimmat yksilömäärät ovat vuosilta 2006-2016, mutta mukaan mahtuu havaintoja myös vuosilta 2017-2019. Pikkulokin suurimmat yksilömäärät ovat kaikki vuodelta 2013 tai sen jälkeen. Kysymys kuuluukin: väheneekö naurulokki Kemijärvellä ja säilyykö pikkulokin kanta?

 

Kittilä

Taulukoihin on otettu kaikki vähintään 20 yksilön havainnot.

 

Naurulokki

9.6.1976 Kallojärvi 200
16.6.2008 Rautusjärvi 130
2.5.1979 Kirkonkylä 85
15.6.1975 Munajärvi 80
1.5.1979 Kirkonkylä 73
3.5.2009 Karinnokka 47
7.6.1977 Jauhojärvi 40
7.5.2015 Karinokka, lintutorni 39
8.6.2017 Kenttälä,Nälkäjärvi 33
27.7.1983 Kallojärvi 30
3.6.2011 Akanvuoma, Akanrimpi 30
4.6.1976 Kallojärvi 30
17.5.2009 Kerpuajärvi 25
9.5.2007 kk Ounasjoki Karinnokka 25
24.5.2014 Kenttälä,Nälkäjärvi 23
9.6.2017 Kallo Syväjärvi 22
29.5.2011 Vedenottamo 21
7.6.2008 Kerpuajärvi 20
24.5.2014 Köngäs, Akanrimpi lintutorni 20
11.5.1978 Kittilä 20

Vuoden 2008 havaintojen perusteella naurulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Rautusjärvi ja Kerpuajärvi.

 

Pikkulokki

16.6.2008 Rautusjärvi 120
2.6.2014 Akanrimpi 90
23.5.2009 Rautusjärvi 31
21.5.2006 Kallo, Kallojärvi 30
7.6.2008 Kerpuajärvi 30
3.6.2019 Köngäs, Akanrimmen torni 30
28.5.2019 Kenttälä 28
20.5.2012 Vedenottamo 23
24.5.2010 Kallo, Syväjärvi 22
19.5.2019 Kenttälä 20
25.5.2019 Kenttälä 20

Vuoden 2008 havaintojen perusteella pikkulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Rautusjärvi ja Kerpuajärvi.

 

Naurulokin suurimmat yksilömäärät on kirjattu Kittilästä vuosina 1976-2014. Pikkulokin havainnot sen sijaan jakautuvat vuosille 2006-2019. Kysymys kuuluukin: miksi naurulokki näyttää katoavan Kittilästä mutta pikkulokki pitää pintansa?

 

Kolari

Taulukoihin on otettu kaikki vähintään 20 yksilön havainnot.

 

Naurulokki

19.5.1984 Venettijärvi 400
16.5.1983 Venettijärvi 280
27.5.1985 Venettijärvi 250
23.5.1981 Venettijärvi 150
19.6.1975 Siikavuoma 80
27.5.1978 Venettijärvi 80
23.5.1982 Venettijärvi 75
19.6.2006 Teuravuoma, Teurajärvi, lintutorni 50
14.5.2008 Teurajärvi, kylä 40
18.6.1983 Sieppijärvi 30
25.4.1975 Sieppijärvi 30
7.6.2017 Teuravuoma, Saarijärvi 30
17.5.1982 Venettijärvi 30
20.8.1977 Aalisjärvi 25
21.7.1983 Pasmajärvi 20
25.4.2011 Kolarinsaari 20
17.5.2015 Rautuvaaran allas, lietealue 20
21.5.2015 Rautuvaaran allas, lietealue 20
18.5.1981 Venettijärvi 20
28.6.1977 Sieppijärvi 20

Vuoden 2008 havaintojen perusteella naurulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Rautuvaaran allas ja Ylläslompolo.

