LINTUKATSAUKSET – uikkulinnut

Tämä sivu sisältää pidemmän ajan katsauksia ja yhteenvetoja uikkulintujen osalta.

Vuosikatsaukset löytyvät näistä linkeistä: Katsaus 2020Katsaus 2019Katsaus 2018Katsaus 2017

Tämän sivun lajit:

Pikku-uikku Silkkiuikku Härkälintu Mustakurkku-uikku

 


UIKKULINNUT

PIKKU-UIKKU

Levinneisyys

Esiintyy Euroopassa (Skandinaviassa yleisemmin vain Etelä-Ruotsissa), Afrikassa ja Aasiassa. Pohjoisin kanta muuttaa talveksi etelämmäksi.

 

Suomessa laji on levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla. Lapissa on tehty yksittäisiä havaintoja eri puolilla LLY:n aluetta.

 

Fenologia

Vuoden 1981, jolloin on kirjattu ensimmäinen pikku-uikkuhavainto Tiiraan, jälkeen on lajista kirjattu 1-10 havaintoa vuoden eri kuukausille. Yksittäisiä havaintoja on kirjattu lähes joka vuosi, ei kuitenkaan ihan jokaisena vuotena.

Havaintojen jakautumista vuodenajoille havainnollistaa alla oleva graafi. Eniten havaintoja on tehty loka-marraskuussa.

 

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa äärimmäisen uhanalainen (pieni populaatio). Globaalisti elinvoimainen, mutta määrä vähenevä.

LLY:n alueelta on Tiiraan kirjattu 39 havaintoa / 40 yksilöä (tilanne 1.12.2020).

Pienestä havaintomäärästä johtuen alueellisen tai määrällisen kehityksen trendiä ei ole nähtävissä.

 

Suurimmat yksilömäärät

2 p, Enontekiö Sotkajärvi 9.7.1997 (Pirkka Aalto)

Kaikki muut havainnot ovat yksittäisistä linnuista.

 


SILKKIUIKKU

Levinneisyys

Pesii Euroopan ja Aasian järvissä ja vähäsuolaisilla merialueilla. Skandinaviassa Suomen, Ruotsin ja Norjan eteläisemmillä alueella Perämeren kaarta myöten. Talvehtimisalueet sulavesillä pesimisalueita etelämpänä.

 

Suomessa yleinen Oulun korkeudelle saakka, siitä pohjoisempana esiintyy paikoitellen.

 

LLY:n alueella havainnot painottuvat etelä- ja lounaisosiin.

 

Fenologia

Talvihavainnot

Talvikuukausilta ei ole kirjattu LLY:n alueelta havaintoja Tiiraan.

 

Kevään aikaisimmat havainnot

17.-20.4.2014 Rovaniemi Valajaskoski (Anssi Mäkinen, Antti Ruonakoski, Jukka Siltanen, Taina Siltanen)

22.4.2015 Rovaniemi Hirvas (Jukka Siltanen, Antti Ruonakoski)

25.4.2019 Rovaniemi Hirvas (Veikko Isomursu)

 

Kevätmuutto

Silkkiuikun muutto alkaa tyypillisesti vapun alla.

 

 

Kevätmuuton huippu alkaa vapun tietämillä ja kestää pari viikkoa.

 

Kesähavainnot

LLY:n alueelta on kesä-heinäkuulta kirjattu Tiiraan 270 havaintoa 721 yksilöstä. Havainnot painottuvat Muonio-Salla -linjan lounaispuolelle, mutta Inaristakin on kirjattu kaksi havaintoa, molemmat vuodelta 2020.

Havainnoissa on mukana myös runsaasti pesintä- ja poikuehavaintoja.

 

Syysmuutto

Silkkiuikut muuttavat syys-lokakuussa. Havaintojen määrä romahtaa lokakuun puolivälissä, jonka jälkeen on tehty vain muutama yksittäinen havainto.

 

 

Syksyn myöhäisimmät havainnot

12.11.2011 Sodankylä Kitinen 1 tp p (Sampo Laukkanen)

8.11.2020 Rovaniemi Harjulampi 1 tp p (Ismo Pyhtilä)

23.10.2008 Inari Solojärvi 2 tp (Sampo Parkkonen)

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa silmälläpidettävä (määrä vähentynyt merkittävästi). Alueellisesti uhanalainen (Lapin kolmio, Koillismaa, Perä-Pohjola). Globaalisti elinvoimainen.

