Viikon lintu

Peltosirkku

kirjoittaja | 11.6.2019

Peltosirkun levinneisyysalue käsittää suurimman osan Eurooppaa ja ulottuu Aasiassa Mongoliaan asti. Suomessa asuinalue on supistunut nopeasti kattaen vain Etelä- ja Lounais-Suomen sekä Pohjanmaan viljelyseudut.

Suurten peltoaukeiden metsä- ja pensaikkosaarekkeiden lintu.

Pesä maassa. Munia on useimmiten viisi.

Ravintona ovat siemenet sekä hyönteiset, madot ym. pikkueläimet.

Peltosirkkukantamme on viimeisten 30 vuoden aikana romahtanut murto-osaan aikaisemmasta. Nykyään parimäärän arvioidaan olevan noin 20 000, mutta väheneminen jatkuu…

Talvehtinee Pohjois-Afrikassa.

Viime vuosien tuloaikoja:

2014: 16.5. (LLY)

2015: 14.5. (LLY)

2016: 13.5. (Xenus)

2017: 2.5. (LLY)