Viikon lintu

Laulurastas

kirjoittaja | 15.4.2020

Esiintymisalue ulottuu Pohjois-Espanjasta ja Brittein saarilta Keski-Aasiaan. Runsas ja yleinen koko Suomessa.

Suosii seka- ja kuusimetsiä, joissa on runsas aluskasvillisuus.

Pesä on lähes aina pikku kuusessa. Munia on useimmiten viisi.

Syö monenlaisia pieniä, maasta löytyviä selkärangattomia, syksyllä myös marjoja.

Kuuluu runsaimpiin lintulajeihimme: 12:s. Parimäärä 800 000-1,4 miljoonaa.

Laulu voimakasta, kaunista ja verkkaisen juttelevaa sekä samoja aiheita toistelevaa.

Talvehtii suomalaisen rengasaineiston perusteella (Suomen rengastusatlas II) Lounais-Euroopassa, runsaimmin Espanjassa ja Italiassa.

Viime vuosien tuloaikoja:

2016: 22.4. (Xenus)

2017: 25.4. (LLY)

2018: 18.4. (LLY)

2019: 21.4. (Xenus)