Viikon lintu

Hippiäinen

kirjoittaja | 22.4.2020

Pesii lähes koko Euroopassa, laikuittain Aasiassa Japania myöten. Meillä esiintyy runsaana napapiirille asti ja siitä harventuen vähän Muonio-Sodankylä-linjan pohjoispuolelle.

Kuusikoiden ja kuusivaltaisten sekametsien asukas.

Pyöreähkö pesä on lähes aina kuusen vaakasuoran oksan alapuolella. Munia on yleensä 8-11 kpl pesintää kohti. Pesyeitä on kaksi. Ne menevät osittain päällekkäin, niin että naaras on jo munimassa uuteen pesään, kun koiras vielä ruokkii edellistä poikuetta.

Ravintona erilaiset pienet selkärangattomat, kylmänä aikana suureksi osaksi niiden munat ja kotelot, joita se etsii havupuiden neulasten lomasta.

Pesivä kanta vaihtelee voimakkaasti talvien ankaruuden mukaan: 600 000–1,6 miljoonaa paria.

Äänet ovat hyvin korkeita ja hentoja. Iäkkäiden ihmisten on niitä vaikea kuulla. Laulua voisi kuvailla vaikka näin: siisisy-siisisy-siisisy-ssirrr.

Ehkä noin puolet pesimäkannasta talvehtii. Ankarien talvien aikana lähes kaikki tänne jääneet voivat kuolla. Lounaismuuttaja. Pitkämatkaisimmat rengaslinnut on löydetty Välimeren maista. Varhaisimpien muuttajien varmoja tuloaikoja on talvehtivien lintujen tähden mahdoton (Xenus) tai vaikea (LLY) todeta. Tässä viime vuosien tuloaikoja LLY:n alueelta.

2016: 3.4.

2017: 6.4.

2018: 17.3.

2019: 3.4.