LINTUKATSAUKSET – pöllölinnut

PÖLLÖLINNUT

Tämä sivu sisältää pidemmän ajan katsauksia ja yhteenvetoja pöllölintujen osalta.

Vuosikatsaukset löytyvät näistä linkeistä: Katsaus 2021 – Katsaus 2020Katsaus 2019Katsaus 2018Katsaus 2017

Tarkempia tietoja katsauksista >>LINTUKATSAUKSET -sivulta.

 

Tämän sivun lajit:

Huuhkaja Tunturipöllö Hiiripöllö Varpuspöllö Lehtopöllö Viirupöllö Lapinpöllö Sarvipöllö Suopöllö Helmipöllö

 


HUUHKAJA

Levinneisyys

Huuhkaja elää Euroopassa, Aasiassa ja osassa Pohjois-Afrikkaa.

 

Suomessa huuhkajan pesimäkanta on tiheintä etelässä ja Lounaassa, Lapissa se on harvalukuinen.

 

Fenologia

Huuhkaja on paikkalintu, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa erittäin uhanalainen (määrä vähentynyt merkittävästi). Globaalisti elinvoimainen, mutta määrä vähenevä.

Tiiraan kirjatut havainnot: 109 havaintoa / 115 yksilöä (tilanne 28.1.2021)

 

Havaintomäärät

Vuosittaiset havaintomäärät ovat pieniä ja laskusuunnassa.

 

 

Suurimmat yksilömäärät

Kaikki havainnot 1-2 linnusta.

 


TUNTURIPÖLLÖ

Levinneisyys

Tunturipöllö pesii laajalla alueella pohjoisella tundravyöhykkeellä Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Grönlannissa.

 

Tunturipöllö pesii satunnaisesti Pohjois-Lapin tuntureilla. LLY:n alueen havainnot jakaantuvat eri puolille aluetta.

 

Fenologia

Tunturipöllö vaeltaa ravintotilanteen mukaan, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa äärimmäisen uhanalainen (pieni populaatio). Globaalisti vaarantunut (määrä vähenevä).

Tiiraan kirjatut havainnot: 49 havaintoa / 71 yksilöä (tilanne 28.1.2021)

 

Suurimmat yksilömäärät

Kaikki elävien lintujen havainnot 1-7 lintua. Lisäksi 10 lintua 1900-luvun alusta Justus Montellin kirjausten mukaan, linnut kerätty kokoelmiin.

 


HIIRIPÖLLÖ

Levinneisyys

Hiiripöllö asustaa pohjois-Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

 

Suomessa hiiripöllö on pääsääntöisesti pohjoinen pesimälaji.

 

Fenologia

Hiiripöllö on paikkalintu, vaeltaa ajoittain, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Havainnot neljännesvuosittain

Tammi-maaliskuu: 1 775 havaintoa / 1 949 yksilöä

Huhti-kesäkuu: 1 749 havaintoa / 2 303 yksilöä

Heinä-syyskuu: 1 674 havaintoa / 2 169 yksilöä

Loka-joulukuu: 1 699 havaintoa / 1 850 yksilöä

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa elinvoimainen. Globaalisti elinvoimainen, määrä vakaa.

Tiiraan kirjatut havainnot: 6 869 havaintoa / 8 238 yksilöä (tilanne 30.1.2021)

 

Havaintomäärät

Havaintomäärät ovat hieman nousseet, mutta vähemmän kuin yleisen kirjausaktiivisuuden kasvun verran, ja vuosittaiset vaihtelut ovat suuria.

 

Hiiripöllö esiintyy talvilintulaskennoissa satunnaisesti ja määrät ovat pieniä.

 

Linjalaskennoissa hiiripöllön tiheys on pieni ja vaihteleva.

 

Suurimmat yksilömäärät

Suurin laskettu yksilömäärä on 18. Suurimmat yksilömäärät on saatu vaellusten aikana yhteenlasketuista havainnoista. Poikasaikaan suurin yksilömäärä on 10 (emot ja poikaset yhteenlaskettuna).

 

18, Salla Tuntsan kaira 28.2.-2.3.2012 (Petri Piisilä)

14, Inari Luolaselkä 11.9.2011 (Martti Rikkonen)

13, Posio Jaksamo 21.6.1989 (Jyrki Mäkelä)

 


VARPUSPÖLLÖ

Levinneisyys

Varpuspöllö pesii Keski-ja Pohjois-Euroopassa sekä Aasiassa.

 

Suomessa varpuspöllön levinneisyys ulottuu yhteinäisenä suunnilleen Oulun korkeudelle saakka, mutta sitä tavataan myös pohjoisempana.

