BirdLife Suomen vuoden lajit

Räystäs- ja haarapääsky olivat vuoden linnut 2015

BirdLife on valinnut suuresti taantuneet räystäs- ja haarapääskyn vuoden linnuiksi 2015. Päätavoitteena on kerätä tietoa räystäspääskyn pesimäkannasta
ja tärkeimmistä pesimäpaikoista. Samalla kiinnitetään huomiota myös haarapääskyyn.