Pinnat

Lintuharrastuksessa pinnalla tarkoitetaan havaittua lajia ja pinnalistalla havaittujen lajien luetteloa. Listoja voidaan laatia loputtomasti erilaisia havainnointipaikan, -ajan tai -tavan mukaan. Tänne on koottu LLY:n toimialueelta kerättyjä listoja sekä sellaisia, jotka kuvaavat täkäläisten harrastajien menestystä alueen ulkopuolella. Pinnankeruussa järjestetään myös kilpailuja, jotka löytyvät toiminta-sivulta. Koko maan pinnalistojen pääasiallinen ylläpitäjä on Bongariliitto.

Pinnalistoja voitaneen kuvata muun lintuharrastuksen sivutuotteeksi: jossain vaiheessa harrastajaa saattaa alkaa kiinnostaa, montako lajia on tullut havainneeksi. Tyypillisin esimerkki lienee elämänpinnat, ”elikset”, kaikki elämän aikana havaitut lajit: useimmin termillä tarkoitetaan Suomessa havaittuja lajeja, vaikka kenties kuvaavampaa olisi käyttää sitä koko maailman havaintoihin, maailmanpinnoihin. Harrastuksen edetessä käytäntö usein sanelee, millaisten listojen ylläpitoon keskitytään: maailmanpinnojen listaaminen ei kenties ole mielekästä yhden kunnan alueella retkeilevälle.

Koska kyse on julkisista pinnalistoista, seuraavia perussääntöjä on noudatettava:

  • Tarha- ja häkkikarkulaisista (kategoriat D ja E) ei saa pinnaa. Sama koskee alalajeja. Jos olet epävarma havaintosi pinnakelpoisuudesta, tarkasta asia Suomen viralliselta lajilistalta.
  • Rariteettikomitean tai Lapin alueharvinaisuuskomitean hylkäämistä havainnoista ei saa pinnaa. Sama koskee jommankumman tarkastuksen piiriin kuuluvia ilmoittamatta jätettyjä havaintoja; bongaustapauksissa ilmoitusvastuu on löytäjällä.
  • Koska harvinaisuushavaintojen käsittely voi kestää kauankin, voit ilmoittaa pinnoja myös tarkastettavista lajeista sitä mukaa kuin niitä tulee. Komiteoiden tulevia päätöksiä tulee silti kunnioittaa ja hylkäystapauksissa poistaa havainto pinnalistalta takautuvasti. Jos olet eri mieltä hylkäyspäätösten kanssa, voit aina pitää erillistä henkilökohtaista pinnalistaa, jonka sisältöön muilla ei ole puuttumista.
  • Jos olet tehnyt jonkin lajin Suomen tai LLY:n ensihavainnon, pyri ottamaan selvää havainnon hyväksymismahdollisuuksista esim. muiden lintuharrastajien avulla, ennen kuin ilmoitat siitä pinnaa.

Voit ladata havaintojen ilmoittamista varten avuksesi valmiin taulukkopohjan tästä.

Moniin pinnakisoihin osallistutaan pinnakisasovelluksella, joka löytyy sivulta >>pinnakisapalvelu. Ensimmäiseksi kannattaa rekisteröityä palveluun! Rekisteröitymään pääsee pinnakisapalvelu -sivun ylävalikosta.

Pinnasivujen ylläpidosta vastaa Anssi Mäkinen, jolle uudet pinnat ja vanhojen päivitykset voi ilmoittaa osoitteeseen the_number_freak(at)hotmail.com