Talvilintulaskenta

LLY:n alueen talvilintulaskentojen tulokset Luomuksen sivulla

Lasketut reitit

Talvilintulaskennat jatkuvat taas syksyllä 2019 – liity mukaan kasvavaan joukkoomme!

Talvilintulaskentoja on tehty 60 vuotta. Laskentakertojen lukumäärä on noussut vuoden 1956 reilusta sadasta viime vuosien vajaaseen 1700:aan. Alkuvuosina laskettiin vain yksi vuodenvaihteen laskenta talvessa. Vuodesta 1967 laskettiin myös kevätlaskenta helmi-maaliskuun vaihteessa ja vuodesta 1975 lisäksi syyslaskenta marraskuun alussa. Nykyään Luonnontieteellinen keskusmuseo toteuttaa laskennat yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. Talvilintulaskentakausi alkaa vuosittain 1. marraskuuta syyslaskennalla.

Tällä hetkellä laskennat painottuvat etelään, joten erityisesti Pohjois-Suomeen kaivattaisiin lisää laskijoita. Myös etelässä on runsaasti tilaa uusille reiteille ja monet reitit kaipaavat uusia laskijoita. Etelässä vesistöjä ja metsiä kattavat reitit ovat erityisen tervetulleita.

Ennen uuden reitin perustamista kannattaa olla yhteydessä linnustonseurantaan, ettei tuleva reitti kulje pahasti jo olemassa olevan reitin päälle. Linnustonseurannalta saa myös karttoja ja tarkempia tietoja vapaista reiteistä. Ohjeita reitin perustamiseen, lista vapaista reiteistä ja talvilintulaskennan tuloksia löytyy talvilintulaskennan sivuilta: http://www.luomus.fi/fi/talvilintulaskennat

Sivuilta löytyy myös ohjeet laskentojen ilmoittamiseen. Havainnot voi ilmoittaa joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella.

Laskentakaudet talvikaudella 2019-2020 ovat

SYYSLASKENTA perjantai 1. marraskuuta – torstai 14. marraskuuta
TALVILASKENTA lauantai keskiviikko 25. joulukuuta – tiistai 7. tammikuuta
KEVÄTLASKENTA perjantai 21. helmikuuta – sunnuntai 8. maaliskuuta


Talitiainen on talvilinnustomme valtias niin metsäseuduilla kuin asutuksen piirissä.

Talvilintulaskenta 2019-20, vuodenvaihteen jakson yhteenveto

Talitiainen on talvilinnuston valtias

Jorma Halonen

 

Lähes kolmasosa Lapin vuodenvaihteen talvilintulaskennoissa havaituista linnuista oli talitiaisia. Kun mukaan luetaan sinitiaiset, päästään noin 40 prosenttiin.

Meri-Lapissa sinitiaisia oli joillakin laskentareiteillä miltei 80 prosenttia talitiaisten määrästä ja se oli selvä kakkonen ennen kolmanneksi sijoittunutta harakkaa.

Muualla Lapissa toiseksi runsain laji oli yllättäen varpunen, kolmas harakka ja neljäs pikkuvarpunen, kuten Meri-Lapissakin.

Sinitiainen ja pikkuvarpunen ovat melko tuoreita tulokkaita pohjoisen linnustossa, mutta nyt niillä on vankka sija etenkin asuttujen seutujen ruokintapaikoilla.

Oheisessa taulukossa näkyvä Meri-Lapin pikkuvarpuslukema (yks./10 km) on kaikkien aikojen ennätys. 20 vuotta sitten vastaava luku oli 0,2 ja kymmenen vuotta myöhemmin 4,5 – muualla Lapissa vastaavasti ensin puhdas nolla ja sitten tasan yksi.

Kymmenen pikkuvarpusta kymmentä reittikilometriä kohti ylittyi niin Meri-Lapissa kuin muualla Lapissa ensi kerran talvilaskennassa 2014-15.

Pirkka Aalto sai parhaalla reitillään Kemijärvellä ihastella samassa koristeomenapuussa tilheä, mustarastasta ja kahta räkättirastasta kyseisen laskennan lajikertymän noustessa seitsemääntoista ja yksilömäärän 349:ään. Kari Penttilä puolestaan kulki yhdellä Ivalon reitillään kaksitoista kilometriä näkemättä yhtään lintua!