 

Pikkulokki

21.7.1996 Aalisjärvi 120
2.6.2018 Rautuvaara 100
30.6.2018 Rautuvaara 80
27.5.2014 Rautuvaara, saostusallas 50
9.6.2014 Rautuvaara 45
5.6.2010 Rautuvaaran allas, lietealue 40
22.5.2011 Rautuvaara, saostusallas 40
21.5.2015 Rautuvaaran allas, lietealue 40
23.5.2018 Rautuvaara 32
24.7.1987 Aalistunturi 31
17.5.2015 Rautuvaaran allas, lietealue 30
21.5.2016 Rautuvaara, saostusaltan kannas 30
27.6.2019 Sieppijärvi, uimaranta 30
19.5.2012 Rautuvaara, saostusallas 25
2.6.2008 Rautuvaaran allas, lietealue 20
25.5.2010 Rautuvaaran allas 20
29.5.2015 Rautuvaaran allas, lietealue 20
2.6.2001 Teurajärvi 20
2.7.2017 Sieppijärvi, uimaranta 20

Vuoden 2008 havaintojen perusteella pikkulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Rautuvaaran allas ja Ylläslompolo.

 

Naurulokin kaikkein suurimmat yksilömäärät on kirjattu Kolarista viime vuosituhannelta. Pikkulokin havainnot sen sijaan jakautuvat laajemmalle aikaskaalalle vuosiin 1987-2019. Kysymys kuuluukin: miksi naurulokki näyttää katoavan Kolarista mutta pikkulokki pitää pintansa?

 

Muonio

Taulukoihin on otettu kaikki vähintään 10 yksilön havainnot.

 

Naurulokki

2.5.1979 Muonio kirkonkylä 20
6.6.1977 Ojajärvi 15
15.5.2014 Pahtonen, Muoniojoki 13
28.4.2019 Muonionjärvi, Puthaanranta, lintutorni 12
11.6.2011 Muoniojärvi,Putaanranta 11
11.5.2013 Muonionjärvi, Puthaanranta, lintutorni 10

Vuoden 2008 havaintojen perusteella naurulokin osalta mielenkiintoinen paikka on erityisesti Muonionjärvi.

 

Pikkulokki

18.5.2016 Ylimuonio 55
13.5.2016 Lintutorni 50
24.5.2011 Mielmukkavaara 25
7.6.2013 Muonionjärvi, Pudas 20
5.6.2000 Muonionjärvi, Puthaanranta, lintutorni 20
12.6.2016 Kutuniva 20
18.5.2018 Muonionjärvi, Puthaanranta, lintutorni 19
3.6.2013 Kumpula 15
22.5.2014 Puthaanrannantie 72 15
12.6.2017 Nivunkijärvi 15
17.5.2013 Toras-Sieppi 14
16.5.2013 Muonionjärvi, Puthaanranta, lintutorni 12
15.6.2007 Muonionjärvi, Puthaanranta, lintutorni 11
7.5.2004 Muonionjärvi 10
12.5.2016 Muoniojärvi 10

Vuonna 2008 ei ole Muoniosta kirjattu pesintään viittaavia pikkulokkihavaintoja.

 

Naurulokin yksilömäärät Muoniossa ovat pienehköjä. Pikkulokin havainnot sen sijaan sisältävät suurempia yksilömääriä. Kysymys kuuluukin: miksi naurulokki näyttää olevan Muoniossa vähälukuinen, mutta pikkulokki menestyy paremmin?

 

Pelkosenniemi

Taulukoihin on otettu kaikki  havainnot.

 

Naurulokki

3.6.2013 Kitinen, Suvanto 42
25.7.2015 Kitinen, Suvanto 37
2.6.2013 Kokkosnivan allas 27
29.5.2013 Kitinen, Suvanto 15
24.4.2019 Arvosjoki, lintutorni 13
25.6.2015 Suvanto, museolossi 12
9.5.2018 Arvosjoki, lintutorni 6
19.6.2018 Kokkosnivan allas 6
22.6.2015 Suvanto, museolossi 5
2.6.2013 Kairala, Kotiuopaja 4
9.5.2014 Arvosjoki, lintutorni 3
30.5.2013 Kitinen, Suvanto 2
14.6.2018 Kilpiaapa, lintutorni 2
7.6.1988 Kilpiaapa 1
11.6.1991 Pyhäjärvi 1

Vuonna 2008 ei ole kirjattu pesintään viittaavia havaintoja.

 

Pikkulokki

6.6.2006 Kairala 11
11.6.2006 Kokkosniva 5
22.5.2014 Nikittäjän tekosaaret 5
13.6.2009 Lintuniemi 4
1.6.2008 Kokonaapa, lintutorni 2
19.5.2018 Sokanaapa, lintutorni 2
13.6.2009 Kitinen 1

Vuoden 2008 havaintojen perusteella naurulokin osalta mielenkiintoinen paikka on erityisesti Kokonaapa.

