Talvilintulaskenta

 

LLY:n alueella lasketut reitit

 

Talvilintulaskennat jatkuivat taas syksyllä 2022 – liity mukaan kasvavaan joukkoomme!

Talvilintulaskentoja on tehty yli 60 vuotta. Laskentakertojen lukumäärä on noussut vuoden 1956 reilusta sadasta viime vuosien vajaaseen 1700:aan. Alkuvuosina laskettiin vain yksi vuodenvaihteen laskenta talvessa. Vuodesta 1967 laskettiin myös kevätlaskenta helmi-maaliskuun vaihteessa ja vuodesta 1975 lisäksi syyslaskenta marraskuun alussa. Nykyään Luonnontieteellinen keskusmuseo toteuttaa laskennat yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Talvilintulaskentakausi alkaa vuosittain 1. marraskuuta syyslaskennalla.

Tällä hetkellä laskennat painottuvat etelään, joten erityisesti Pohjois-Suomeen kaivattaisiin lisää laskijoita. Myös etelässä on runsaasti tilaa uusille reiteille ja monet reitit kaipaavat uusia laskijoita. Etelässä vesistöjä ja metsiä kattavat reitit ovat erityisen tervetulleita.

Ennen uuden reitin perustamista kannattaa olla yhteydessä linnustonseurantaan, ettei tuleva reitti kulje pahasti jo olemassa olevan reitin päälle. Linnustonseurannalta saa myös karttoja ja tarkempia tietoja vapaista reiteistä. Ohjeita reitin perustamiseen, lista vapaista reiteistä ja talvilintulaskennan tuloksia löytyy talvilintulaskennan sivuilta: http://www.luomus.fi/fi/talvilintulaskennat

Sivuilta löytyy myös ohjeet laskentojen ilmoittamiseen. Havainnot voi ilmoittaa joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella.

Talvilintulaskentojen ajankohdat talvikaudella 2022-2023 ovat

SYYSLASKENTA tiistai 1. marraskuuta – maanantai 14. marraskuuta
TALVILASKENTA lauantai 24. joulukuuta – sunnuntai 8. tammikuuta
KEVÄTLASKENTA tiistai 21. helmikuuta – maanantai 6. maaliskuuta


Kevätlaskennat 2022-23 LLY:n ja Xenuksen alueilla

Jorma Halonen

 

KEVÄTLASKENTA

2023

Xenus LLY
Yks. /10 km Yks. /10 km
LAULUJOUTSEN 1 0,0
SINISORSA 5 0,2 10 0,4
PYY 3 0,1 1 0,0
RIEKKO 9 0,4
TEERI 1 0,0 17 0,7
METSO 4 0,2
MERIKOTKA 3 0,1
KANAHAUKKA 2 0,1 1 0,0
KESYKYYHKY 118 5,1 129 5,6
TURKINKYYHKY 1 0,0
HIIRIPÖLLÖ 1 0,0
VARPUSPÖLLÖ 1 0,0 1 0,0
HARMAAPÄÄTIKKA 1 0,0
PALOKÄRKI 4 0,2
KÄPYTIKKA 34 1,2 104 4,5
PIKKUTIKKA 1 0,0
POHJANTIKKA 1 0,0
TILHI 8 0,3 1 0,0
KOSKIKARA 5 0,2 8 0,3
MUSTARASTAS 1 0,0
HIPPIÄINEN 4 0,2
SINITIAINEN 725 31,1 252 11,0
TALITIAINEN 1343 57,7 847 36,9
KUUSITIAINEN 10 0,4
TÖYHTÖTIAINEN 12 0,5 1 0,0
HÖMÖTIAINEN 88 3,8 48 2,1
LAPINTIAINEN 16 0,7
Tiaiset 7 0,3
PUUKIIPIJÄ 8 0,3 1 0,0
NÄRHI 15 0,6 8 0,3
KUUKKELI 10 0,4
HARAKKA 585 25,1 390 17,0
PÄHKINÄHAKKI 11 0,5 5 0,2
NAAKKA 20 0,9 45 2,0
VARIS 250 10,7 188 8,2
KORPPI 70 3,0 36 1,6
VARPUNEN 38 1,6 266 11,6
PIKKUVARPUNEN 236 10,1 132 5,8
Varpuslaji 2 0,1
PEIPPO 1 0,0
VIHERPEIPPO 328 14,1 193 8,4
VIHERVARPUNEN 1 0,0
URPIAINEN 46 2,0 24 1,0
TUNDRAURPIAINEN 3 0,1
KIRJOSIIPIKÄPYLINTU 3 0,1
PIKKUKÄPYLINTU 6 0,3 1 0,0
Käpylinnut 1 0,0
TAVIOKUURNA 34 1,5
PUNATULKKU 271 11,6 157 6,8
KELTASIRKKU 39 1,7 22 1,0
Pikkulintu 1 0,0
Yhteensä 4297 185,6 2981 127,6
Lajeja 37   37  
Lajeja/reitti 11,7   9,8  
Reittejä 25   28  
Reittikilometrejä 232,8   233,7  

