Rengastustentit tammikuu 2017

Rovaniemellä järjestetään 15.1.2017 rengastustenttejä. Tulossa on sekä perustentti että lintuasematentti. Asematentti alkaa klo 11 ja perustentti klo 13. Paikka on Tavivaaran hautausmaan palvelurakennus.

PERUSTENTTI sisältää 30 näytettä suomalaisista pesimälinnuista tai yleisistä läpimuut­ta­jis­ta. Jokaisen näyt­teen tarkastelua varten on käytettävissä kaksi minuuttia. Muiden apuvälineiden paitsi mi­tan (viivoitin tms.) käyt­tö on tentissä kiellettyä. Näytteistä on määritettävä laji. Arvostelu: väärä laji = 6, tyhjä = 3 virhepistettä. Hyväksytyssä suorituksessa rajoitettua pesäpoikaslupaa var­ten saa yleensä olla enintään 12 virhepistettä; joissakin erikoistapauksissa rajoitetun luvan voi saada myös suuremmalla virhepistemäärällä. Rajoitettu lupa voidaan 2–3 vuoden jälkeen laajentaa yleiseksi pe­sä­poi­kasluvaksi, jos perustentissä on saavutettu tulos 6 virhepistettä tai vähemmän. Tenttiin osallistuvan on ol­tava 17 vuotta täyttänyt (lupa voidaan myöntää 18 vuotta täyttäneelle).

LINTUASEMATENTISSÄ vaaditaan kaikkien Suomessa tavattujen varpuslintujen osalta lajin-, iän- ja su­ku­puo­lenmääritys Euroopan varpuslinnut – sukupuolen ja iän määritys –oppaan (Svensson 1997) tai vas­taa­van ruotsinkielisen oppaan mukaisesti. Muiden kuin varpuslintujen osalta vaaditaan kaikkien Suomessa ta­vat­tujen lajien la­jin­tun­te­mus sekä nykyisten maastomääritysoppaiden (esim. Mullarney ym. 2001:  Lin­tu­opas – Euroopan ja Vä­li­me­ren alueen linnut, Otava) mukainen iän- ja sukupuolentuntemus. Määritettävänä on 30 nahkanäytettä. Jo­kaisen näytteen tarkastelua varten on käytettävissä kolme minuuttia. Tentissä saa käyt­­tää apuvälineinä kir­jallisuutta, omia muistiinpanoja sekä mittausvälineitä.

Arvostelu: väärä laji = 6, tyhjä laji = 3, väärä ikä = 3, väärä sukupuoli = 3, tyhjä ikä = 1, tyhjä sukupuoli = 1 vir­hepistettä. Hyväksytty tenttitulos on enintään 10 virhepistettä. Tenttiin osallistuvan on oltava 17 vuotta täyt­tänyt (lupa voidaan myöntää 18 vuotta täyttäneelle).

Hy­väksytyn tenttituloksen ja riittäväksi osoitetun kenttäharjoittelun perusteella myönnettävä lin­tu­ase­ma­lu­pa oikeuttaa rengastamaan kaikkien lajien lentokykyisiä yksilöitä lintuasemilla, Sisämaan seurantapyynnissä (SSP), ruokintavakiopyynnissä (RUOVAK) tai muussa nimetyssä erillisprojektissa.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä pikaisesti allekirjoittaneeseen joko s-postilla:aatelinen65@gmail.com tai puhelimitse: 0407686448

 

Ismo Kreivi