Viikon lintu

Hiirihaukka

kirjoittaja | 23.4.2019

Pesii lähes koko Euroopassa ja laajalla vyöhykkeellä läpi Aasian keskiosien Isolle valtamerelle asti. Meillä vakituinen kanta ulottuu suunnilleen Pello-Salla-linjalle.

Mieluisinta ympäristöä ovat suurten metsien ja asutuksen rajavyöhykkeet, mutta esiintyy myös sydänmailla, missä saalistaa soilla, hakkuualueilla ja rannoilla.

Risupesä on useimmiten havupuussa. Munia 2-4 kpl.

Yli puolet ravinnosta on pikkunisäkkäitä. Muita saaliseläimiä ovat sammakot, linnunpoikaset, matelijat, isot hyönteiset ym.

Hiirihaukka on taantunut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Pesiviä pareja on maassamme 4000-5000.  Laji luokitellaan vaarantuneeksi.

Tavallisin ääni naukuva kiäää.

Suomalaisia rengaslintuja on löydetty talvella lähes koko Keski- ja Etelä-Euroopasta (nimirotu buteo), itäisen rodun edustajia (vulpinus) jopa Etelä-Afrikasta.

Viime vuosien tuloaikoja (kaikki Meri-Lapin alueelta):

2015: 9.4.

2016: 9.4.

2017: 23.3.

2018: 11.4.