 


Talvilaskennat 2022-23 LLY:n ja Xenuksen alueilla

Sinitiainen on tämän talven kolmanneksi runsain lintulaji koko Lapissa, mutta Meri-Lapissa vahva kakkonen talitiaisen jälkeen.

Kaikki tikkalajit Meri-Lapin talvilaskennassa

Jorma Halonen

 

Vuodenvaihteen talvilintulaskennoissa Meri-Lapin reiteiltä löytyivät kaikki kuusi Suomessa pesivää varsinaista tikkalajia: palokärki sekä harmaapää-, käpy-, valkoselkä-, pikku- ja pohjantikka.

Muualla Lapissa oli puolestaan paljon käpytikkoja (104 yks.), joiden lukumääräinen ylivoima oli selvä myös Meri-Lapissa – 38 yksilöä muiden tikkojen kahtatoista vastaan.

Vuosi sitten pikkukäpylintu oli Meri-Lapin talvilaskentojen toiseksi runsain laji (597 yks.) heti talitiaisen jälkeen. Nyt Meri-Lapista yhytettiin yksi ainoa pikkukäpylintu, muualta Lapista ei sitäkään.

Kuten oheisesta taulukosta selviää, tämän keskitalven laskennoissa koko Lapin kakkoslajiksi selvisi harakka, kolmanneksi sinitiainen ja neljänneksi varis. Parilla Meri-Lapin reitillä sinitiainen ja talitiainen olivat tasoissa.

Hömötiainen oli nyt Lapissa ilahduttavan runsas, vaikka koko Suomen osalta lajin tilanne on synkkä.

Alkutalven ankaruus lienee saanut edellissyksyjä useammat naakat muuttamaan. Lajin Lapissa talvehtiminen on vielä verrattain nuori ilmiö, ja enemmistö täkäläisistä naakoista viettää talvensa jossain etelässä.

Vähälukuisten tikkojen ohella vain Meri-Lapin reiteille osuivat laulujoutsen, kanahaukka, hiiripöllö, räkättirastas, hippiäinen, kuusitiainen, järripeippo, tikli ja edellä mainittu pikkukäpylintu. Meri-Lapista jäivät puuttumaan muualla Lapissa tavatut telkkä, riekko, varpushaukka ja -pöllö, lapintiainen, puukiipijä, kuukkeli ja peippo.

 

Talvilaskenta

2023

XENUS LLY
Yht. /10 km Yht. /10 km
Laulujoutsen 1 0,0
Sinisorsa 1 0,0 1 0,0
Telkkä 1 0,0
Pyy 2 0,1 2 0,1
Riekko 15 0,6
Teeri 18 0,7 34 1,4
Metso 5 0,2 2 0,1
Fasaani 5 0,2 3 0,1
Kanahaukka 2 0,1
Varpushaukka 1 0,0
Kesykyyhky 145 5,9 183 7,8
Hiiripöllö 1 0,0
Varpuspöllö 2 0,1
Harmaapäätikka 3 0,1
Palokärki 5 0,2
Käpytikka 38 1,6 104 4,4
Valkoselkätikka 1 0,0
Pikkutikka 1 0,0 1 0,0
Pohjantikka 2 0,1
Tikat 5 0,2
Tilhi 1 0,0 4 0,2
Koskikara 3 0,1 6 0,3
Räkättirastas 1 0,0
Hippiäinen 3 0,1
Sinitiainen 534 21,8 195 8,3
Talitiainen 1170 47,8 927 39,5
Kuusitiainen 8 0,3
Töyhtötiainen 5 0,2 6 0,3
Hömötiainen 54 2,2 75 3,2
Lapintiainen 12 0,5
Tiaiset 11 0,5
Puukiipijä 2 0,1
Närhi 14 0,6 11 0,5
Kuukkeli 8 0,3
Harakka 418 17,1 394 16,8
Pähkinähakki 1 0,0 5 0,2
Naakka 24 1,0 31 1,3
Varis 304 12,4 287 12,2
Korppi 33 1,3 39 1,7
Varpunen 15 0,6 420 17,9
Pikkuvarpunen 283 11,6 233 9,9
Peippo 1 0,0
Järripeippo 1 0,0
Viherpeippo 179 7,3 225 9,6
Tikli 1 0,0
Urpiainen 120 4,9 5 0,2
Tundraurpiainen 2 0,1 1 0,0
Pikkukäpylintu 1 0,0
Taviokuurna 128 5,2 1 0,0
Punatulkku 260 10,6 217 9,2
Keltasirkku 60 2,4 38 1,6
Yhteensä 3853 157,3 3508 149,4
Lajeja yhteensä 41 36
Lajeja/reitti 11,3 8,8
Reittejä 26 32
Km 245 234,8