Jouko Kärkkäinen löysi Kemissä antoisimmalta reitiltään vielä yhden lajin enemmän kuin Aalto. Taulukko kertoo, että Meri-Lapin reiteiltä tavoitettiin keskimäärin kaksi lajia enemmän kuin muun Lapin reiteiltä. Havaittujen lajien ja yksilöiden kokonaismäärät olivat molemmilla alueilla käytännöllisesti katsoen samat.

Metsäkanalintuja, töyhtötiaisia ja korppeja tavattiin tällä kertaa poikkeuksellisen runsaasti.

Pikkuvarpunen on rynnistänyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana talvilinnustomme runsaimpien lajien joukkoon.

 

LAJI Xenus LLY
Yks. /10 km Yks. /10 km
PYY 14 0,6 15 0,7
RIEKKO 34 1,5
TEERI 31 1,8 47 2,0
METSO 1 0,1 2 0,1
FASAANI 1 0,1 19 0,8
KANAHAUKKA 1 0,1
VARPUSHAUKKA 2 0,1 1 0,0
KESYKYYHKY 65 3,7 47 2,0
VARPUSPÖLLÖ 1 0,1 2 0,1
HARMAAPÄÄTIKKA 1 0,0
PALOKÄRKI 2 0,1
KÄPYTIKKA 7 0,4 13 0,6
POHJANTIKKA 1 0,0
Tikka 2 0,1
TILHI 4 0,2
KOSKIKARA 2 0,1 6 0,3
MUSTARASTAS 1 0,0
RÄKÄTTIRASTAS 2 0,1
HIPPIÄINEN 5 0,3
PYRSTÖTIAINEN 5 0,3 9 0,4
SINITIAINEN 461 26,5 214 9,3
TALITIAINEN 1197 68,9 1417 61,7
KUUSITIAINEN 7 0,4
TÖYHTÖTIAINEN 16 0,9
HÖMÖTIAINEN 84 4,8 122 5,3
LAPINTIAINEN 10 0,4
Tiaiset 1 0,0
PUUKIIPIJÄ 9 0,5 1 0,0
ISOLEPINKÄINEN 1 0,1
NÄRHI 19 1,1 17 0,7
KUUKKELI 2 0,1 17 0,7
HARAKKA 373 21,5 417 18,2
PÄHKINÄHAKKI 2 0,1 1 0,0
NAAKKA 6 0,3 39 1,7
VARIS 161 9,3 218 9,5
KORPPI 36 2,1 168 7,3
VARPUNEN 10 0,6 664 28,9
PIKKUVARPUNEN 265 15,2 327 14,2
PEIPPO 2 0,1 1 0,0
VIHERPEIPPO 121 7,0 198 8,6
TIKLI 2 0,1
URPIAINEN 83 4,8 136 5,9
TUNDRAURPIAINEN 3 0,1
Käpylinnut 5 0,3
TAVIOKUURNA 1 0,0
PUNATULKKU 235 13,5 238 10,4
KELTASIRKKU 174 10,0 65 2,8
Yhteensä 3411 192,7 4486 195,0
Lajeja 37 36
Lajeja/reitti 12,2 10,2
Reittejä 19 32
Reittikilometrejä 176,7 229,6

 


Vauhdikkaita ja äänekkäitä töyhtötiaisia oli paljon viimevuotista enemmän Meri-Lapin syyslaskentareiteillä.

Talvilintulaskenta 2019-20, syysjakson yhteenveto

Monipuolinen tiaislajisto Meri-Lapin syystalvessa

Jorma Halonen

 

Talviseen tiaisparveen voi parhaimmillaan kuulua kuusi tiaislajia sekä hippiäinen ja puukiipijä – joskus jopa pyrstötiainen, joka nimestään huolimatta eri ole tiainen. Meri-Lapissa nämä parvet olivat marraskuun alkupuolen laskennoissa selvästi monipuolisempia kuin muualla Lapissa.

