Viikon lintu

Pikkukuovi

kirjoittaja | 6.5.2020

Hyvin samannäköinen kuin tuttu kuovi. Pesii Islannista Aasian luoteisosaan ja Pohjois-Amerikan pohjoisosista Aasian koillisnurkkaan.  Meillä se on Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan lintu.

Karujen avomaiden laji, joka esiintyy niin soilla kuin tunturinummilla. Etenkin Pohjanmaalla siitä on tullut myös peltolintu.

Pesä maassa. Neljä munaa.

Ravintona ovat pesimäaikana etenkin marjat ja hyönteiset, muuttomatkoilla monenlaiset selkärangattomat eläimet.

Suomen 30 000-50 000 parin pesimäkanta on arvioitu elinvoimaiseksi (2019).

Kutsuääni on nopea kjy-ky-ky-ky-ky-ky. Sen perusteella helppo erottaa kuovista. Laulu alkaa kuovimaisesti, mutta kiihtyy pian kimeäksi pilinäksi.

Vähälukuisten rengaslöytöjen perusteella pikkukuovimme näyttäisivät talvehtivan Lounais-Euroopassa tai Länsi-Afrikassa (Suomen rengastusatlas I).

Viime vuosien tuloaikoja:

2016: 1.5. (LLY)

2017: 2.5. (Xenus)

2018: 23.4. (Xenus)

2019: 23.4. (LLY)