Joulusuojelukeräys 2017

LLY:n Joulusuojelukeräyksen 2017 tavoitteena on Lapin lintujen ja lintupaikkojen suojelu LLY:n toimialueella.

Maailma muuttuu ja Lapin luonto sen mukana. Aina ei muutosvastarinta ole kirosana: ilmaston lämpeneminen, voimakkaasti lisääntyvä kaivostoiminta, tuulivoimapuistojen rakentaminen, kiihtyvä metsien hakkuu ja tärkeiden suoalueiden vaarantuminen vaativat ymmärryksen ääntä. Kovin hiljaista on kuitenkin ollut; jopa laeilla suojellut luonnon- ja soidensuojelualueet sekä Natura-alueet ovat uhattuina. Kaivostoiminta on levittäytymässä luonnonsuojelualueille Sodankylän Viiakiaavalle ja Ylitorniossa. Pallas – Ylläs tunturin kansallispuiston kupeeseen ollaan perustamassa Euroopan suurinta avolouhosta. Kemihaaran latvan säännöstelyaltaan rakentaminen soidensuojelu- ja Natura-alueelle on nousemassa uudelleen esiin Sierilän voimalaitoksen rakentamissuunnitelmien myötä. Lapin vanhoja metsiä kaadetaan kiihtyvän puukaupan myötä. Tuulivoimapuistot uhkaavat muuttavia lintuja niiden muuttoreiteillä. Ilmaston lämpenemisen myötä monien pohjoisten lintulajien herkät elinympäristöt ovat vaarassa tuhoutua pysyvästi.

Lapin Lintutieteellinen yhdistys haluaa, että kaikissa suunnitelmissa otetaan huomioon luontoarvot; luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja linnuston hyvinvointi. Kaivostoimintaa voi harjoittaa, mutta se ei saa olla uhkana jo perustetuille luonnon- ja soidensuojelualueille. Tuulivoimapuistoja voi perustaa, mutta ne eivät saa vaarantaa lintujen muuttoa niiden ikiaikaisilla muuttoreiteillä. Puukauppa tuo investointeja ja puunjalostus lisää työpaikkoja, mutta ne eivät saa kohdistua Lapin viimeisiin vanhoihin metsiin, joista monet pohjoiset havumetsävyöhykkeen linnut ovat riippuvaisia. Lapin omaleimaista ja maailmanlaajuisestikin harvinaista suoluontoa tulee suojella – suot eivät ole uusiutuva luonnonvara. Monien soilla elävien lintujen kannat on taantuneet voimakkaasti viime vuosina. Ne ovat lähes kokonaan pohjoisten soiden varassa.

Linnut ovat osa luontoa. Lintujen hyvinvointia voi edistää vain huolehtimalla luonnosta ja sen monimuotoisuuden säilymisestä. LLY seuraa hankkeita ja muutoksia, joiden vaikutukset kohdistuvat Lapin herkkään luontoon. LLY on mukana erilaisissa hankkeissa, sidosryhmissä ja yhteistyöprojekteissa, joiden kautta pyrkii vaikuttamaan Lapin luonnon ja linnuston hyvinvointiin.

Antamalla tukesi Lapin Lintutieteellisen yhdistyksen tekemälle suojelutyölle annat samalla joululahjan Lapin luonnolle ja sen linnuille. Saadut lahjat tullaan käyttämään lyhentämättöminä Lapin linnuston suojelutyöhön. Pienikin vapaaehtoinen lahjoitus tukee arvokasta työtä lintujen puolesta.

Lämmin kiitos tuestasi lintujen hyväksi ja Hyvää Joulua!

LLY:n puheenjohtaja Ismo Kreivi ja hallitus

 

Lahjoituksen voit tehdä suoraan BirdLifen keräystilille FI75 8000 1200 1636 33. Käytä viitenumeroa 8031.

BirdLifen rahankeräyslupa RA/2017/607.