Töyhtö- ja kuusitiaisia sekä hippiäisiä ja puukiipijöitä tavattiin Meri-Lapin syyslaskentareiteillä paljon viimevuotista enemmän. Myös perustiaisten, tali-, sini- ja hömötiaisten, lukumäärät olivat nyt merkittävästi suurempia kuin vuosi sitten. Kaiken lisäksi meneillään oli voimakas pyrstötiaisvaellus.

Oheisesta taulukosta näkyy, että hippiäinen sekä kuusi- ja töyhtötiainen puuttuivat kokonaan Lapin lintutieteellisen yhdistyksen (LLY) reiteiltä, lapintiainen taas Meri-Lapista. LLY:n ainoa puukiipijä jäi likiarvoltaan nollaksi.

Vaikka reittejä oli LLY:n alueella yli kaksi kertaa niin paljon kuin Meri-Lapissa, laji- ja linturyhmäkohtaiset luvut ovat suoraan vertailukelpoisia, koska ne on laskettu kymmentä reittikilometriä kohti.

Tämän syystalven laskennat kuljettiin talvisissa oloissa. Viime vuonna tilanne oli aivan toinen: maa oli paljas ja sulia vesiä runsaasti. Laulujoutsenia laskettiin silloin yli 700, nyt vain viisi. Muita sorsia oli kymmenittäin, nyt aavistuksen yli kymmenen. Kolmea eri lokkilajia löytyi silloin yli 300 yksilöä, tällä kertaa ei yhtään.

Varislintujen kohdalla oli outoa, että naakka jäi puuttumaan Meri-Lapista. Sen sijaan siellä nähtiin runsaasti korppeja.

Käpytikkojen ja kesykyyhkyjen määrät suorastaan romahtivat edellisvuoteen verrattuina.

Hauskana yksityiskohtana mainittakoon, että keltasirkkuja ynnättiin sekä Meri-Lapissa että muualla Lapissa täsmälleen sama määrä: 61 yksilöä!

Taulukossa ovat mukana ne tulokset, jotka olivaat kirjoitushetkellä saatavissa talvilintulaskentasivuilla.

 

Syyslaskenta

2019

XENUS LLY
Yht. /10 km Yht. /10 km
Laulujoutsen 2 0,1 3 0,1
Sinisorsa 2 0,1 7 0,3
Telkkä 2 0,1 0 0,0
Pyy 5 0,3 14 0,6
Riekko 0 0,0 6 0,2
Metso 0 0,0 3 0,1
Teeri 26 1,8 53 2,1
Fasaani 4 0,3 6 0,2
Merikotka 0 0,0 1 0,0
Kanahaukka 1 0,1 1 0,0
Varpushaukka 1 0,1 0 0,0
Maakotka 0 0,0 1 0,0
Kesykyyhky 71 4,9 69 2,7
Hiiripöllö 1 0,1 0 0,0
Harmaapäätikka 1 0,1 3 0,1
Palokärki 2 0,1 1 0,0
Käpytikka 2 0,1 8 0,3
Pikkutikka 0 0,0 1 0,0
Pohjantikka 1 0,1 1 0,0
Tikkalaji 0 0,0 4 0,2
Tilhi 4 0,3 1 0,0
Koskikara 2 0,1 5 0,2
Räkättirastas 5 0,3 6 0,2
Mustapääkerttu 2 0,1 1 0,0
Hippiäinen 33 2,3 0 0,0
Pyrstötiainen 37 2,5 14 0,6
Sinitiainen 459 31,4 311 12,4
Talitiainen 1361 93,2 1721 68,6
Kuusitiainen 6 0,4 0 0,0
Töyhtötiainen 9 0,6 0 0,0
Hömötiainen 97 6,6 180 7,2
Lapintiainen 0 0,0 6 0,2
Puukiipijä 8 0,5 1 0,0
Närhi 32 2,2 43 1,7
Kuukkeli 0 0,0 20 0,8
Harakka 319 21,8 444 17,7
Pähkinähakki 6 0,4 4 0,2
Naakka 0 0,0 44 1,8
Varis 212 14,5 289 11,5
Korppi 49 3,4 104 4,1
Varpunen 20 1,4 658 26,2
Pikkuvarpunen 273 18,7 414 16,5
Peippo 7 0,5 2 0,1
Viherpeippo 133 9,1 302 12,0
Vihervarpunen 3 0,2 0 0,0
Urpiainen 30 2,1 206 8,2
Tundraurpiainen 0 0,0 1 0,0
Käpylintulaji 1 0,1 0 0,0
Taviokuurna 4 0,3 0 0,0
Punatulkku 230 15,8 269 10,7
Keltasirkku 61 4,2 61 2,4
Pikkulintu 0 0,0 10 0,4
Rastas? 0 0,0 1 0,0
Yhteensä 3524 241,4 5300 211,2
Lajeja yhteensä 41 41
Lajeja/reitti 14,2 11,1
Km 145,5 250,8

