Viikon lintu

Urpiainen

kirjoittaja | 9.2.2024

Pohjoisen havumetsävyöhykkeen ja sen pohjoispuolisten tunturimetsien ja tundran eteläreunan lintu Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Suomessa levinneisyyden painopiste on pohjoisessa.

Väljien metsien, tunturikoivikoiden ja soiden pajukoiden lintu.

Huolellisesti rakennettu, paksuseinäinen pesä puussa tai pensaassa. Munia 3-7 kpl. Voi pesiä keväällä Etelä-Suomessa ja toisen kerran kesällä Pohjois-Suomessa.

Ravinto vaihtelee vuodenaikojen mukaan: kesällä pääasiassa hyönteisiä, muulloin monenlaiset siemenet (etenkin koivun ja lepän).

Pesimäkanta vaihtelee hurjasti: 200 000 – 800 000 paria. Parhaina kesinä urpiainen on Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueen kuuluvimpia lintuja.

Epäsäännöllinen osittaismuuttaja, josta ei ole alueellamme koottu muuttotilastoja. Rengaslöytöjä Skotlannista Ranskan ja Italian kautta Kiinaan (5113 km).

Pellon kuntalintu.