Viikon lintu

Tylli

kirjoittaja | 15.5.2018

Pesii Islannista ja Brittein saarten pohjoisosista yli pohjoisen Euraasian Beringinsalmelle asti sekä paikoin Grönlannin ja Kanadan Baffininsaaren rannikoilla. Suomessa levinneisyys on kaksijakoinen: merenrannikot ja Pohjois-Suomi.

Suosii avoimia maastoja: hiekka- ja kivikkorannat, tunturinummet, mutalietteiköt yms.

Pesä maassa. Neljä munaa.

Ravintona ovat pääasiassa hyönteiset, mutta myös kotilot, äyriäiset ja madot kelpaavat sekä vähäisessä määrin kasvikset.

Suomen pesimäkanta on 3 000-6 000 paria. Laji on meillä taantuva ja uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävä.

Kutsuääni on pehmeä tyl-li tai tyy-i. Koiraan soidinlaulua voisi kuvata vaikka näin: vegeto-vegeto-vegeto…

Suomessa rengastettuja tyllejä on löydetty talvella Länsi- ja Etelä-Euroopan sekä Länsi-Afrikan rannikoilta.

Viime vuosien tuloaikoja (LLY):

2014: 26.4.

2015: 6.5.

2016: 27.4.

2017: 13.5.