 

 

Harvinainen valkoselkätikka on viime talvina alkanut näyttäytyä Lapissa entistä useammin.

 

Kuukkeli osuu harvoin Meri-Lapin talvilintulaskentareiteille ja hiipuu hiljalleen myös muualla Lapissa.

 


Syyslaskennat 2022 LLY:n ja Xenuksen alueilla

 

Talitiainen on talvilinnustomme valtias niin metsäseuduilla kuin asutuksen piirissä.

 

Jouhisorsa ja harjalintu uusina lajeina Lapin talvilintulaskennoissa

Jorma Halonen

Kemijärven jouhisorsa ja Kemin harjalintu olivat uusia lajeja Lapin talvilintulaskentahistoriassa. Lehtokurppa on tavattu kahdesti aiemmin ja västäräkki kuudesti.

Suurista linturyhmistä talvilintulaskentareittien varsilla oli nyt etenkin sorsalintuja, joista laulujoutsen oli Lapissa nyt tehtyjen syyslaskentojen viidenneksi runsain lintulaji. Myös sorsalintujen lajikirjo oli monipuolinen: yksitoista eri lajia.

Vaikka tässä katsauksessa mukana olevien 55 laskentareitin kokonaislajimäärä oli 67, viiden runsaimman lajin edustajia oli noin 60 prosenttia koko yksilömäärästä. Laulujoutsenen edellä kärkiviisikossa olivat talitiainen, harakka, sinitiainen ja kesykyyhky.

Vuodentakaiseen verrattuna havaittujen lintujen yksilömäärä oli nyt yli viidenneksen pienempi. Tähän vaikutti marjalintujen, urpiaisen ja käpylintujen vähäisyys, mutta esimerkiksi talitiaisia oli tällä kertaa noin kaksikymmentä prosenttia, sinitiaisia yli neljänneksen ja pikkuvarpusia lähes 40 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Selvää runsastumista oli havaittavissa sorsalintujen ohella mm. kesykyyhkyn, naakan ja variksen kohdalla.

Laskentareitit ovat hyvin erilaisia. Joillakin metsäreiteillä – niin Rovaniemellä kuin Inarissa – syyslaskennan havaittu lajimäärä jäi muutamaan ja yksilömäärä alle kymmeneen. Kaupunki- ja taajamareiteillä päästiin aivan toisenlaisiin lukemiin: Kemijärven Ahvenkummuntien reitiltä löytyi 29 lajia ja 511 lintuyksilöä ja Tornion Pirkkiöstä 26 lajia ja 509 siivekästä.

Nykymuotoinen talvilintulaskenta alkoi talvella 1956-57 ja on vuosikymmenten mittaan tuottanut jättiläismäisen havaintoaineiston.

Alla syyslaskennan 2022 tulokset Xenuksen ja LLY:n alueilta, vertailu edellisen vuoden tuloksiin sekä lasketut reitit LLY:n alueelta.

