Muista lintujen pesimäajan rauhoitukset

kirjoittaja | 18.5.2018

Näin keväällä on hyvä muistuttaa lintujen ja muidenkin eläinten pesintä- ja lisääntymisajasta. Tähänhän liittyy myös lakien määräämiä velvoitteita.

Koirien ehdoton kiinnipitoaika on metsästyslain mukaan 1.3.-20.8., jonka aikana koira on pidettävä maastossa kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä, jolloin koiran on oltava ohjaajan täydellisessä hallinnassa. Vapaana koira voi olla vain koirapuistossa, koirille erikseen osoitetuissa harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla. Ja ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaahan koira ei saa olla koskaan irti toisen maalla. Myös kissat on pidettävä sisätiloissa tai kytkettyinä. Järjestyslaissa määrätään, että kissoja ei saa pitää koskaan irti taajama-alueilla, jossa on mm. lasten leikkipaikkoja. Sekä koirat, että kissat voivat aiheuttaa irti ollessaan suurta tuhoa jo lyhyessä ajassa.

Myös metsän hakkuita tulee välttää pesimisaikana. Luonnonsuojelulaki kieltää pesien ja munien vahingoittamisen ja siirtämisen sekä lintujen tahallisen häiritsemisen pesimisaikana. Lakiin on kirjattu maa- ja metsätaloutta koskeva poikkeus, koska niiden harjoittaminen olisi muuten vaikeaa. Luonnollisesti näissäkin tapauksissa on syytä olla varovainen ja välttää tarpeetonta häiriötä. Kaupunki-, taajama- ja pihametsien raivaus voidaan tehdä muuna aikana. Se onnistuu hyvällä suunnittelulla. Näillä alueilla rauhoituksesta poikkeamiseen tarvitaan erillinen viranomaisen myöntämä lupa. Puiden kaato pesimäaikana on sallittua, mikäli voi olla täysin varma, ettei puissa ole lintujen pesiä. Hyvin naamioitujen pesien löytäminen on kuitenkin erittäin vaikeaa, joten puiden kaataminen johtaa todennäköisesti lain rikkomiseen. Kannattaa seurata ympäristöä ja kysyä mahdollisilta metsäkoneiden tai moottorisahojen käyttäjiltä, mitä on meneillään. Jos on ilmeistä, että kyseessä on puiden kaato tai metsän raivaus, työntekijöitä on hyvä muistuttaa siitä. Kannattaa ottaa tapahtumasta valokuva, kirjata aika, paikka, rekisterinumero ja mahdolliset nimet ylös. Laatusertifioidut yrityksethän eivät koskaan tee hakkuita pesimäaikaan.

Asiaan liittyen voi ottaa yhteyttä LLY:hyn tai BirdLifeen (toimisto@birdlife.fi). Voi kysyä neuvoa tai kertoa tapahtuneesta asian eteenpäin viemiseksi jos on itse epävarma. Jos vahinkoa on jo aiheutettu, pulaan joutuneita eläimiä on autettava. Tässä pitää kuitenkin käyttää harkintaa ja mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista asiantuntemusta.

Räkättirastas poikasen kanssa.