Viikon lintu

Kulorastas

kirjoittaja | 17.4.2018

Esiintyy lähes koko Euroopassa sekä osassa Pohjois-Afrikkaa ja Aasiaa. Suomessa levinneisyysalue ulottuu havumetsävyöhykkeen pohjoisrajoille.

Suosii valoisia metsiä, erityisesti harvoja männiköitä.

Iso, pääasiassa heinistä ja ruohokasvien varsista tehty pesä on useimmiten männyssä. Munia 3-5 kpl.

Syö pesimäaikana monenlaisia, maassa eläviä pikkueläimiä, loppukesästä alkaen marjoja ja hedelmiä.

Nykyinen pesimäkanta, 130 000-200 000 paria, on yli kaksinkertainen muutaman kymmenen vuoden takaiseen verrattuna. Tuoreen arvion mukaan (Linnut 2/2017) kulorastas on runsaudeltaan maamme 50:s lintulaji.

Kaunis, sointuva, huilumainen laulu muistuttaa mustarastaan laulua, mutta on kiihkeämpää ja katkonaisempaa. Tunnusomainen ääni on kuiva särinä, joka kuuluu usein lennossa.

Suomessa rengastettujen kulorastaiden ulkomaiset löytöpaikat ovat pääasiassa Etelä-Ranskasta Turkkiin ulottuvalla alueella (Suomen rengastusatlas II).

Viime vuosien tuloaikoja (LLY):

2014: 15.4.

2015: 14.4.

2016: 24.3.

2017: 21.4.