Viikon lintu

Kaakkuri

kirjoittaja | 8.5.2018

Esiintyy pesivänä ympäri pohjoisen pallonpuoliskon, Euraasiassa havumetsä- ja tundravyöhykkeillä. Meillä koko maassa.

Pienten järvien ja suolampien asukas, joka suosii nevareunaisia lampia.

Pesä on mättäällä vesirajassa, usein veden saartamalla saarekkeella. Munia 2 kpl.

Ravintona pääasiassa pienet kalat, joita käy saalistamassa usein kilometrien päässä pesälammelta.

Kaakkuri taantui viime vuosisadalla, mutta jo vuosisadan lopulla kanta alkoi elpyä. Pesiviä pareja nyt 1 500-2 000. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa laji luokiteltiin silmälläpidettäväksi.

Kaakkuri nimi johtuu sen kaakattavasta lentoäänestä. Pesimäpaikoilla voi kuulla vallan hurjia ulvovia ja valittavia ääniä.

Talvehtii pääasiassa Länsi-Euroopan rannikoilla.

Viime vuosien tuloaikoja (LLY):

2014: 26.4.

2015: 30.4.

2016: 28.4.

2017: 6.5.