 

Naurulokin suurimmat yksilömäärät on kirjattu Pelkosenniemeltä viimeisen vuosikymmenen aikana. Pikkulokin havaintomäärät ovat vähäisiä. Kysymys kuuluukin: miksi naurulokki näyttää pärjäävät Pelkosenniemellä kohtuullisen hyvin verrattuna muihin LLY:n alueen kuntiin, mutta pikkulokki ei näytä saavan isosti jalansijaa?

 

Pello

Taulukoihin on otettu kaikki vähintään 400 naurulokin ja 100 pikkulokin havainnot.

 

Naurulokki

2.5.1984 Lempeä 1900
6.5.1981 Lempeä 1300
9.5.1981 Lempeä 1200
22.4.1983 Yliranta 1000
12.5.1985 Lempeä 750
30.4.2007 Mustimaan jäteasema 650
11.8.1982 Yliranta, P-paikka 630
2.5.1980 Turtola (Asemantie) 600
17.8.1983 Yliranta, P-paikka 600
27.7.1982 Yliranta, P-paikka 530
16.5.2007 Orajärvi, P-paikka 500
30.8.1982 kk, tulli 500
18.5.1984 Lempeä, teollisuusalue 500
29.4.2007 Lempeä (koti) 490
3.5.2007 Lempeä (koti) 470
19.8.1982 Yliranta, P-paikka 450
7.5.1978 Nivanpää (pumppuasema) 435
27.8.1982 kk, tulli 430
5.5.1984 Orajärvi, P-paikka 420
6.5.1979 Turtola 400
8.5.1979 Turtola 400
2.5.1982 Pellojärvi, Hannunranta 400

Vuoden 2008 havaintojen perusteella naurulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Pellojärvi, Nivanpää ja Paamajärvi.

 

Pikkulokki

29.5.2008 Orajärvi, P-paikka 420
16.5.2008 Pellojärvi, Hannunranta, lintutorni 250
16.5.2007 Orajärvi, P-paikka 250
25.5.2010 Orajärvi, P-paikka 160
13.5.2009 Pellojärvi, Hannunranta, lintutorni 156
18.5.2007 Pellojärvi, Hannunranta, lintutorni 120
25.5.1997 Säynäjäjärvi 120
26.5.2015 Romakkajärvi 100

Vuoden 2008 havaintojen perusteella pikkulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Orajärvi, Pellojärvi ja Paamajärvi.

 

Naurulokin suurimmat yksilömäärät on kirjattu Pellosta pääosin viime vuosituhannelta. Pikkulokin havainnot sen sijaan ovat enemmän tältä vuosituhannelta, mutta kuitenkin jo enimmäkseen yli 10 vuoden takaa. Kysymys kuuluukin: miksi sekä naurulokki että pikkulokki näyttävät pärjäävän Pellossa heikosti?

 

Posio

Taulukoihin on otettu kaikki vähintään 20 yksilön havainnot.

 

Naurulokki

27.4.2010 ahvensalmi 500
7.6.2008 Kk, Kotilahti 180
29.4.2009 ahvensalmi 100
29.4.2009 ahvensalmi 100
25.4.2013 Ahvensalmi 89
25.4.2019 Ahvensalmi 80
27.4.2019 Ahvensalmi 80
26.4.2018 Ahvensalmi 76
24.4.2013 Ahvensalmi 74
7.6.2008 Kk, Kotilampi 70
24.4.2011 ahvensalmi 58
7.6.2008 Koivulahti 50
1.5.2012 ahvensalmi 50
8.5.2009 Alasuolijärvi 46
23.4.2013 Ahvensalmi 45
25.4.2011 ahvensalmi 42
8.5.2014 Soudunjärvi, Miesniemi 41
5.6.2004 Ylikitka, Koivulahti 40
24.4.2014 Ahvensalmi 40
22.4.2010 ahvensalmi 39
25.4.2009 ahvensalmi 30
22.4.2013 Ahvensalmi 26
24.4.2018 Ahvensalmi 26
23.4.2019 Ahvensalmi 26
14.5.2009 Kotilahti 20
6.5.2012 ahvensalmi 20
12.5.1994 Ylikitka, Jortinlahti 20

Vuoden 2008 havaintojen perusteella naurulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Akanlahti, Kotilahti, Kotilampi ja Koivulahti.