Pähkinähakkeja osui syyslaskentareiteille kymmenen yksilöä, vuosi sitten viisi.


 

Syyslaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2019-11-01 Jukka Simula 14 192
Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) 2019-11-02 Jukka Simula 13 193
Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) 2019-11-02 Pekka Räinä 9 47
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2019-11-02 Jukka Soppela 11 173
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2019-11-02 Kari Penttilä 4 10
Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) 2019-11-02 Eila Ylilokka 12 52
Sodankylä, Lintuselkä, 747 (748:348) 2019-11-02 Pekka Paarman 8 14
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2019-11-03 Pirkka Aalto 20 402
Kemijärvi, Tohmo-Karvakko, 4095 (740:651) 2019-11-03 Paula Kivilompolo 16 148
Rovaniemi, Louejärvi, 3772 (736:341) 2019-11-03 Tuomo Ollila 6 17
Rovaniemi, Toramo 4066 (737:345) 2019-11-03 Antti Ruonakoski; Anette Simola 14 119
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2019-11-03 Anja Vest; Erkki Pylväs 13 148
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2019-11-03 Olli Osmonen; Jan-Erik Tanhua; Jessica Jyränkö 17 352
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2019-11-03 Kari Penttilä, Marja Penttilä 10 111
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2019-11-03 Pirjo Ilvesviita 10 162
Posio, Sirniö, 791 (730:355) 2019-11-03 Maila Ylisirniö 8 31
Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) 2019-11-04 Jukka Simula, Sirke Piirainen 9 40
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2019-11-04 Jokimäki Jukka 12 371
Enontekiö, Kilpisjärvi, 755 (767:325) 2019-11-04 OULA kalttopää 8 29
Enontekiö, Ala-Kilpisjärvi, 3869 (767:325) 2019-11-05 OULA kalttopää 9 95
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2019-11-06 Jukka Simula 13 284
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2019-11-07 Jorma Halonen; Ave Pasuri 19 355
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2019-11-07 Jokimäki Jukka 8 87
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2019-11-08 Esa Huhta 9 143
Rovaniemi, Niskanperä-Imar, 1802 (737:343) 2019-11-08 Jukka Simula 14 133
Rovaniemi, Vennivaara, 1162 (738:344) 2019-11-08 Olli-Pekka Karlin 3 8
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2019-11-09 Jukka Soppela 13 197
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2019-11-09 Antti Ruonakoski; Anette Simola 12 299
Inari, Jänkkävaara, 4001 (762:352) 2019-11-09 Kari Penttilä 3 3
Posio, Ahola, 4106 (733:355) 2019-11-09 Akseli Myllyneva 15 307
Rovaniemi, Koskenkylä-Kestinvaara, 4111 (738:344) 2019-11-09 Stefan Siivonen 6 84
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2019-11-10 Pirkka Aalto 13 207
Rovaniemi, Mellavaara, 4010 (738:343) 2019-11-10 Esko Nevala; Paula Nevala 2 3
Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) 2019-11-10 Markku Sirkka; Tomi Rautio 15 227
Rovaniemi, Korkalovaara-Mä, 721 (738:343) 2019-11-12 Jokimäki Jukka 16 212
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2019-11-12 Eila Ylilokka 5 11
Rovaniemi, Heiskarinniemi, 3570 (740:343) 2019-11-12 Helvi Kärkkäinen 13 147
Enontekiö, Hetta-Ruijantie, 3898 (759:336) 2019-11-14 Jukka Simula 9 69
Yhteensä 38 reittiä keskiarvo 10,8 lajia 144,3 yksilöä

