BirdLife Suomen Vuoden lintu 2021 Pikkutikka


Alempaa tältä sivulta löydät kutsun tekemään pikkutikkahavaintoja vuodelle 2021. Kutsun yhteydestä löytyvät perustiedot, joiden mukaan seuranta tehtiin.

LLY:n alueen pikkutikkaraportti vuodelta 2021 löytyy pdf-muotoisena >>täältä.

 


Tule mukaan seuraamaan vuoden lintua!

BirdLife Suomen vuoden lintu 2021 on pikkutikka.

Pikkutikkavuoden kaksi tutkimuksellista päätavoitetta ovat:
1. päivittää pikkutikan kannanarvio ja saada mahdollisimman hyvä kuva pikkutikan nykytilanteesta
2. luoda vertailupohja tulevien vuosikymmenten pikkutikkaselvityksille.

Tavoitteiden saavuttamiseksi lintuharrastajien keräämä tieto on ensiarvoisen tärkeää. Tule siis mukaan keräämään tietoa pikkutikasta!

 

Toimi näin:

  • Kaikki havainnot ovat arvokkaita, kirjaa siis koko vuoden ajalta havainnot Tiiraan kattavasti
  • Pikkutikat ovat paikkalintuja eli niiden seuraaminen ja havainnointi kannattaa aloittaa jo heti alkuvuodesta. Jos näkee pikkutikan jollain alueella, kannattaa aluetta seurata pikkutikan kannalta, sillä alueella on mahdollisesti reviiri. Mahdollisella reviirillä kannattaa vierailla etenkin pesimäaikaan (1.3. – 31.7.), jotta reviiri saadaan mukaan parimääräarvioon.
  • Olemme keränneet alla oleviin karttoihin tietoja Tiiraan kirjatuista pikkutikkahavainnoista kunnittain. Kannattaa retkeillä vähintäänkin kartoissa merkittyjen sinisten pisteiden osoittamissa paikoissa, sillä niistä on aiempia pikkutikkahavaintoja.
  • Kartoissa on merkitty vain paikat, joissa tähän mennessä on havaittu pikkutikkoja (poislukien salatut havainnot). Karttojen perusteella voi huomata, että havainnot keskittyvät pääosin asutuksen ja kulkuväylien lähettyville, joissa ihmiset tapaavat liikkua. Pikkutikka ei kuitenkaan suoranaisesti vaadi ihmisen läsnäoloa elinympäristössään. Näin ollen pikkutikkareviirejä on varmasti myös vähänretkeillyillä seuduilla.
  • Pikkutikka viihtyy erityisesti lehtipuuvaltaisissa metsissä (Lapissa lähinnä koivikot ja lepikot), joista löytyy runsaasti lahopuuta. Näin ollen tällaisissa metsissä kannattaa retkeillä, vaikkei niistä olisi aiempia pikkutikkahavaintoja.
  • Pikkutikkoja kannattaa seurata erityisen tarkasti myös syksyllä, sillä pikkutikat ovat vaelluslintuja. Joinakin vuosina vaellukset ovat voimakkaita.
  • Kaikki pikkutikkoja koskevat havainnot on hyvä kirjata Tiiraan mahdollisimman tarkoin tiedoin, mm. tarkka paikka, lukumäärä, linnun tila (p, m, kiert, Ä, ä, rumm yms.), pesimävarmuusindeksi, sukupuoli jne. Näiden lisäksi plussaa on kirjata lisätietoja, kuten havaintopaikan biotooppi, linnun puuhailut (esim. ruokaileva, koloa hakkaava jne.) tai muita lisätietoja.
  • Havainnot voi tallentaa Tiiraan myös salattuna. Yksittäisten reviirien sijaintitietoja ei julkaista eli havaintoja tallennettaessa ei tarvitse pelätä reviirin sijainnin tulevan yleiseen tietoon.
  • Paikallisilla on varmasti paras tietämys oman alueensa pikkutikkatilanteesta, reviireistä ja muusta lajiin liittyvästä. Jos sinulla on tietämystä oman alueesi pikkutikoista, ota yhteyttä vastuuhenkilöihin (yhteystiedot alla).
  • Hyödyllistä tietoa myös se, jos on tarkastanut oman alueensa pikkutikkametsiä / potentiaalisia biotooppeja tuloksetta. Nämä voi kirjata Tiiraan nollahavaintoina tai vaihtoehtoisesti ilmoittaa suoraan vastuuhenkilöille.

 

LLY:n yhteyshenkilöt: Akseli Myllyneva, akseli.myllyneva (at) hotmail.com  ja Esko Nevala, esko.nevala (at) pp.inet.fi.

 

 

Taustaa

Pikkutikkakanta on monien aineistojen mukaan viime vuosina vähentynyt, vaikkakin se vielä luokitellaan elinvoimaiseksi. Melko vähäisen tutkimusaineiston takia Suomessa ei tunneta viimeaikaisen vähenemisen syitä. Tämän takia pikkutikan valinta tutkimuskohteeksi on hyvinkin perusteltua.

BirdLifen Suomen >>Vuoden lintu -hankkeen sivuilta löytyy lisätietoja pikkutikan valtakunnallisesta tilanteesta sekä ohjeita reviirien etsimiseen ja äänten tunnistukseen.

Pikkutikkahavaintoja on vuosien varrella tallennettu eri puolilta LLY:n aluetta (katso kartta alla). Tarkempia tietoja pikkutikan havainnoista LLY:n alueella löytyy lintukatsausten osiosta >>tikkalinnut. Sieltä on nähtävissä, että pikkutikkahavaintojen määrän trendi on laskeva, vaikkakin parina viime vuotena havaintoja on kertynyt hyvin.

Retkeilyn suunnittelun avuksi on alle kerätty kuntakohtaisia karttoja aikaisemmista havainnoista. Yksityiskohtaiset paikkatiedot löytyvät Tiira-järjestelmästä.

 

LLY:n alueen pikkutikkahavainnot Tiira-historiassa.

 

Utsjoki

 

Inari

 

Enontekiö

 

Muonio

 

Kolari

 

Kittilä

 

Sodankylä

 

Savukoski

 

Salla

 

Pelkosenniemi

 

Kemijärvi

 

Posio

 

Ranua

 

Rovaniemi

 

Pello

 

Ylitornio

 

Alla olevista kuvista voi katsoa pikkutikan tuntomerkkejä ja vertailla kokoa kuukkeliin. Näistä linkeistä voit kuunnella eri ääniä: >>kiikitys, >>varoitus/kutsuääni ja >>rummutus.