 

Pikkulokki

25.5.2008 Akanlahti 450
22.5.2012 Kitkajärvi, Akanlahti 200
7.6.2008 Kk, Kotilampi 120
7.6.2008 Kk, Kotilahti 80
7.6.2008 Akanlahti,  Porosaari 75
9.6.2007 kk, Kotilampi 50
3.7.2018 Kuorikkiselkä Kuorikkikari 40
8.6.2012 Syrjäniemi, Hamppulampi 35
25.5.2006 Ruumisselkä, Peräselkä 30
7.6.2008 Koivulahti 30
14.5.2019 Soukkavaaran jätevedenpuhdistamo 22
12.5.2011 ahvensalmi 20
20.5.2011 ahvensalmi 20

Vuoden 2008 havaintojen perusteella pikkulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Akanlahti, Kotilahti, Kotilampi, Koivulahti, Kynsijärvi, Livojärvi, Lohiranta ja Tolva.

 

Naurulokin suurimmat yksilömäärät on kirjattu Posiolla eri vuosina huhtikuun lopulla. Pikkulokin havainnot sen sijaan ovat touko-kesäkuulta. Kysymys kuuluukin: Onko Posiolla naurulokkikolonioita vai ovat havainnot muuttavista linnusta ja säilyvätkö pikkulokin määrät?

 

Ranua

Taulukoihin on otettu kaikki vähintään 10 yksilön havainnot.

 

Naurulokki

23.5.1979 Impiö 120
22.4.2000 kaatopaikka 100
2.5.2017 Portimo, Simojoki 13
1.5.1979 Impiö 12
12.6.2008 Kuhajärvi, lintutorni 10
3.8.2010 Simojärvi, Aittoniemi 10
24.4.2011 Portimojärvi, lintutorni 10
5.5.2012 Simojärvi, Topin torni 10
21.4.2019 Kk 10

Vuoden 2008 havaintojen perusteella naurulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Kuhajärvi ja Simojärvi.

 

Pikkulokki

13.6.2008 Impiönjärvi 35
19.5.2018 Kuha, Kuhajärven lintutorni 24
12.5.2006 Roosinki 18
14.5.2015 Roosinki 17
21.6.2008 Roosinki 12
24.5.2008 Piittisjärvi, Ristisalmi 12

Vuoden 2008 havaintojen perusteella pikkulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Impiönjärvi, Kuha, Ojajärvi, Piittisjärvi ja Roosinki.

 

Naurulokin suurimmat yksilömäärät on kirjattu Ranualta vuosina 1979-2000. Pikkulokin havainnot sen sijaan jakautuvat laajemmalle aikaskaalalle vuosiin 2006-2018. Kysymys kuuluukin: miksi naurulokki näyttää katoavan Ranualta mutta pikkulokki pitää pintansa?

 

Rovaniemi

Taulukoihin on otettu kaikki vähintään 2000 naurulokin ja 100 pikkulokin havainnot.

 

Naurulokki

1.5.2008 Ounaskoski 4000
28.4.2013 Kuusiselän kaatopaikka 3700
27.4.2009 Ounaskoski 3500
28.4.2010 Ounaskoski 3500
28.4.2015 Kemijoki, Kirkonjyrhämä-Lainas 3500
26.4.2009 Ounaskoski 3150
30.4.2008 Ounaskoski 3000
1.5.1982 Mäntyvaara, kaatopaikka 3000
20.4.2007 Ounaskoski 2800
1.5.2012 Ounaskoski 2800
27.4.2010 Ounaskoski 2700
27.4.2008 Ounaskoski 2500
27.4.2013 Ounaskoski 2300
22.4.2013 Ounaskoski 2262
30.4.2008 Harjulampi, lintutorni 2200
9.5.2018 Harjulampi 2200
23.4.2011 Ounaskoski 2100
26.4.2012 Ounaskoski 2100
9.5.2009 Harjulampi, Lintutorni 2000
19.4.2004 Ounaskoski 2000
1.5.2009 Ounaskoski 2000
24.4.2007 Harjulampi, lintutorni 2000
18.4.2007 Ounaskoski 2000
24.4.2007 Ounaskoski 2000
3.5.2015 Kivijärvi, lintutorni 2000
9.5.2019 Harjulampi 2000

Vuoden 2008 havaintojen perusteella naurulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Harjulampi, Juottaan tekojärvi, Jängislahti, Kivitaipaleen Kivijärvi, Koskenkylä, Mäntyvaaran kaatopaikka, Ounasjokisuisto, Pisajärvi, Ruokolampi ja Ylikylä.

