Valokuvaohje

Tässä ohjeessa kerrotaan, millaisia valokuvia LLY voi käyttää verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa.

Yleistä

LLY käyttää jäsentensä ja muiden harrastajien valokuvia tiedottamisessaan. Kuvaaja luovuttaa käyttöoikeuden lähettämästään kuvasta yhdistykselle, mutta kuvan tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Kuvan saa halutessaan vesileimata. LLY julkaisee kuvan yhteydessä kuvaajan nimen, ellei kuvaaja erityisesti toisin halua. LLY ei muokkaa valokuvia muuten kuin rajaamalla käyttötarkoitukseen sopivaksi, ellei kuvaaja ole sitä jo etukäteen tehnyt.

Verkkosivujen kuvat

Yhdistyksen verkkosivulla lly.fi on etusivulla kuva, joka vaihtuu ajoittain, tyypillisesti muutaman viikon välein. Kuva on lintuaiheinen, joko lintuun tai lintuharrastustapahtumaan liittyvä, yleensä jollakin tavalla myös ajankohtainen. Kuvan koko on 639 x 420 pikseliä. Kuvia voidaan käyttää myös muilla kuin etusivulla.

Verkkosivujen uutis- ja blogikuvat

Verkkosivuilla julkaistaan uutisjuttuja eri tapahtumista, jotka liittyvät lintuihin, harrastukseen tai yhdistykseen. Mahdollista on julkaista myös kuva- tai tekstiblogityyppisiä juttuja. Näiden juttujen kuvakoko ei ole tarkalleen rajoitettu, mutta verkkosivujen tekniikan vuoksi suositellaan kuvan leveydeksi 639 pikseliä. Kuvia toivotaan yhteen juttuun muutamia kappaleita, korkeintaan 10.

Facebookin kansi- ja tapahtumakuvat

LLY vaihtaa kansikuvia Facebookin ryhmässä ja sivulla aika ajoin, yleensä samassa rytmissä verkkosivun lly.fi etusivun kuvan kanssa. Kuvissa pyritään ajankohtaisuuteen, eli ne liittyvät jollakin tavalla julkaisuhetken lintutilanteeseen tai yhdistyksen toimintaan. Verkkosivun lly.fi ja facebookin kansikuvien teema on yleensä samasta aiheesta. Kansikuvien suositeltu koko on 1200 x 444 pikseliä. Muitakin kokoja voidaan käyttää, mutta kuvasuhde kannattaa säilyttää edellä mainittuna, koska muutoin Facebook rajaa kuvan kansikuvan tilaan sopivaksi.

LLY:n Facebook-ryhmässä on tapahtumakalenteri. Kussakin tapahtumassa on mahdollista käyttää tapahtumakuvaa. Niiden suosituskoko on 1920 x 1080 pikseliä (kuvasuhde 16:9).

Facebookin muut kuvat

Facebookin ryhmässä voi julkaista kuvia suoraan liittämällä ne uutisvirtaan. LLY pidättää kuitenkin oikeuden poistaa kuvia, mikäli ne tulkitaan ryhmän sivuille epäsopiviksi. Muistaa kannattaa sekin, että LLY:n ryhmä ei ole valokuvien esittelysivu, vaan sellaista toimintaa varten on olemassa Facebookissa muita ryhmiä. Ryhmän kuvien tulee liittyä ajankohtaisesti ja/tai aiheellisesti lintuharrastukseen. Ryhmän sivulle laitettavien kuvien koko ei ole rajoitettu, mutta yleisesti Facebookin kuvakoko kannattaa rajata niin että pidempi sivu on 1000 pikseliä tai alle.

Instagram-kuvat

Instagramin newsfeedissä julkaistavat kuvat suositellaan olevan kuvasuhteeltaa 1:1. Muunkin muotoisia kuvia voidaan kyllä julkaista. Mikäli julkaistaan kuvasarja (yhdessä julkaisussa kuvia useita, korkeintaan 10 kpl), tulee kaikkien kuvien olla mittasuhteiltaan samanlaisia. Instagramin tarinoiden kuvien ja videoiden kuvasuhteeksi suositellaan pystykuva 9:16, joskin muunlaisiakin kuvia voidaan julkaista.

Kuvien ja blogien toimittaminen

Muut kuin Facebookin uutisvirtaan tulevat kuvat ja tekstit tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen webmaster@lly.fi. LLY pidättää oikeuden julkaista kuvia ja blogeja parhaaksi katsomanaan ajankohtana tai jättää ne julkaisematta.