Viikon lintu

Liejukana

kirjoittaja | 12.4.2018

Kuuluu ns. rantakanoihin ja esiintyy kaikilla mantereilla lukuun ottamatta Australiaa ja Etelämannerta. Suomessa levinneisyytensä pohjoisrajoilla, lähinnä eteläisimmissä osissa maata.

Suosii runsasravinteisimpia, usein hyvin likaantuneita ja ihmisen vahvasti muokkaamia vesialueita.

Pesä on rehevän vesikasvillisuuden joukkoon punottu korkea kori. Munia jopa kymmenkunta.

Ravintona kasvikset ja pikkueläimet.

Ensimmäiset pesälöydöt 1800-luvun lopulta. Parimäärä vaihtelee huomattavasti eri vuosina: 50-200. Uhanalaisuustarkastelussa (2010) laji on luokiteltu vaarantuneeksi.

Koiraan soidinääni pulputtava bk-bk-bk, bk-bk-bk-bk, joka voi äityä kimeäksi kiljunnaksi. Eniten äänessä yöllä eli kuuluu ns. yölaulajiin, vaikkei soidinhuutoa juuri lauluksi voi sanoa.

Meillä rengastettuja lintuja on talviaikana löydetty laajalta alueelta Keski- ja Etelä-Euroopasta.

Viime vuosien tuloaikoja (LLY):

2000: 7.4.

2009: 14.4.

2011: 16.4.

2012: 12.4.