Talitiaisen laulutyypit – Rovaniemen harakanpesät

Vieläkö kuuluu TI-TI-TYY:tä?


Talitiaisen lauluhavaintojen keruu jatkuu edelleen vuonna 2012! Havaintoja kaivataan Rovaniemen lisäksi myös muualta Lapista. Ohjeita alapuolella:

Talitiainen on laji, jolla on yllättävän laaja repertuaari erilaisia ääniä ja lauluja. Perinteinen ”ti-ti-tyy” säe on tunnetusti joutunut väistymään lyhyempien versioiden tieltä. Viime aikoina talitiaiset ovat alkaneet matkia jopa sinitiaisia. Jotkut yksilöt voivat käyttää useampia laulumurteita.

Miten talitiaiset laulavat? Laulutyypejä on selvitetty vuosina 2010-2011 ja havaintojen keruu jatkuu jälleen talvella ja keväällä 2012. Erikoistutkija Jukka Jokimäki on kiinnostunut talitiaisten esittämistä laulumurteista ja niiden esiintymisestä eri puolilla laajaa kaupunkia. Jokainen lauluhavainto on tämän tutkimuksen kannalta yhtä tärkeä. Ilmoita ystävällisesti lauluhavaintosi tavalliseen tapaan Tiiran kautta, jolloin lisätietoihin merkitään laulun tyyppi tai sähköpostilla suoraan Jokimäelle osoitteeseen jukka.jokimaki(at)ulapland.fi esimerkiksi muodossa:

 • Talitiainen 13.2.2010 Ä tyyppi 1 ROV. Rovakatu 1

Taajamatinttien lisäksi erityisen toivottuja ovat tiedot maaseutuasutuksen ja etenkin metsäseutujen tinttien laulutavoista.

Yhdestä yksilöstä riittää yhden havainnon ilmoittaminen. Laulutyypit jaetaan seuraaviin:

 1. perinteinen ti-ti–tyy
 2. ti-tyy
 3. ty-tii
 4. outo, jatkuva ”kitinä”
 5. sinitiaisen laulun matkiminen
 6. ty-ty-tii
 7. käytti useampia eri laulutyyppejä, mitä? Esimerkiksi 1 ja 3
 8. muu, kuvaa minkälainen (esim. ti-ty tii; titsili-titsili)

17.8.2010:
Havaintoja kerättiin aina kesäkuun alkupuolelle saakka. Kiitos kaikille havaintojaan toimittaneille! Uusilla havainnoilla päivitetty kartta.
Laulutyyppien jakauma:

11.5.2010:
Uusilla havainnoilla päivitetty kartta.
Laulutyyppien jakauma:

27.4.2010:
Uusilla havainnoilla päivitetty kartta.
Laulutyyppien jakauma:

15.4.2010:
Tuoreilla havainnoilla päivitetty kartta.
Laulutyyppien jakauma:

8.4.2010:
Uusilla havainnoilla päivitetty kartta.
Laulutyyppien jakauma:


Päivitys 16.3.2010:
Kiitos tähän mennessä saaduista tiedoista! Ne näkyvät kartalla.
Laulutyyppien jakauma:


Rovaniemen harakanpesät

11.5.2010:
Lisää tiedossa olevia pesiä kartalla puulajeittain.

15.4.2010:
Tiedossa olevia pesiä kartalla puulajeittain.

Onko harakka runsastunut Rovaniemellä? Pesiikö harakka nykyisin entistä lähempänä kaupungin keskustaa? Pesivätkö harakat nykyisin matalammalle kuin aikaisemmin? Suosiiko harakka pesäpaikan valinnassaan tiettyjä puu- tai pensaslajeja? Muun muassa näihin kysymyksiin pyritään löytämään vastauksia Rovaniemen harakkakartoituksella 2009-2010.

Rovaniemen kaupungissa pesi 1980-luvun puolivälissä vain yksittäisiä harakkoja, vuosina 1999-2001 keskustasta (4-monttu-Kemijoki-rautiet) löytyi 5-6 pesää, 3. kaupunginosasta ja kirkon ympäristöstä 2-4 pesää ja Rantavitikan alueelta 4-10 pesää.

Mikäli sinulla on tiedossa harakan pesiä Rovaniemen alueelta (niin taajama-alueilta kuin maaseudultakin) niin voit ilmoittaa niistä allekirjoittaneelle esim.

 • sähköpostitse: jukka.jokimaki at ulapland.fi
 • tekstiviestillä: 0400-138802
 • puhelimitse: 0400-138802
 • kirjeellä: Jukka Jokimäki, Arktinen keskus, PL 122, 96101 Rovaniemi
 • Tiira-havaintojen keruujärjestelmässä

Seuraavat tiedot ovat tervetulleita:

 • pesän sijaintipaikka (esim. tyyliin Rovakadun ja Ruokasenkadun risteys, Ruokasenpuisto)
 • tarkempi tieto pesäpaikasta (esim. tyylin Männyssä)

Jukka Jokimäki