Viikon lintu

Tuulihaukka

kirjoittaja | 21.3.2019

Pesii lähes koko Euroopassa ja laajalla vyöhykkeellä läpi Aasian keskiosien Isolle valtamerelle asti sekä monin paikoin Afrikan pohjoisrannikolla. Meillä sitä tavataan koko maassa.

Tuulihaukka on etenkin viljelyseutujen lintu, joka ennen pesi peltojen reunametsien vanhoissa variksen ja harakan pesissä. Nykyään valtaosa kannastamme pesii lajille varta vasten ripustettuihin, edestä laajalti avoimiin pönttöihin.

Munaluku on 2-7 kpl.

Ravintona pääasiassa pikkunisäkkäät (n. 90 %). Suomalaistutkimuksen mukaan muutolta saapuva tuulihaukka näkee pellolla olevat myyrien virtsajäljet ja osaa asettua pesimään ruokaisalle paikalle.

Tuulihaukka taantui voimakkaasti 1960- ja 1970-luvuilla todennäköisesti ympäristömyrkkyjen tähden. Sittemmin kanta on elpynyt ja parimäärä on ravintotilanteen mukaan 5000 – 10 000.

Laji tunnetaan erityisesti paikallaan lekuttelusta.

Pesän lähellä varoittaa kimittämällä kvi-kvi-kvi-kvi…

Lounaismuuttaja, joka talvehtii enimmäkseen Keski-Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa.

Viime vuosien tuloaikoja:

2015: 6.4. (LLY)

2016: 4.4. (LLY)

2017: 3.4. (Xenus)

2018: 12.4. (LLY)