Vuoden lintu 2022: Ruokokerttunen

Lapin lintutieteellisen yhdistyksen hallitus on valinnut LLY:n vuoden 2022 lajiksi ruokokerttusen. Vuoden lajista kerätään tehostetusti havaintoja ja yritetään saada lajin tilanteesta Lapissa päivitetty kuva. Tämä käy hyvin yksiin alkaneen Atlas-projektin kanssa.

LLY:n alueella on juuri tehty ensihavainnot muutolta palanneista ruokokerttusista. Laji viettää talven Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Sieltä se starttaa matkaan huhtikuussa kohti pohjoisiakin pesimäalueita. Meillä lajista tehdään ensimmäiset havainnot keväällä toukokuun lopulla tai kesäkuun alkupäivinä, mutta muutto jatkuu pitkälle kesäkuuhun. Vaikka pääosa kannasta aloittaa paluumuuttonsa takaisin talvehtimisalueilleen heinä-elokuussa, tehdään lajista vuoden viimeiset havainnot yleensä syyskuussa.

Ruokokerttunen on meillä rehevien rantojen pesimälaji. Siellä rannan pajukoissa se virittelee lauluaan heti muutolta palattuaan ja on tällöin helposti havaittavissa.

Ruokokerttusen väheneminen pohjoisessa on todettu jo edellisessä atlaskartoituksessa. Koko maassa lajin uhanalaisuusluokitus on tällä hetkellä silmälläpidettävä (laji vähentynyt merkittävästi). Meillä väheneminen joillakin parhailla ruokokerttuspaikoilla on ollut varsin dramaattista. Esimerkiksi Ylitornion Portimojärvellä laskettiin linnustokartoituksessa 70-luvun lopulla yli 110 laulavaa kerttusta. 1990 määrä oli tippunut – toki osittain pensaikkojen raivausten takia – jo reiluun neljäänkymmeneen.  Paikalta on ilmoitettu 2000- luvulla enemmän kuin 1 laulava koiras vuosina 2010 (2), 2011 (4) ja 2013 (2). Viime vuonna lajista ei tältä paikalta tehty yhtään ilmoitusta. Toki järveä ei ole samalla intensiteetillä kartoitettu kuin tuolloin 70- ja 90-luvuilla, mutta lajin väheneminen on vähintäänkin huomattava. Ruokokerttusten määrän romahtaminen oli havaittavissa selvästi myös Ylitorniolla, Kainuunkylän saarilla: 80 luvulla suistoalueella lauleskeli yli 200 ruokokerttusta, viime vuoden kartoituksessa määrä jäi alle kymmeneen laulajaan.

LLY:n alueen kunnista ruokokerttunen havaittiin viime vuonna 13 kunnassa 16:sta. Rovaniemellä ja Inarissa lajista tehtiin yli 20 havaintoa, muissa kunnissa 1–3 havaintoa kunnasta riippuen. Posiolla laji havaittiin viimeksi vuonna 2020 ja Kolarissa sekä Ranualla vuonna 2017.

Tänä vuonna lintuharrastajia pyydetään kiinnittämään erityishuomio ruokokerttuseen ja erityisesti pesintään viittaavat havainnot ovat arvokkaita. Toivottavasti retkeillessä potentiaalisilla ruokokerttuspaikoilla pyritään selvittämään myös parimäärät näiltä alueilta. Tietenkin myös nollahavainnot entisiltä kerttuspaikoilta kannattaa ehdottomasti kirjata Tiiraan.

Ismo Kreivi