Viikon lintu

Hiiripöllö

kirjoittaja | 9.2.2024

Pesii koko pohjoisella havumetsävyöhykkeellä Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Meillä esiintyminen on painottunut pohjoiseen.

Elinympäristönä ovat harvat havu- ja sekametsät usein soiden ja aukeiden laitamilla. Muuttomatkoilla viihtyy kaikenlaisilla avoimilla ja puoliavoimilla mailla, jopa taajamissa.

Pesä tavallisesti ontossa puussa, joko vanhassa palokärjen kolossa tai tuulen katkaisemassa savupiippukelossa. Pesii myös telkänpöntöissä. Munia on tavallisesti 4-8 kpl, mutta hyvinä myyrävuosina jopa 11.

Ravintona ovat pikkunisäkkäät, ennen kaikkea myyrät.

Parimäärä vaihtelee ravintotilanteen mukaan 1000-6000.

Kierto- ja vaelluslintu. Kittilässä pesäpoikasena rengastettu yksilö ammuttiin Siperian Omskin seudulla muutaman kuukauden ikäisenä.

Tiiraan aikavälillä 1.1.-20.3. on Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueelta ilmoitettu viime vuosina seuraavat havaintomäärät:

2012: 334,

2013: 8,

2014: 34,

2015: 140,

2016: 304,

2017: 299.