Viikon lintu

Nokkavarpunen

kirjoittaja | 9.2.2024

Euraasian lauhkeiden alueiden ja Pohjois-Afrikan Atlasvuorten pesimälintu. Suosii kulttuuriympäristöjen  lehtipuuvaltaisia metsiä, puistoja ja puutarhoja. Meillä harvalukuinen lähinnä Etelä-Suomessa, mutta pesintöjä on todettu myös Perämeren rannikolla.

Pesä useimmiten lehtipuussa. Munia tavallisesti viisi.

Ravintona etenkin kovakuoriset siemenet (tieteellinen nimi coccothraustes tarkoittaa siemenenrikkojaa).

Parimäärä nykyisin 1000-1500. Pesimäkanta on vankistunut viime vuosikymmeninä.

Osittaismuuttaja, joka voi talvehtia jopa Lapissa. Suomalaisia rengaslintuja on tavattu mm. Alankomaissa, Saksassa, Sveitsissä ja Italiassa.

Viime vuosien tuloaikoja:

2013: 23.4., 2014: 20.4., 2015: 2.5., 2016: 18.4.