Vesilintulaskennat 2018

Vesilintulaskennat 2018

Parimäärät laskivat – pesinnät onnistuivat paremmin kuin edellisenä vuonna.

Katso >>liitteestä (pdf) vuoden 2018 vesilintulaskentojen yhteenveto.

 

Lapissakin on aika aloittaa vesilintulaskennat

Jukka Simula 12.5.2018

Kevään vesilintulaskennat lähestyy taas kovaa vauhtia. Viime päivien säät ovat olleet lähes helteisen lämpimiä ja vesilintujen kevätpuuhat etenee sen mukaisesti ennätyksellisen kiivasta tahtia. Ainakin Rovaniemen seudulla lähes kaikki sinisorsa-naaraat ja osa telkistä on jo hävinneet hautomaan ja tavit levittäytynevät pesimäpaikoilleen lähipäivinä, kunhan pienemmätkin vesistöt vapautuvat jääpeitteestä.

Niinpä alkaa olla taas olla aika aloittaa vuosittaiset vesilintulaskennat. Toki Lappi on laaja ja ylimmän Lapin harrastajat joutuvat vielä odottamaan viikon-pari, mutta valmistautumisen voi jo toki sielläkin aloittaa.

Näitä hyvin helppoja laskentoja, joita kuka tahansa vesilinnut tunteva harrastaja voi tehdä, tehdään Lapissa harmillisen vähän. Vakituisia laskentapisteitä on tällä hetkellä vain Rovaniemen kaupunkialueen ympäristössä ja Pellojärvellä. Niinpä mukaan kaivattaisiin kipeästi uusia laskijoita.

Laskentojen toteuttaminen on helppoa ja onnistuu mukavasti normaalin perusretkeilyn ohessa. Yhden laskentapisteen laskemiseen menee aikaa  5-15 minuuttia ja jokainen yksittäisenkin laskentapisteen vuosittain toistettu laskenta antaa runsaasti arvokasta tietoa. Laskentapisteen voi perustaa vaikka kesämökin laiturin nokkaan. Jo pelkästään jokaisen lappilaisen lintuharrastajan mökkirannan linnuston vuosittainen laskenta antaisi huiman määrän tietoa vesi-ja rantalinnuston kannanmuutoksista Lapissa!

LLY:n nettisivuilta löytyy hyvä tietopaketti aiheesta.  https://www.lly.fi/tutkimustoiminta/vesilintulaskenta/vesilintulaskennat-2018/ 

Ohjeet on tietenkin tehty koko valtakuntaa ajatellen ja niissä mm. mainitaan, että jäidenlähdön jälkeen pitäisi odottaa vähintään 10 vuorokautta, ennen kuin laskennat kannattaa aloittaa. Tämä on kuitenkin Lapissa turhaa. Täällä muuttavilla vesilinnuilla on kiire pesimäpaikoilleen heti, kun sieltä vaan löytyy vähänkin sulaa vettä. Eivät ne jää lintujärville ihmettelemään. Eli täällä laskennat kannattaa aloittaa välittömästi jäiden sulettua ja nehän sulaa aivan lähipäivinä!

Jukka

ps. annan mielelläni ohjeita/lisätietoja aiheesta.

—————————————————-

BirdLife Suomi 27.4.2018

Vesilintulaskentojen kausi alkaa eteläisimmässä Suomessa. Karujen vesien kohteille voi lähteä etelässä jo tänä viikonloppuna, sillä niillä muutolla levähtävät linnut eivät sekoita pesivien lintujen laskentaa. Reheville, niin sanotuille lintujärville, kannattaa suunnata noin vapusta alkaen. Etelässä ensimmäinen kahdesta laskentakierroksesta tehdään noin toukokuun kahden ensimmäisen viikon aikana ja toinen laskenta 10-15 päivää myöhemmin.

Keski- ja Pohjois-Suomessa laskentakausi alkaa myöhemmin. Laskentojen ajoituksessa voi käyttää hyödyksi jäänlähdön ajankohtaa: rehevillä, niin sanotuilla lintujärvillä läpimuuttajien vuoksi ensimmäinen laskenta suositellaan tehtävän aikaisintaan kymmenkunta päivää jäidenlähdöstä. Toinen laskentakierros on 10–15 päivää ensimmäisen laskennan jälkeen. Karuilla järvillä ja selkävesillä voi aloittaa laskennat viikko jäidenlähdön jälkeen. Toinen kierros niilläkin 10–15 päivää myöhemmin.

Tiedot vesilintujen kannanmuutoksista perustuvat harrastajien tekemiin laskentoihin. Laskennat ovat tärkeitä myös kantojen järkevän verotuksen ja riistanhoidon suunnittelussa. Valtakunnallisia vesilintulaskentoja järjestävät Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ja Luonnonvarakeskus LUKE yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa.

Vesilintulaskennat ovat olennainen osa BirdLifen vuoden linnun 2018, punasotkan kartoituksia. Punasotka on yksi nopeimmin vähentyneitä vesilintulajeja Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana. Vuonna 2018 on siksi ensiarvoisen tärkeää muun muassa toistaa vanhat tornilaskentakohteet (ks. alla linkki). Suurin osa tornikohteista on laskettu ainakin 2004-2006 ja uudet laskennat tuottavat arvokasta vertailutietoa kannanmuutoksista.

Osallistu sinäkin: varaa tornilaskentakohde tai perusta oma laskentareitti. Vesilintulaskenta on helppo tapa osallistua lintukantojen seurantaan. Erityisesti tornikohteet sopivat myös harrastajille, joilla on vähän aiempaa laskentakokemusta.

Tornilaskentakohteet ja lisätietoja: https://www.luomus.fi/fi/vesilintulaskennat-lintutorneista

Lisätietoa vesilintulaskennoista: https://www.luomus.fi/fi/vesilintulaskenta

10 kohdan pikaohje: https://www.luomus.fi/sites/default/files/vl_pikaohje_piste.pdf

Lisätietoa vuoden linnusta, punasotkasta: https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/punasotka/

 

Päivi Sirkiä

puh. 050 318 2334

linnustonseuranta@luomus.fi

 

Tero Toivanen

puh. 09 4135 3300

tero.toivanen@birdlife.fi