Rengastus

Rengastaminen on linnun merkitsemistä renkaalla yksilöllistä tunnistamista varten. Rengastus on tärkeä apuväline lintujen tutkimuksessa. Sen avulla saadaan tietoa mm. lintulajien muutosta, iästä, kuolevuudesta, kuolinsyistä ja vuosittaisista kannanvaihteluista. Rengastuksella saatava tieto edistää myös lintujen suojelua.

>> Lapin alueen rengastajat
>> Lintujen rengastus (LUOMUS)

Ismo Kreivi rengastaa hiiripöllön poikasta alkukesästä 2016.

Ismo Kreivi rengastaa hiiripöllön poikasta alkukesästä 2016.