Tuki lintuharrastustoiminnan kehittämiseen

Lapin Lintutieteellinen Yhdistys sai keväällä 2018 Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahaston palkinnon 5000 euroa. LLY kiittää Kulttuurirahastoa toimintamme huomioimisesta ja tuesta.

Yhdistyksen hallitus on päättänyt jakaa palkintorahat alueensa paikallisiin kehityshankkeisiin, joilla tehostetaan linnuston suojelua ja edistetään lintuharrastusta.

Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi lintupaikkojen kunnostus talkootöinä, erityisen linnustonlaskennan suorittaminen (ei koske tavanomaisia toistuvia laskentoja) tai lintuharrastukseen liittyvä tapahtuma.

Tukea voidaan maksaa mm. tarvikehankinnoista tai kulukorvauksina.

Ehdottaa voi myös henkilökohtaista stipendiä esimerkiksi nuorelle lintuharrastajalle, joka haluaa kehittyä harrastuksessaan suojelu- tai tutkimustoiminta huomioiden.

Tukea jaetaan n. 1000 euroa vuosittain seuraavan viiden vuoden aikana. Yksittäisen tukisumman maksimi on 400 euroa.

Tuki haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@lly.fi.

Tuki myönnetään hankkeisiin etukäteen ja maksetaan kuitteja tai kulukorvauslaskua vastaan toteutuman mukaisesti.

Lisätietoja saa yhdistyksen puheenjohtajalta, sihteeriltä tai muilta hallituksen jäseniltä.