LLY on LLY

kirjoittaja | 2.4.2017

LLY:n vuosikokous 2.4.2017

Lapin Lintutieteellinen Yhdistys piti vuosikokouksensa 4.2.2017. Rovaniemen Tiroli-saliin oli kokoontunut pienehkö, mutta sitäkin aktiivisempi lintuharrastajien ryhmä, joka kokousti liki pari tuntia yhdistyksen asioiden parissa.

Eniten mielenkiintoa lienee herättänyt asia etukäteen oli yhdistyksen nimi. Kokous päätyi säilyttämään virallisen nimen entisellään, eli Lapin Lintutieteellinen Yhdistys ry. Kansainvälisessä kommunikoinnissa voidaan käyttää myös muotoa BirdLife Lapland.

Yhdistyksen uudet säännöt hyväksyttiin – niissähän tuo nimiasiakin on mukana. Samoin hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma, pitkän ja monipuolisen keskustelun päätteeksi. Molemmat, sekä säännöt että toimintasuunnitelma, ovat nähtävissä yhdistyksen verkkosivuilla.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Ismo Kreivi. Hallituksen jäseninä jatkavat Mika Bäckman, Jukka Simula, Olli-Pekka Karlin, Jukka Siltanen ja Esko Nevala. Antti Ruonakoski tulee mukaan varsinaiseksi jäseneksi varajäsenen paikalta, ja Petri Kemppainen jatkaa varajäsenenä.

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilikausien 2015 ja 2016 osalta.