Viikon lintu

Jänkäsirriäinen

kirjoittaja | 8.2.2024

Fennoskandian ja Pohjois-Venäjän pikkukahlaaja, jonka itäinen levinneisyys huonosti tunnettu. Meillä se on melko harvalukuinen, runsain Lapin keskiosissa.

Saraa kasvavien avosoiden lintu.

Pesä upottavan hetteikön mättäällä. Munia lähes aina neljä.

Ravintona vesien ja vetisten maiden selkärangattomat.

Pesimäkanta on arvioitu 25 000 – 35 000 pariksi ja tuoreimmassa uhanalaisuusluokituksessa (2010) elinvoimaiseksi.

Lennossa esitettävä soidinlaulu on törmäpääskymäinen sirinä.

Talvehtimisseudut lienevät Välimeren piirissä ja Etelä-Aasiassa.

Viime vuosien tuloaikoja:

2013: 22.5.

2014: 22.5.

2015: 9.5.

2016: 7.5.