 

Pikkulokki

25.5.2008 Pisajärvi 345
24.5.2019 Kirkkolampi 220
3.6.2004 Ala-Korkalo 210
19.5.2015 Sierijärvi 201
17.5.2004 Kuolajokisuu 180
27.5.2019 Kirkkolampi 170
26.5.2007 Niskanperä 110
22.5.2019 Kirkkolampi 110
28.5.2019 Kirkkolampi 110
22.5.2017 Ounasjokisuisto 105
23.5.2007 Niskanperä, lintutorni 100
24.5.2010 Kivitaipale, Kivijärvi 100

Vuoden 2008 havaintojen perusteella pikkulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Aittajärvi, Juottaan tekojärvi, Ounaskoski, Ounasjokisuisto, Paavalniemi, Pasmajärvi, Pisajärvi, Saarijärvi, Harjulampi, Kivijärvi, Mäntyvaaran kaatopaikka (entinen) ja Salmijärvi.

 

Naurulokin suurimmat yksilömäärät on kirjattu Rovaniemeltä lähes 10 vuoden takaa. Pikkulokin havainnot sen sijaan jakautuvat laajemmalle aikaskaalalle vuosiin 2004-2019. Kysymys kuuluukin: miksi naurulokki näyttää vähenevän Rovaniemellä mutta pikkulokki pitää pintansa?

 

Salla

Taulukoihin on otettu kaikki vähintään 10 yksilön havainnot.

 

Naurulokki

21.5.2009 Leusjärvi 100
9.6.2017 Märkäjärvi 73
22.5.2007 Leusjärvi 40
23.5.2008 Märkäjärvi 40
23.5.2015 Märkäjärvi 40
21.5.2007 Kallunki, Iivananlahti 30
2.6.2008 Märkäjärvi 20
18.5.2019 Märkäjärvi 20
15.5.2013 Märkäjärvi 16
4.6.2007 Onkamo, Iestinjärvi 13
12.5.2016 Märkäjärvi 12
14.6.2008 Onkamo, Iestinjärvi 11
19.5.2007 Märkäjärvi 10
22.4.2010 Märkäjärvi 10
7.5.2011 Kivelänaukea, lintutorni 10
17.5.2011 Märkäjärvi 10

Vuoden 2008 havaintojen perusteella naurulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Märkäjärvi, Onkamo Iestinjärvi, Termusjärvi ja Tuohilampi.

 

Pikkulokki

21.5.2009 Leusjärvi 180
19.5.2007 Märkäjärvi 32
22.5.2007 Leusjärvi 28
23.5.2007 Termusjärvi 27
25.5.2008 Termusjärvi 25
14.6.2008 Onkamo, Iestinjärvi 25
16.5.2013 Märkäjärvi 24
21.5.2007 Kallunki, Iivananlahti 20
23.5.2008 Märkäjärvi 20
24.5.2008 Märkäjärvi 20
24.5.2008 Ruuhijärvi 20
17.5.2010 Märkäjärvi 15
13.5.2016 Kk/Märkäjärvi 15
18.5.2019 Märkäjärvi 15
19.5.2007 Märkäjärvi 14
13.5.2009 Märkäjärvi 10
14.6.2008 Leusjärvi 10
22.5.2015 Märkäjärvi 10
12.5.2016 Märkäjärvi 10

Vuoden 2008 havaintojen perusteella pikkulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Leusjärvi, Märkäjärvi, Iestinjärvi, Ruuhijärvi ja Termusjärvi.

 

Kummankin lajin suurimmat yksilömäärät on kirjattu Sallassa pääosin useita vuosia sitten. Kysymys kuuluukin: miksi molempien lajien havaintomäärät vähenevät?

 

Savukoski

Taulukoihin on otettu kaikki havainnot.

