Vesilintuseurantojen tulokset

kirjoittaja | 16.8.2019

Vuoden 2019 sisävesien vesilintulaskentojen tulokset ovat valmistuneet. Neljän tärkeimmän riistasorsalajin sinisorsan, tavin, telkän ja haapanan pesimäkannat pysyivät kutakuinkin viime vuoden tasolla. Poikastuotto jäi keskimääräistä heikommaksi.

Tarkemmin laskentojen tuloksista löytyy tietoa Luonnonvarakeskuksen >>Vesilintuseurannasta.