Syyslaskenta

2022

XENUS LLY
Yht. /10 km Yht. /10 km
Laulujoutsen 217 9,3 318 14,6
Kanadanhanhi 56 2,4
Haapana 2 0,1 3 0,1
Sinisorsa 68 2,9 30 1,4
Jouhisorsa 1 0,0
Tukkasotka 2 0,1
Alli 2 0,1 3 0,1
Mustalintu 2 0,1 28 1,3
Telkkä 32 1,4 14 0,6
Uivelo 1 0,0
Isokoskelo 85 3,6 14 0,6
Pyy 16 0,7 15 0,7
Riekko 1 0,0
Teeri 1 0,0 3 0,1
Metso 1 0,0 2 0,1
Fasaani 8 0,3 4 0,2
Merimetso 6 0,3
Merikotka 1 0,0 1 0,0
Sinisuohaukka 1 0,0
Varpushaukka 2 0,1
Lehtokurppa 1 0,0
Kalalokki 61 2,6
Harmaalokki 24 1,0 36 1,7
Merilokki 3 0,1
Kesykyyhky 270 11,6 304 14,0
Hiiripöllö 1 0,0
Varpuspöllö 1 0,0
Harjalintu 1 0,0
Harmaapäätikka 1 0,0 4 0,2
Palokärki 2 0,1
Käpytikka 20 0,9 99 4,6
Valkoselkätikka 1 0,0
Pikkutikka 1 0,0
Pohjantikka 2 0,1 1 0,0
Västäräkki 1 0,0
Tilhi 1 0,0 26 1,2
Koskikara 1 0,0 6 0,3
Räkättirastas 3 0,1 2 0,1
Punakylkirastas 1 0,0
Hippiäinen 11 0,5 1 0,0
Hömötiainen 83 3,6 121 5,6
Lapintiainen 2 0,1 32 1,5
Töyhtötiainen 10 0,4 1 0,0
Kuusitiainen 11 0,5
Sinitiainen 530 22,7 181 8,3
Talitiainen 1576 67,4 1393 64,0
Tiaiset 24 1,1
Puukiipijä 8 0,3 2 0,1
Isolepinkäinen 1 0,0
Närhi 60 2,6 43 2,0
Kuukkeli 13 0,6
Harakka 488 20,9 405 18,6
Pähkinähakki 4 0,2 11 0,5
Naakka 18 0,8 83 3,8
Varis 255 10,9 273 12,6
Korppi 31 1,3 56 2,6
Varpunen 20 0,9 439 20,2
Pikkuvarpunen 201 8,6 328 15,1
Peippo 4 0,2 2 0,1
Viherpeippo 154 6,6 228 10,5
Tikli 1 0,0
Vihervarpunen 5 0,2
Urpiainen 64 2,7 16 0,7
Pikkukäpylintu 21 0,9 9 0,4
Käpylintulaji 11 0,5
Taviokuurna 32 1,4
Punatulkku 233 10,0 154 7,1
Pulmunen 9 0,4
Keltasirkku 59 2,5 8 0,4
Pikkulintu 4 0,2
Yhteensä 4796 205,1 4741 217,9
Lajeja yhteensä 60 48
Lajeja/reitti 16,9 13,0
Reittejä 24 31
Km 233,8 217,6

 

SYYSLASKENNAT 2021

yks./10 km

2022

yks./10 km

Sorsalinnut 6,7 19,5
Kanalinnut 3,3 1,1
Lokit 2,8 2,7
Kesykyyhky 9,4 12,7
Tilhi 14,1 0,6
Rastaat 2,4 0,1
Hippiäinen 1,3 0,3
Hömötiainen 6,6 4,5
Sinitiainen 21,9 15,8
Talitiainen 85,4 65,8
Puukiipijä 0,4 0,2
Kuukkeli 0,6 0,3
Närhi 2,7 2,3
Naakka 1,8 2,2
Varis 10,5 11,7
Varpunen 11,5 10,2
Pikkuvarpunen 19,4 11,7
Viherpeippo 12,3 8,5
Urpiainen 8,6 1,8
Käpylinnut 13,7 0,9
Punatulkku 11,6 8,6
Kaikki linnut 279,7 211,3
Reittejä 53 55
Km 436,9 451,4

Tuttu talitiainen on lähes aina talvilintulaskentojen ylivoimainen ykköslaji.

 

Pikkuvarpunen tuli ryminällä Lappiin vuosituhannen vaihteen tienoilla, mutta nyt kannan voimakas kasvu näyttää tyrehtyneen.

 

Isokoskeloita tavattiin Lapin syyslaskennoissa viidellätoista reitillä.

 

Laskettujen reittien näyttäminen epäonnistui. Kokeile myöhemmin uudelleen.