 

Naurulokki

1.6.1979 Ainijärvi 30
8.5.2010 Rantatie 4
29.4.2013 Vitikanniva 4
27.4.2016 Värriöjoki, Koskela 4
29.4.2013 kuosku, koulunranta 3
18.5.2013 Seitajärvi, Siyliö 2
26.4.2014 Savukoski 2
26.4.2016 Savukoski 2
1.5.1979 Värriö 2
27.4.2010 Värriöjärven luusua 1
15.5.2010  Seitajärvi, Siyliön ranta 1
26.4.2011 Värriöjärven luusua 1
25.7.2015 Pahnelijängän allas 1
27.4.2016 Rantatie 1
2.5.1978 Savukoski 1

V. 2008 ei ole kirjattu pesintään viittaavia naurulokkihavaintoja.

 

Pikkulokki

17.5.2013 Ainijärvi 14
1.6.2012 Ainijärvi 5
26.5.2011 Ainijärvi 1
9.6.2015 Kemihaara, Heinivuotsonoja 1

V. 2008 ei ole kirjattu pesintään viittaavia pikkulokkihavaintoja.

 

Kummankin lajin suurimmat yksilömäärät on kirjattu Savukoskella pääosin useita vuosia sitten. Kysymys kuuluukin: miksi molempien lajien havaintomäärät vähenevät?

 

Sodankylä

Taulukoihin on otettu kaikki vähintään 20 yksilön havainnot.

 

Naurulokki

11.5.1978 kirkonkylä, Kitinen 250
11.5.1978 Sodankylä 250
12.5.1978 Lokka 100
10.5.1978 Sodankylä 100
6.6.2004 Vaalajärvi 65
20.7.2007 Kelujärvi 60
20.7.2007 Kelujärvi 60
26.6.2012 Vaalajärvi eteläpää 50
3.7.2013 Lokan kalasatama 46
17.8.2012 Lokan lintutorni 35
27.5.1984 Ilmakkiaapa 30
4.5.1979 Sattanen 28
6.6.1983 Salmiaapa 25
3.6.2013 Lokka 25
27.4.2007 keskusta 21
13.6.2008 Vaalajärvi, Kaltio 20
5.6.1994 Sompiojärvi 20
4.6.1994 Lokka, Posoaavan turvelautta 20
7.5.1978 Lokka 20

Vuoden 2008 havaintojen perusteella naurulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Kelujärvi, Orajärvi, Matalajärvi, Riipijärvi, Sompiojärvi ja Vaalajärvi.

 

Pikkulokki

10.6.2015 Iso Moskujärvi 161
13.6.2008 Vaalajärvi, Kaltio 120
8.6.2009 Vaalajärvi 42
22.5.2011 Sompiojärvi 40
30.5.2014 Vaalajärvi 31
29.5.2007 Ilmakkijärvi, lintutorni 30
5.6.2012 Pyhä-Nattanen, Sukkulalampi 28
4.7.2013 Vaalajärvi 25
29.5.2010 Ilmakkijärvi, lintutorni 24

Vuoden 2008 havaintojen perusteella pikkulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Ilmakkijärvi, Joutolampi, Kelujärvi, Seipäjärvi, Sompionjärvi, Orajärvi ja Vaalajärvi.

 

Kummankin lajin suurimmat yksilömäärät on kirjattu Sodankylässä pääosin useita vuosia sitten. Kysymys kuuluukin: miksi molempien lajien havaintomäärät vähenevät?

 

Utsjoki

Taulukoihin on otettu kaikki vähintään 2 yksilön havainnot.

 

Naurulokki

19.5.2014 Teppanansaari 5
17.6.2019 Mantojärvi 5
10.5.2007 Garnjarga, Teno 4
5.6.2007 Karigasniemi 4
9.5.2007 Garnjarga, Teno 2
12.5.2010 Garnjarga, Teno 2
1.6.1976 Korretoja 2
14.5.1977 Ránkeluoppal 2
8.5.1993 Korretoja 2
4.6.2014 Pulmankijärvi 2
22.5.2005 Suttesjohka 2

V. 2008 Utsjoelta ei ole kirjattu pesintään viittaavia naurulokkihavaintoja.

 

