Maakunnallisesti tärkeät lintualueet

BirdLife-yhteisö on määritellyt Suomen kansainvälisesti arvokkaat lintu- ja monimuotoisuusalueet (IBA) sekä kansallisesti tärkeät lintualueet (FINIBA). Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden luettelointi on tehty MAALI-hankkeessa.

Lapin maakunnallisesti tärkeät lintualueet löytyvät >>MAALI-hankkeen loppuraportista.