 

Fenologia

Varpuspöllö on paikka- ja vaelluslintu, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Havainnot neljännesvuosittain

Tammi-maaliskuu: 741 havaintoa / 749 yksilöä

Huhti-kesäkuu: 151 havaintoa / 162 yksilöä

Heinä-syyskuu: 131 havaintoa / 160 yksilöä

Loka-joulukuu: 535 havaintoa / 545 yksilöä

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa vaarantunut (määrä vähentynyt merkittävästi). Globaalisti elinvoimainen (määrä vakaa).

Tiiraan kirjatut havainnot: 1 545 havaintoa / 1 604 yksilöä (tilanne 30.1.2021)

 

Havaintomäärät

Havaintomäärien trendi on hieman noususuuntainen, mutta vuosittaiset vaihtelut ovat suuria.

 

Suurimmat yksilömäärät

6 p, Inari Ahkioniemi 15.6.2011 (Sampo Parkkonen)

6, Muonio Madeojankuusikko 4.7.2016 (Hannu Virtanen)

Muut havainnot 1-3 linnusta.

 


LEHTOPÖLLÖ

Levinneisyys

Lehtopöllö asustaa Euroopassa ja pohjoisimmassa Afrikassa sekä Aasiassa.

 

Suomessa lehtopöllöjä löytää lähinnä maan eteläisimmistä osista.

 

Fenologia

LLY:n alueen havainnot on kirjattu maaliskuulta ja elokuulta.

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa elinvoimainen. Globaalisti elinvoimainen (määrä vakaa).

Tiiraan kirjatut havainnot: 2 havaintoa / 2 yksilöä.

 

LLY:n alueen havainnot

8.8.1981 Kittilä 1 p (Kai Norrdahl)

3.3.2012 Rovaniemi 1 k nous (Ilkka Rautio)

 


VIIRUPÖLLÖ

Levinneisyys

Viirupöllön asumisalueita löytyy Skandinaviasta ja paikoin Keski-Euroopasta sekä laajalti Aasiasta.

 

Suomessa viirupöllö on yleinen maan etelä- ja keskiosissa. LLY:n alueen havainnot painottuvat alueen eteläosiin.

 

Fenologia

Viirupöllö on paikkalintu, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Havainnot neljännesvuosittain

Tammi-maaliskuu: 86 havaintoa / 87 yksilöä

Huhti-kesäkuu: 72 havaintoa / 87 yksilöä

Heinä-syyskuu: 31 havaintoa / 40 yksilöä

Loka-joulukuu: 43 havaintoa / 43 yksilöä

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa elinvoimainen. Alueellisesti uhanalainen (Lapin kolmio, Koillismaa, Perä-Pohjola). Globaalisti elinvoimainen (määrä vakaa).

Tiiraan kirjatut havainnot: 232 havaintoa / 257 yksilöä (tilanne 31.1.2021)

 

Suurimmat yksilömäärät

7, Kemijärvi Jupuravaara 4.7.2011 (Ville Suorsa, Minna Takalo)

6, Kolari Pohjaisnenä 5.6.2974 (Jorma V.A. Halonen, Esko Rundgren)

4, Ranua Iso Majovaara 7.6.2010 (Jani Suua)

 


LAPINPÖLLÖ

Levinneisyys

Lapinpöllö pesii Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

 

Suomessa pääosa lapinpöllöistä pesii Keski-Suomesta Metsä-Lappiin sijoittuvalla alueella.

 

Fenologia

Lapinpöllö on paikkalintu, vaeltaa ravintotilanteen mukaan, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Havainnot neljännesvuosittain

Tammi-maaliskuu: 331 havaintoa / 416 yksilöä

Huhti-kesäkuu: 350 havaintoa / 491 yksilöä

Heinä-syyskuu: 67 havaintoa / 78 yksilöä

Loka-joulukuu: 105 havaintoa / 109 yksilöä

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa elinvoimainen. Globaalisti elinvoimainen (määrä kasvava).

Tiiraan kirjatut havainnot: 835 havaintoa / 1029 yksilöä (tilanne 31.1.2021)

 

Havaintomäärät

Vuosittaiset havaintomäärät ovat pieniä, merkittävästi suuremmat määrät on kirjattu vuosina 2012 ja 2020.

 

Suurimmat yksilömäärät

Suurin yksilömäärä on 33, laskettu tien varrelta väliltä Rovaniemi-Kittilä keväällä 2012 (Pekka Peltoniemi).

Yksittäisen havainnon suurin yksilömäärä on viisi, 25.8.2011 Inari (Seppo ja Sinikka Saraspää).

 


SARVIPÖLLÖ

Levinneisyys

Sarvipöllö pesii Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

 

Suomessa esiintymisalueen pohjoisraja kulkee Tornio-Kuusamo -linjan paikkeilla.