 

Havaintomäärien kehitys

LLY:n alueelta on Tiiraan kirjattu 1 136 havaintoa / 2 991 yksilöä (tilanne 2.12.2020).

Tiiraan kirjattujen havaintojen määrä on kasvanut koko järjestelmän historian ajan niin paljon, että voidaan hyvällä syyllä olettaa silkkiuikkumäärien kasvun Lapissa olevan totta.

 

 

Suurimmat yksilömäärät

Alkuvuosi (tammi-toukokuu)

35 p, Rovaniemi Lammassaari 2.-3.5.2016 (Matti Kassala, Anssi Mäkinen, Matti Välimäki, Tiina Saarijärvi, Jorma Salo, Jukka Simula)

18 p, Rovaniemi Pöykkölä 4.5.2016 (Anssi Mäkinen)

14 p, Ylitornio Portimojärvi 16.5.2010 (Tapani Tapio)

 

Kesä (kesä-heinäkuu)

21, Ylitornio Portimojärvi 28.7.2014 (Tapani Tapio)

16 p, Ranua Kuhajärvi 29.7.2006 (Pirkka Aalto)

12 p, Ylitornio Portimojärvi 25.6.2011 (Tapani Tapio)

 

Syksy (elo-joulukuu)

18, Ylitornio Portimojärvi  22.9.2012 (Tapani Tapio)

18, Ylitornio Portimojärvi 5.8.2016 (Tapani Tapio)

16, Ylitornio Portimojärvi 2.8.2013 (Tapani Tapio)

 


HÄRKÄLINTU

Levinneisyys

Härkälintu pesii Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan luoteisosien järvillä. Härkälintu muuttaa talveksi meren rannalle sulan veden ääreen. Suomesta muutto suuntautuu Tanskaan ja Pohjanmeren rannoille.

 

Suomessa vähälukuinen pesimälaji ympäri Suomea.

 

LLY:n alueelta havaintoja on kirjattu lähes koko alueelta, kutenkin hajanaisesti niin että isojakin alueita on jäänyt ilman havaintoja.

 

Fenologia

Talvihavainnot

Tiiraan ei ole kirjattu talvihavaintoja LLY:n alueelta.

 

Kevään aikaisimmat havainnot

30.4.2014 Ylitornio Portimojärvi 3 p (Antti Jaako)

2.5.2008 Rovaniemi Hirvasmutka 1 p (Antti Ruonakoski, Johanna Ruonakoski)

2.5.2014 Ylitornio Portimojärvi 10 p (Tapani Tapio)

 

Kevätmuutto

Härkälinnun kevätmuuton alku on keskimäärin viikko vapusta.

 

Kevätmuuton huippu on toukokuun puolivälin tietämissä.

 

Kesähavainnot

LLY:n alueelta on kirjattu kesä-heinäkuulta Tiiraan 351 havaintoa 1 463 yksilöstä. Havainnot sijoittuvat Ylitornio-Salla -linjan eteläpuolelle. Havainnoissa on myös pesintä- ja poikuehavaintoja.

 

Syysmuutto

Härkälinnut muuttavat syys-lokakuussa. Lokakuun puolivälin jälkeen on kirjattu vain yksittäisiä havaintoja.

 

 

Syksyn myöhäisimmät havainnot

12.12.2019 Sodankylä Petkula Kevitsa 1 tp p (Iiro Eirtola)

4.11.2016 Kemijärvi Pitkäsilta 1 p (Pirkka Aalto)

27.-30.10.2013 Enontekiö Hetta 2 p (Timo J. Leppänen, Allan Hamari, Eija Leppänen)

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa silmälläpidettävä (määrä vähentynyt merkittävästi). Alueellisesti uhanalainen (Lapin Kolmio, Perä-Pohjola). Globaalisti elinvoimainen, mutta määrä laskeva.

 

Havaintomäärien kehitys

LLY:n alueelta on Tiiraan kirjattu 1 033 havaintoa / 4 035 yksilöä (tilanne 3.12.2020).

 

Havaintomäärät ovat kasvaneet kutakuinkin Tiiran kirjausaktiivisuuden mukaisesti.

