Talvilintulaskenta

 

Talvilintulaskenta jatkuu keskitalven jaksolla 23.12.2017 – 7.1.2018

Talvilintulaskennat jatkuvat – liity mukaan kasvavaan joukkoomme!

Talvilintulaskentoja on tehty 60 vuotta. Laskentakertojen lukumäärä on noussut vuoden 1956 reilusta sadasta viime vuosien vajaaseen 1700:aan. Alkuvuosina laskettiin vain yksi vuodenvaihteen laskenta talvessa. Vuodesta 1967 laskettiin myös kevätlaskenta helmi-maaliskuun vaihteessa ja vuodesta 1975 lisäksi syyslaskenta marraskuun alussa. Nykyään Luonnontieteellinen keskusmuseo toteuttaa laskennat yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Talvilintulaskentakausi alkoi tänä talvena 1. marraskuuta syyslaskennalla.

Tällä hetkellä laskennat painottuvat etelään, joten erityisesti Pohjois-Suomeen kaivattaisiin lisää laskijoita. Myös etelässä on runsaasti tilaa uusille reiteille ja monet reitit kaipaavat uusia laskijoita. Etelässä vesistöjä ja metsiä kattavat reitit ovat erityisen tervetulleita.

Ennen uuden reitin perustamista kannattaa olla yhteydessä linnustonseurantaan, ettei tuleva reitti kulje pahasti jo olemassa olevan reitin päälle. Linnustonseurannalta saa myös karttoja ja tarkempia tietoja vapaista reiteistä. Ohjeita reitin perustamiseen, lista vapaista reiteistä ja talvilintulaskennan tuloksia löytyy talvilintulaskennan sivuilta: http://www.luomus.fi/fi/talvilintulaskennat

Sivuilta löytyy myös ohjeet laskentojen ilmoittamiseen. Havainnot voi ilmoittaa joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella.

 

Laskentakaudet talvikaudella 2017-2018 ovat:

SYYSLASKENTA keskiviikko 1. marraskuuta – tiistai 14. marraskuuta
TALVILASKENTA lauantai 23. joulukuuta – sunnuntai 7. tammikuuta
KEVÄTLASKENTA keskiviikko 21. helmikuuta – tiistai 6. maaliskuuta


 

Talvilintulaskenta 2017-18, syysjakson yhteenveto

Tilhi ja talitiainen hallitsevat talvilinnustoa

Jorma Halonen

Kuluvan syystalven linnustoa leimaavat tilhi ja talitiainen. Talven ensimmäisessä lintulaskennassa, ns. syyslaskennassa, niiden osuus oli miltei puolet kaikista, Lapin lintutieteellisen yhdistyksen (LLY) alueen reiteillä havaituista siivekkäistä. Seuraavina olivat varis ja urpiainen.

Lokakuun lopun äkillinen talventulo karkotti vesilinnut lähes tyystin. Laulujoutsenia ei nyt osunut laskentareiteille lainkaan.

Sen sijaan pihlajat tarjoavat runsaan ruokapöydän tilhien lisäksi rastaille ja taviokuurnille, joita todennäköisesti tulee eteläiseen Lappiin lähiviikkoina vielä paljon lisää. Myös tavallista lukuisammat punatulkut syövät mielellään pihlajanmarjoja.

Pihlajanmarjat lienevät tärkein syy Rovaniemellä sinnittelevän lehtokertun hengissä pysymiseen. Tästä tosi kesälintuna tunnetusta, tavallisesti trooppisessa Afrikassa talvehtivasta linnusta tuli uusi laji Lapin lintutieteellisen yhdistyksen talvilintulaskentojen historiaan. Todennäköisesti kyseessä on tavalla tai toisella sairas yksilö, jonka syysmuutolle valmistautuminen on häiriintynyt.

Vähän samantapainen, mutta paljon lievempi tapaus on Inarin kirkonkylän vaiheilta laskentaan saatu kalalokki, jonka talvehtiminen Etelä-Suomen rannikoilla on viime vuosina käynyt entistä tavallisemmaksi.

Hippiäisiä, kuusitiaisia ja puukiipijöitä löytyi reiteiltä selvästi enemmän kuin edellisinä syystalvina, mutta käpylinnut ovat yhä vähissä havupuiden heikon siementilanteen tähden.

Varpusen ja pikkuvarpusen keskinäinen kisa jatkuu varsin tasaisena. Kun varpusen alamäki ja pikkuvarpusen voimakas runsastuminen ovat jatkuneet jo vuosia, tilanne kääntynee jälkimmäisen eduksi.

Kun LLY:n 27 syyslaskentareitiltä löytyi yhteensä 6370 lintua, Hangossa laskettiin yhdeltä reitiltä yli 8000 lintuyksilöä, niistä yli 4000 oli räkättirastaita. Tornion runsaslintuisimman reitin tulos oli 2283 ja Kemin 2070.

 

Lapin lintutieteellisen yhdistyksen syyslaskentojen tuloksia 27 vertailukelpoiselta reitiltä.

2016 2017
LAULUJOUTSEN 35
SINISORSA 7 5
Muut sorsat 29 4
Metsäkanalinnut 9 14
HARMAALOKKI 6 9
KESYKYYHKY 218 131
KÄPYTIKKA 26 31
TILHI 36 1601
RÄKÄTTIRASTAS 5 266
HIPPIÄINEN 5
PYRSTÖTIAINEN 35
HÖMÖTIAINEN 131 141
LAPINTIAINEN 17 10
KUUSITIAINEN 5
SINITIAINEN 131 148
TALITIAINEN 1201 1390
PUUKIIPIJÄ 2 8
NÄRHI 25 25
KUUKKELI 6 8
HARAKKA 408 364
NAAKKA 29 59
VARIS 255 495
KORPPI 46 39
VARPUNEN 301 269
PIKKUVARPUNEN 250 277
VIHERPEIPPO 389 209
URPIAINEN 115 469
Käpylintulaji 8 1
TAVIOKUURNA 19
PUNATULKKU 124 251
Yhteensä* 3920 6370
Lajeja 44 45
Yksilöitä/reitti 145,2 235,9
Lajeja/reitti 11,3 13,0

*Taulukossa eivät ole mukana kaikki havaitut lajit.

 

Tilhiä:

Vaikka tilhi oli LLY:n syyslaskentojen selvästi runsain lintu, viisi vuotta sitten töyhtöpäitä oli laskentareiteillä yli kolme kertaa niin paljon kuin nyt.

 

 

Närhi:

Närhiä löytyi laskentareiteiltä täsmälleen yhtä paljon kuin vuosi sitten.