Viikon lintu

Sinirinta

kirjoittaja | 8.2.2024

Euraasialainen lintu, joka meillä on lähinnä Lapin asukas.

Mieltynyt erityisesti pajukkoihin ja tunturikoivikoihin. Pesimäpiiri on usein soiden tai vesistöjen reunamilla.

Pesä on maassa. Munia on tavallisesti kuusi tai seitsemän.

Hyönteissyöjä.

Viime vuosikymmeninä sinirinta on taantunut. Sen uhanalaisuusluokitus on nyt silmälläpidettävä. Parimäärä vaihtelee 30 000 – 80 000.

Lapin satakieli, joka on linnustomme parhaita laulajia. Monivivahteinen lavertelu sisältää runsaasti muiden lajien matkintoja. Innokkaimmassa lauluvaiheessa koiras nousee usein näyttävään laululentoon.

Kaksi Suomessa rengastettua sinirintaa on tapettu Pakistanissa. Toisen oli rengastanut Markku Pernu syysmuuton aikana Rovaniemellä.

Viime vuosien tuloaikoja:

2013: 10.5.

2014: 28.4.

2015: 8.5.

2016: 7.5.

Tämän kevään varhaisin tavattiin Posiolla 14.5.