Talvilaskenta

Laskentareitti Pvm Laskija(t) Lajeja Yksilöitä
Savukoski, Värriö-Arajoki, 1827 (748:354) 2019-12-25 Eila Ylilokka 4 12
Salla, Kursu, 3577 (740:355) 2019-12-25 Jukka Soppela 11 164
Rovaniemi, Koskenkylä-Kestinvaara, 4111 (738:344) 2019-12-25 Stefan Siivonen 10 117
Rovaniemi, Vennivaara, 3870 (738:344) 2019-12-26 Jukka Simula 9 153
Posio, Sirniö, 791 (730:355) 2019-12-26 Maila Ylisirniö 6 20
Rovaniemi, Korkalovaara, 735 (738:344) 2019-12-27 Jukka Simula; Sirke Piirainen 9 175
Savukoski, Hihnavaara, 3871 (747:354) 2019-12-27 Eila Ylilokka 9 46
Rovaniemi, Teollisuuskylä, 726 (737:344) 2019-12-30 Jukka Simula; Sirke Piirainen 11 187
Rovaniemi, Katajaranta, 3876 (737:344) 2019-12-30 Esa Huhta 11 156
Rovaniemi, Salmijärvi, 3578 (737:344) 2019-12-30 Jukka Soppela, Mika Soppela 16 273
Kemijärvi, Isokylä, 3711 (739:352) 2019-12-31 Pirkka Aalto 12 108
Inari, Inari-Latu, 754 (761:351) 2019-12-31 Kari Penttilä 6 11
Kemijärvi, Tohmo-Karvakko, 4095 (740:651) 2020-01-01 Paula Kivilompolo 15 167
Rovaniemi, Niskanperä-Imar, 1802 (737:343) 2020-01-01 Jukka Simula 13 215
Inari, Inarikk, 1134 (764:349) 2020-01-01 Jouni Aikio 10 48
Rovaniemi, Kiirakankangas, 730 (737:344) 2020-01-02 Jukka Simula 9 70
Utsjoki, Kevontie, 3915 (773:350) 2020-01-03 Maria Aikio 8 15
Posio, Ahola, 4106 (733:355) 2020-01-04 Akseli Myllyneva 11 245
Inari, Ivalo, 753 (761:352) 2020-01-04 Kari Penttilä 7 87
Rovaniemi, Louejärvi, 3772 (736:341) 2020-01-04 Tuomo Ollila 3 22
Inari, Ivalo-Koppelo, 752 (762:352) 2020-01-04 Olli Osmonen; Jorma Niemelä; Jan-Erik Tanhua; Jessica Jyränkö 12 273
Pello, Sirkkakoski, 4085 (740:338) 2020-01-04 Markku Sirkka; Tomi Rautio 15 168
Rovaniemi, Pohjoinen, 720 (737:344) 2020-01-04 Jokimäki Jukka 13 508
Rovaniemi, Ylikylä, 1160 (738:344) 2020-01-04 Pirjo Ilvesviita 11 175
Kemijärvi, Ahvenkummuntie, 3426 (740:351) 2020-01-05 Pirkka Aalto 19 353
Rovaniemi, Ounasrinne 4067 (737:344) 2020-01-05 Antti Ruonakoski 14 239
Pello, Kaaranneskoski, 3738 (739:338) 2020-01-05 Pekka Räinä 7 42
Enontekiö, Hetta-Ruijantie, 3898 (759:336) 2020-01-05 Jukka Simula 8 30
Pello, Isokylämustimaa, 741 (741:336) 2020-01-06 Jorma Halonen 17 302
Sodankylä, Lokka-Alarova, 4122 (752:353) 2020-01-06 Olli-Pekka Karlin; Lea Maalismaa 6 30
Rovaniemi, Toramo 4066 (737:345) 2020-01-06 Antti Ruonakoski 13 60
Rovaniemi, Heiskarinniemi, 3570 (740:343) 2020-01-06 Helvi Kärkkäinen 12 72
Rovaniemi, Vennivaara, 1162 (738:344) 2020-01-07 Olli-Pekka Karlin 3 23
Rovaniemi, Etelärinne-Arktikum, 3908 (737:344) 2020-01-07 Jokimäki Jukka 13 155
Yhteensä 34 reittiä keskiarvo 10,4 lajia 138,9 yksilöä

Kevätlaskenta

Ei vielä laskentoja