UHANALAISET KUNNITTAIN

Alueellisesti uhanalaiset linnut kunnittain

BirdLife Suomen Tiira-järjestelmässä (www.tiira.fi) voidaan tehdä erilaisia hakuja, joiden laajuus riippuu käyttöoikeuksista. Havaintoselaimen perushakuja on mahdollista tehdä jo rekisteröityneenä käyttäjänä. Silloin lintuharrastus on muuttunut niin aktiiviseksi, että harrastaja haluaa kirjata lintuhavaintojaan säännöllisesti, mutta ei vielä tunne tarvetta liittyä lintutieteellisen yhdistyksen jäseneksi. Kun tiedonjano syvenee, on tarjolla porkkana: Jäsenenä käyttäjä saa laajemmat käyttöoikeudet kuin pelkästään rekisteröityneenä.

Perushakuja voidaan tehdä muun muassa kunnittain. Hakujen helpottamiseksi ja linnustonsuojelun edistämiseksi ohessa on kuntatasolle sovellettu luettelo alueellisesti uhanalaisista lintulajeista. Perusteena on käytetty BirdLife Suomen vuonna 2021 perusteellisesti päivittämää vuoden 2010 luetteloa >>Suomessa alueellisesti uhanalaiset lintulajit. Siinä ovat luonnollisesti mukana vain ne lajit, jotka on valtakunnallisesti luokiteltu elinvoimaisiksi tai silmällä pidettäviksi.

Päivityksen perusteellisuutta (tai muutoksen äkkijyrkkyyttä tai tarkastelun lähtökohtien erilaisuutta) valaisee tieto, jonka mukaan 23 lajia poistui LLY:n alueella uhanalaiseksi arvioitujen joukosta. Kolmen lajin kohdalla katoaminen ikävä kyllä kertoo tilanteen huonontuneen: Heinätavi, karikukko ja sepelrastas ovat nimittäin taantuneet koko maassa.

Poistuneiden tilalle on tullut 18 uutta, joista lapinsirkku arvioidaan jo hävinneeksi Perä-Pohjolasta.

Valtakunnallisesta luokituksesta riippumatta BirdLifen luetteloissa ovat mukana kuitenkin myös ne lajit, jotka ovat joskus esiintyneet vakiintuneesti alueella, mutta ovat sieltä sittemmin hävinneet. Niistä viisi on mukana tässä tarkastelussa.

Lapin lintutieteellisen yhdistyksen kunnissa on kaikkiaan 42 eri lintulajia, jotka on luokiteltu joko alueelta hävinneiksi tai alueellisesti uhanalaisiksi. Niistä 32:ta – siis kolmea neljästä – voidaan tarkastella kuntapohjaisesti. Useimmat karsiutuvat tästä tarkastelusta siksi, että yksikään kunta ei satu kokonaisuudessaan Metsä-Lappiin, vaan niissä on mukana lisäksi aluetta Tunturi-Lapista tai Peräpohjolasta tahi jopa Koillismaalta (Sallassa).

Lajit ovat meillä uhanalaisia keskimäärin kahdella alueella. Mutta kaksi tikkalintua kärsii totista hätää. Käenpiika on niistä selvästi ahtaammalla, koska se on uhanalainen kaikkialla LLY:n alueella. Vuoden 2021 valtakunnallinen laji, pikkutikka, ei menesty juurikaan paremmin, sillä se on voimissaan vain Lapin kolmiossa.

Muista lajeista lapintiira ja ruokokerttunen voivat huonoimmin, sillä niiden uhanalaisuus ulottuu Pohjoisboreaalisen vyöhykkeen kaikille neljälle alueelle (4a–4d). Mustaviklon uhanalaisuus on puolestaan laajentunut keskiboreaaliselta vyöhykkeeltä (3a ja 3c) myös pohjoisboreaalisen vyöhykkeen alueille 4a–4b. Laji on siis joltisenkin ennallaan enää Tunturi- ja Metsä-Lapissa.

Tunturi-Lappiin (4d) kuuluva kunta: Utsjoki. Hävinneitä lajeja ei ole. Uhanalaisia ovat kanahaukka, lapintiira, käenpiika, pikkutikka, ruokokerttunen, lehtokerttu, pikkusirkku.

Tunturi-Lappiin (4d) ulottuvat Metsä-Lapin (4c) kunnat: Enontekiö, Inari. Yhteisiä hävinneitä lajeja ei ole. Uhanalaisia ovat lapintiira, käenpiika, pikkutikka, ruokokerttunen, lehtokerttu, pikkusirkku.

Metsä-Lappiin (4c) ulottuvat Perä-Pohjolan (4b) kunnat: Kittilä, Muonio, Savukoski, Sodankylä. Yhteisiä hävinneitä lajeja ei ole. Perä-Pohjolasta hävinnyt ja Metsä-Lapissa uhanalainen on lapinsirkku. Uhanalaisia ovat lapasorsa, lapintiira, käenpiika, pikkutikka, ruokokerttunen.

Metsä-Lappiin (4c) ja Koillismaalle (4a) ulottuva Perä-Pohjolan (4b) kunta: Salla. Yhteisiä hävinneitä lajeja ei ole. Uhanalaisia ovat lapasorsa, lapintiira, käenpiika, pikkutikka, ruokokerttunen.

Perä-Pohjolaan (4b) kuuluvat kunnat: Kemijärvi, Kolari, Pelkosenniemi. Jo edellisessä arvioinnissa hävinneeksi arvioidun punakuirin lisäksi on hävinnyt lapinsirkku. Uhanalaisia on viisitoista: lapasorsa, kiiruna, silkkiuikku, härkälintu, meriharakka, mustaviklo, lapintiira, viirupöllö, käenpiika, pikkutikka, ruokokerttunen, pensaskerttu, pikkulepinkäinen, pähkinähakki, punavarpunen.

Koillismaalle (4a) ulottuva Perä-Pohjolan (4b) kunta: Posio. Yhteisiä hävinneitä lajeja ei ole. Uhanalaisia ovat lapasorsa, silkkiuikku, mustaviklo, lapintiira, viirupöllö, käenpiika, pikkutikka, ruokokerttunen, pikkulepinkäinen, punavarpunen.

Lapin kolmioon (3c) ulottuvat Perä-Pohjolan (4b) kunnat: Pello, Rovaniemi. Yhteisiä hävinneitä lajeja ei ole. Uhanalaisia ovat härkälintu, mustaviklo, viirupöllö, käenpiika, pikkulepinkäinen.

Pohjanmaalle (3a) ulottuva Perä-Pohjolan (4b) kunta: Ranua. Yhteisiä hävinneitä lajeja ei ole. Uhanalaisia ovat mustaviklo, käenpiika, pikkutikka.

Lapin kolmioon (3c) kuuluva kunta: Ylitornio. Peltopyy ja taviokuurna ovat hävinneet. Uhanalaisia ovat mustalintu, härkälintu, luhtahuitti, jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, mustaviklo, viirupöllö, käenpiika, niittykirvinen, lapintiainen, puukiipijä, pikkulepinkäinen.