Viikon lintu

Sääksi

kirjoittaja | 27.4.2020

Yksi maailman laajimmalle levinneistä lintulajeista. Tavataan pesivänä tai talvehtivana kaikilla mantereilla Etelämannerta lukuun ottamatta. Suomessa esiintyy koko maassa.

Edellyttää elinympäristöltään sopivia kalavesiä sekä pesimäpuita, tukeva- ja tasalatvaisia. Meillä pesii lähes aina männyn latvassa, mutta esimerkiksi Floridasta tunnetaan pesintä kauppakeskuksen parkkipaikan ison valopylvään päältä.

Isossa risupesässä on useimmiten kolme munaa.

Syö miltei pelkästään kalaa.

Sääksi eli kalasääski on ollut lintututkijoiden tehotarkkailussa vuodesta 1971. Pesivä kanta on vakaa: noin 1200 paria.

Tavallisin ääni on linnun isoon kokoon verrattuna mitätön pjyp.

Ylivoimainen enemmistö talvehtivista, suomalaisista rengaslinnuista on löydetty Länsi-Afrikasta Saharan ja Guineanlahden väliseltä alueelta (Suomen rengastusatlas I).

Viime vuosien tuloaikoja (kaikki Meri-Lapin alueelta):

2016: 16.4. (Xenus)

2017: 25.4. (Xenus)

2018: 18.4. (LLY)

2019: 20.4. (Xenus)