Rengastustentti huhtikuussa

kirjoittaja | 16.3.2018

Rengastuksen perustentti järjestetään Rovaniemellä huhtikuun puolen välin tienoilla. Tarkka ajankohta lyödään lukkoon osallistujien kanssa. Jos tentti kiinnostaa ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Kysehän on tästä.

PERUSTENTTI sisältää 30 näytettä suomalaisista pesimälinnuista tai yleisistä läpimuut­ta­jis­ta. Jokaisen näyt­teen tarkastelua varten on käytettävissä kaksi minuuttia. Muiden apuvälineiden paitsi mi­tan (viivoitin tms.) käyt­tö on tentissä kiellettyä. Näytteistä on määritettävä laji. Arvostelu: väärä laji = 6, tyhjä = 3 virhepistettä. Hyväksytyssä suorituksessa rajoitettua pesäpoikaslupaa var­ten saa yleensä olla enintään 12 virhepistettä; joissakin erikoistapauksissa rajoitetun luvan voi saada myös suuremmalla virhepistemäärällä. Rajoitettu lupa voidaan 2–3 vuoden jälkeen laajentaa yleiseksi pe­sä­poi­kasluvaksi, jos perustentissä on saavutettu tulos 6 virhepistettä tai vähemmän. Tenttiin osallistuvan on ol­tava 17 vuotta täyttänyt (lupa voidaan myöntää 18 vuotta täyttäneelle).

 

Ismo Kreivi

aatelinen65(at)gmail.com