Viikon lintu

Tukkakoskelo

kirjoittaja | 27.5.2020

Esiintyy pesivänä ympäri pohjoisen pallonpuoliskon, pääasiassa havumetsävyöhykkeellä, mutta jonkin verran myös tundralla. Meillä koko maassa.

Tukkakoskelo on sisämaassa karujen, kirkasvetisten järvien lintu, Pohjois-Suomessa myös jokien. Pesii rannikkoalueilla reheviä ruohostorantoja lukuun ottamatta.

Pesä on yleensä lähellä rantaa ja päältä hyvässä suojassa esimerkiksi mattomaisen katajan, kivipaaden, rantavajan tms. alla. Munia tavallisesti 7-12 kpl.

Ravintona pääasiassa kalat.

Laji on taantunut viime vuosikymmeniä. Pesiviä pareja nyt 25 000-35 000. Vuoden 2019 uhanalaistarkastelussa laji luokiteltiin silmälläpidettäväksi.

Suomalaisten rengaslöytöjen perusteella (Suomen rengastusatlas I) talvehtii laajalla alueella Atlantin rannikolta Mustallemerelle.

Viime vuosien tuloaikoja (Xenus):

2016: 16.4.

2017: 22.4.

2018: 29.4.

2019: 28.4.