Pikkulokki

30.5.2016 Cearretsuolu 33
23.6.2015 Gamjárga 22
21.6.2016 Deatnu, Tshearreksuolu (Norge) 20
1.7.2015 Cearretsuolu 10
15.6.2017 Deatnu, Tshearreksuolu (Norge) 10
7.6.2017 Spiikkarjavri 8
25.6.2014 Utsjoki 7
30.5.2014 Laitila 6
7.7.2017 Village 6
2.6.2006 Garnjargansaari, Teno 4
25.5.2014 Vetsikko 4
15.6.2016 Spiikkarjavri 4
4.6.2007 Deatnu, Tshearreksuolu (Norge) 4
12.6.2006 Martenasjavri 3
26.6.2017 Äimäjoki 3
7.6.2006 Garnjarga 2
22.5.2006 Garnjarga, Teno 2
31.5.2008 Garnjargansaari, Teno 2
13.6.2006 Garnjargansaari, Teno 2
1.6.2008 Karigasniemi, Piesjänkä 2
1.6.2008 Sirma, Teno 2
29.5.2010 pajib Suolojävri 2
17.6.2013 Tenojoki, Purola 2
28.6.2013 Skalluvaara 2
26.6.2013 Utskoski 2
6.7.2013 Skalluvaara 2
1.6.2014 Petsikko 2
25.6.2014 Niemelä, kt970 2
23.5.2015 Alaköngäs 2
23.5.2015 Pulmankijärvi 2
11.6.2015 Skalluvaara 2
25.5.2016 Garnjarga 2
7.6.2017 Ailigas 2
7.6.2017 Nivajoki 2
7.6.2017 Pulmankijärvi 2

Vuoden 2008 havaintojen perusteella pikkulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Garnjargansaari, Piesjänkä ja Sirma.

 

Naurulokin havainnot Utsjoella ovat varsin vähäisiä. Pikkulokeista havaintoja sen sijaan on tehty enemmän. Kysymys kuuluukin: miksi naurulokki näyttää pärjäävän Utsjoella huonosti, mutta pikkulokki pitää pintansa?

 

Ylitornio

Taulukoihin on otettu kaikki vähintään 100 yksilön havainnot.

 

Naurulokki

23.6.2014 Poikkilahti, Ahmanniemi 350
27.6.2018 Pekanpää, Vuennonkoski 230
3.5.2014 Portimojärvi 205
5.6.2012 Taroniemi,Jaukkurinoja 200
26.4.2013 Etelä-Portimojärvi,Taloniemi 200
18.6.2001 Portimojärvi, lintutorni 200
28.6.2019 Vuennonkoski P-alue 200
23.4.2011 Portimojärvi, lintutorni 171
3.6.2004 Portimojärvi 159
3.7.2013 Portimojärvi, lintutorni 150
12.6.2017 Kuivakangas 150
20.5.2018 Närkki 125
28.4.2012 Portimojärvi, lintutorni 120
23.4.2011 Portimojärvi, lintutorni 100
29.4.2016 Taloniemi,pellot 100

Vuoden 2008 havaintojen perusteella naurulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Iso Meltosjärvi ja Portimojärvi.

 

Pikkulokki

18.6.2001 Portimojärvi, lintutorni 400
12.5.2012 Portimojärvi P-paikka 260
18.6.2008 Portimojärvi, lintutorni 250
14.5.2010 Flyykärinpää 160
3.7.2013 Portimojärvi, lintutorni 150
17.5.2003 Portimojärvi, Lapinlahti 150
10.6.2006 Portimojärvi, lintutorni 120
29.5.2015 Raanujärvi, Joonanlahti, P-paikka 120
20.5.2017 Portimojärvi, lintutorni 120
3.6.2004 Portimojärvi 117
19.5.2018 Iso Meltosjärvi, lintutorni 110

Vuoden 2008 havaintojen perusteella pikkulokin osalta mielenkiintoisia paikkoja ovat erityisesti Iso Meltosjärvi, Lohijärvi ja Portimojärvi.

 

Ylitorniolla molempien lajien suurimmat yksilömäärät ovat kohtuullisen tuoreita, suunnilleen viimeisen 15 vuoden ajalta ja taulukohin mahtuu myös aivan viime vuosien kirjauksia. Kysymys kuuluukin: miksi Ylitorniolla kumpikin laji näyttää pärjäävän kohtuullisen hyvin, kun monessa muussa LLY:n alueen kunnassa varsinkin naurulokin määrät näyttävät vähenevän?

 

Naurulokki

 

Pikkulokki