 

 

Suurimmat yksilömäärät

Alkuvuosi (tammi-toukokuu)

28, Ylitornio Portimojärvi 29.5.2020 (Tapani Tapio)

26 p, Posio Ylikitka 20.5.2019 (Heikki Ketola)

20 p, Ylitornio Portimojärvi lintutorni  16.5.2010 (Jorma V.A. Halonen, Ilkka Spets, Arto Kolehmainen ym)

20 p, Ylitornio Portimojärvi lintutorni  24.5.2014 (Antti Jaako, Mikko Jaako)

20 p, Ylitornio Portimojärvi lintutorni  18.5.2019 (Jorma V.A. Halonen, Erkki Hekkanen, Seija Piippola ym)

 

Kesä (kesä-heinäkuu)

46, Ylitornio Portimojärvi 28.7.2014 (Tapani Tapio)

40, Ylitornio Portimojärvi 26.7.2015 (Tapani Tapio)

36, Ylitornio Portimojärvi 23.7.2011 (Tapani Tapio)

 

Syksy (elo-joulukuu)

61, Ylitornio Portimojärvi 5.8.2016 (Tapani Tapio).

51, Ylitornio Portimojärvi 2.8.2013 (Tapani Tapio).

21, Ylitornio Portimojärvi 4.9.2015 (Tapani Tapio).

 


MUSTAKURKKU-UIKKU

Levinneisyys

Mustakurkku-uikku pesii järvillä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Täkälainen kanta talvehtii Länsi-Euroopan rannikoilla.

 

Suomessa vähälukuinen mutta kuitenkin suhteellisen yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa.

 

Lapissa kirjatut havainnot ovat eri puolilta LLY:n aluetta. Eniten kirjauksia on tehty alueen lounais- ja länsiosissa.

 

Fenologia

Talvihavainnot

LLY:n alueelta Tiiraan ei ole kirjattu havaintoja talvikuukausilta.

 

Kevään aikaisimmat havainnot

2.5.2008 Rovaniemi Hirvas 2 p (Antti Ruonakoski)

2.5.2016 Rovaniemi Lammassaari 3 p (Matti Kassala, Anssi Mäkinen, Matti Välimäki)

3.5.2004 Rovaniemi Paavalniemi 2 p (Anssi Mäkinen)

3.5.2016 Ranua Ranuansalmi 2 (Kari-Pekka Hiltunen)

 

Kesähavainnot

LLY:n alueelta on kesä-heinäkuussa kirjattu Tiiraan 109 havaintoa 152 yksilöstä. Pohjoisin havainto on Karigasniemestä, joskin painotus havainnoilla on  selkeästi alueen lounaisosassa. Mukana on muutamia pesintä- tai poikuehavaintoja.

 

Syksyn myöhäisimmät havainnot

9.12.2019 Kemijärvi Tapionniemi 1 1kv tp p (Pirkka Aalto, Pentti Pauna)

3.-5.10.2007 Ylitornio Portimojärvi (Jorma V.A. Halonen, Jukka Kivilompolo)

30.9.2018 Rovaniemi Niskanperä (Pirkka Aalto)

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa erittäin uhanalainen (määrä vähentynyt merkittävästi). Globaalisti vaarantunut, määrä laskeva.

 

Havaintomäärät

LLY:n alueelta on Tiiraan kirjattu 325 havaintoa / 554 yksilöä (tilanne 3.12.2020).

 

Havaintomäärien trendi on kasvava suunnilleen saman verran kuin yleinen kirjausaktiivisuus.

 

 

Suurimmat yksilömäärät

Alkuvuosi (tammi-toukokuu)

9 p, Rovaniemi Hirvas 19.5.2017 (Antti Ruonakoski)

6, Enontekiö Markkina 5.-9.5.2009 (Olli-Pekka Karlin, Timo J. Leppänen)

6 p, Rovaniemi Putaanperä 14.5.2020 (Jorma Salo)

 

Kesä (kesä-heinäkuu)

5 p, Ylitornio Iso Meltosjärvi 8.7.1996 (Tapani Pirinen)

4 p, Rovaniemi Nisälammit 9.6.2009 (Pekka Peltoniemi)

4 p, Rovaniem Tuomilampi 30.6.2014 (Antti Ruonakoski, Allan Hamari)

 

Syksy (elo-joulukuu)

4 p, Kolari Vaarajärvi 1.8.2013 (Eija-Leena Laiho) ja 6.8.2013 (Pekka Hietaniemi)

2, Enontekiö Sotkajärvi 25.9.2004 (Timo J. Leppänen)

2 tp p, Ylitornio Portimojärvi 3.-5.10.2007 (Jorma V.A. Halonen, Jukka Kivilompolo)