Harvinaisuushavainnot ARKille

Lapin lintutieteellisen yhdistyksen aluerariteettikomitea tarkistaa kaikki LLY:n alueella tehdyt havainnot alueellisista harvinaisuuksista, sekä ennätyksellisen aikaiset tai myöhäiset havainnot, eli ns. fenologiaennätykset. Kaikista tarkastuksen piiriin kuuluvista havainnoista tulisi täyttää lomake, joka lähetetään ARK:lle. Ohjeet löytyy osoitteesta: https://www.lly.fi/havainnot/alueelliset-harvinaisuudet/ Olen koonnut alle listan tämän vuotisista, tarkastettavista havainnoista, joista ARK ei ole vielä saanut lomaketta. Toivottavaa olisi, että havainnoijat täyttäisivät lomakkeen ja… Read More »

Tilhi ja talitiainen hallitsevat talvilinnustoa

Luonnontieteellisen museon organisoima talvilintulaskenta on pyörinyt jo 60 vuotta. Laskenta tehdään kolmen jakson aikana kunakin talvena. Syysjakson aika on marraskuun alussa. Tilhi ja talitiainen hallitsevat Lapin talvilinnustoa ainakin tämänsyksyisen laskennan perusteella. Mitä muuta laskennasta paljastui – lue >>Jorma Halosen yhteenveto 27 reitistä.

Isokoskelo ja laulujoutsen syksyllä 2017

LLY:n erityisseurannassa syksyllä 2017 oli isojen lintujen, isokoskelo ja laulujoutsen, muutto. Lappilaiset lintuharrastajat innoistuivat mainiosti mukaan tekemään havaintoja. Tiira-järjestelmään kirjattiin satoja havaintokertoja, joissa yksilöiden yhteismäärä lasketaan kymmenissä tuhansissa! Jukka Simula kokosi yhteenvedot molempien lajien havainnoista. Lue juttu >>täältä.

Talvilintulaskennan syysjaksolla laskettiin 32 reittiä

Maa on nyt luminen ilmeisesti koko Lapissa, mutta talvilintulaskentojen syysjaksolla reittejä taivallettiin ainakin osittain sulalla maalla. Syysjaksohan oli 1.-14.11.2017. LLY:n alueella laskettiin kaikkiaan 32 reittiä. Muutamia liki uusia, osa toisaalta jo reilustikin yli 100 kertaa laskettuja. Tämä siis tilanne 18.11. aamulla, voihan olla, että joku reitti on vielä kirjaamatta. Talvilintulaskennan tuloksiin voi perehtyä tarkemmin >>Luonnontieteellisen… Read More »

2017 syyskokouksen päätökset

LLY:n syyskokous pidettiin 16.11.2017 Rovaniemellä Tiroli-salissa. Kokouksessa mm. valittiin yhdistykselle puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2018 sekä päätettiin samaisen toimintakauden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Kokouksen päätökset löytyvät pöytäkirjasta sivulta >>Yhdistyksen kokoukset. Toimintasuunnitelma ja talousarvio löytyvät sivulta >>Toimintakertomukset ja -suunnitelmat.

Lapin laulujoutsenet lokakuussa 2017

Lokakuussa seurattiin tehostetusti laulujoutsenen syysmuuttoa. Havainnointi tuotti runsaasti kirjauksia Tiira-järjestelmään. Yhteenveto havainnoista löytyy >>täältä.

Kutsu syyskokoukseen 16.11.2017

Lapin Lintutieteellisen Yhdistyksen hallitus kutsuu jäsenet sääntöjen mukaiseen syyskokoukseen, joka järjestetään 16.11.2017 klo 19 Rovaniemellä, Tiroli-salissa, Rovakatu 2. Esillä ovat sääntömääräiset asiat seuraavan asialistan mukaisesti: Kokouksen avaus Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyväksytään kokouksen työjärjestys Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle toimintakaudelle Vahvistetaan seuraavan toimikauden… Read More »

Lokakuun pinnakisan tulokset

Lokakuun pinnakisan tulokset ovat selvillä. Kisaan osallistui 12 henkilöä määräaikaan mennessä. Lajeja havaittiin yhteensä 108. Kovimman lajimäärän havaitsi Jorma Salo, 72. Seuraavina Antti Ruonakoski ja Anssi Mäkinen. Kaikki  tulokset löytyvät >>Lokakuun kisan sivulta.

SYYSMUUTTOA SEURAAMAAN !

Lintujen syysmuutto on kiihkeimmillään ja käsillä onkin lintuharrastajan kannalta eittäin mielenkiintoinen vuodenaika. Pellot, niityt ja pensaikot suorastaan kuhisevat lintuja. Peippojen ja järripeippojen muuton huippu on juuri käsillä ja parhaimmillaan monisatapäiset parvet ruokailevat pelloilla valmistautuen muuttomatkaan. Vihervarpus- ja urpiaisparvet kiertelevät vilkkaasti metsänreunoissa.Maastosta löytyy vielä runsaasti esimerkiksi niittykirvisiä.lapinsirkkuja, västäräkkejä ja paljon muita myöhäisempiä muuttolintuja. Myös hyönteissyöjiä, esimerkiksi… Read More »

LLY:n osoite muuttuu

LLY luopuu postilokerosta vähentyneen paperipostin ja kasvaneiden kustannusten takia. Jatkossa yhdistykselle voi lähettää postia osoitteeseen: Lapin Lintutieteellinen Yhdistys Kihlakangas 15 96800 Rovaniemi