Viikon lintu

Meriharakka

kirjoittaja | 5.6.2018

Pesii kaikilla mantereilla Etelämannerta lukuun ottamatta. Suomessa rannikkoseutujen asukas, joka on tällä vuosituhannella alkanut levittäytyä entistä enemmän sisämaahan.

Pesä avomaastossa. Meri-Lapin tuore aluevaltaus on Kemin rautatieasema! Muista kahlaajista poiketen munia on tavallisesti vain kolme.

Ravintona ovat varsinkin simpukat ja kotilot. Kykenee vääntämään vahvalla nokallaan jopa pienten ostereiden kuoret – tieteellinen nimi Haematopus ostralegus tarkoittaa verijalkaista osterin poimijaa.

Suomen varsin nopeasti vankistunut pesimäkanta on 3 000-4 000 paria.

Äänet kimeitä ja kauaskantavia. Ajoittain meriharakat kokoontuvat kirkumaan kuorossa.

Talvehtii pääasiassa Alankomaista Ranskaan ulottuvalla rannikkovyöhykkeellä.

Viime vuosien tuloaikoja (LLY):

2014: 23.4.

2015: 20.4.

2016: 7.4.

2017: 18.5.