 

Fenologia

Sarvipöllö on pääosin muuttolintu, mutta osittain kuitenkin paikkalintu, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Havainnot neljännesvuosittain

Tammi-maaliskuu: 18 havaintoa / 23 yksilöä

Huhti-kesäkuu: 68 havaintoa / 94 yksilöä

Heinä-syyskuu: 46 havaintoa / 98 yksilöä

Loka-joulukuu: 10 havaintoa / 15 yksilöä

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa elinvoimainen. Alueellisesti uhanalainen (Koillismaa, Perä-Pohjola, Metsä-Lappi). Globaalisti elinvoimainen, mutta määrä laskeva.

Tiiraan kirjatut havainnot: 138 havaintoa / 213 yksilöä (tilanne 1.2.2021)

 

Havaintomäärät

Vuosittaiset havaintomäärät ovat pieniä. Suurimmat määrät on kirjattu vuonna 2011, jolloin havaittiin myös useita pesintöjä.

Suurimmat yksilömäärät

Suurin yksilömäärä on 7 lintua, poikasajalta, 2.20-7.2011 Rovaniemi Rautiosaari (Heikki Ylitalo, Olavi Tennilä).

Muut havainnot 1-6 linnusta.

 


SUOPÖLLÖ

Levinneisyys

Suopöllö pesii Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomalaiset suopöllöt talvehtivat Etelä-Euroopassa.

 

Suopöllöä tavataan lähes koko Suomessa, tiheimmin Pohjanmaalla ja Lounais-Lapissa.

 

Fenologia

Talvihavainnot

Lajista ei ole kirjattu varsinaisia talvihavaintoja.

 

Kevään varhaisimmat havainnot

29.2.2012 Ivalo (Tapio Kyrö)

11.3.2012 Inari Alempi Akujärvi (Esko ja Annikki Sirjola)

6.4.2020 Utsjoki Mivttejohka 1 (Juho Toivanen)

 

Kevätmuutto

Suopöllön kevätmuutto käynnistyy tyypillisesti huhtikuun 20. päivän tienoilla. Vaihteluväli 8.4. – 6.5.

 

 

Suopöllön havaintomäärät kasvavat jyrkimmin huhtikuun lopusta toukokuun puoliväliin.

 

Syysmuutto

Suopöllön havaintomäärät pienenevät hiljalleen syys-lokakuun aikana, ja viimeiset kirjaukset on tehty marraskuun puolella.

 

 

Kesähavainnot

LLY:n alueelta on kirjattu Tiiraan kesä-heinäkuulta 1 398 havaintoa 1 713 yksilöstä. Mukana on myös pesintähavaintoja.

 

Syksyn myöhäisimmät havainnot

7.11.2008 Rovaniemi Arktikum 1 nous (Veikko Vasama)

5.11.2011 Inari Muotkatunturi 1 p (Markku Välitalo)

29.10.2016 Pello Juntinlehto 1 p (Markku Sirkka, Juha Marjeta)

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa elinvoimainen. Globaalisti elinvoimainen, mutta määrä vähenevä.

Tiiraan kirjatut havainnot: 3 419 havaintoa / 4 382 yksilöä (tilanne 1.2.2021)

 

Havaintomäärät

Havaintomäärät ovat kasvaneet, kuitenkin aavistuksen vähemmän kuin keskimääräinen kirjausaktiivisuuden kasvu on ollut. Havaintomäärät näyttävät olevan huipussaan 4-5 vuoden välein, mahdollisesti myyräkannan runsaudesta riippuen.

 

 

Linjalaskennoissa suopöllön tiheys on pieni ja vaihteleva.

 

Suurimmat yksilömäärät

Alkuvuosi (tammi-toukokuu)

14 rev, Utsjoki Pulmankijärvi 20.5.2007 (Seppo Hjerppe, Kimmo Häkkinen, Vesa Häkkinen)

8 kiert p, Enontekiö Kilpisjärvi 13.5.2015 (Eino Hiekkanen, Tauno Hiekkanen)

8 p, Rovaniemi Aronperä 7.5.2020 (Antti Ruonakoski)

8 p, Rovaniemi Ounasjokisuisto 12.5.2020 (Jukka Simula)

 

Kesä (kesä-heinäkuu)

11 p, Kittilä Kallo 14.-21.6.2011 (Pekka Peltoniemi)

10, Inari Säytsjärvi 17.6.2007 (Aarne Ohtonen, Jouni Riihimäki)

10 p, Kittilä Kotivaara 14.-21.6.2011 (Pekka Peltoniemi)

10 p, Kittilä Totovaarantie Roukumalehto 14.-21.6.2011 (Pekka Peltoniemi)

10 p, Muonio Äkäsjärvi 15.-21.6.2011 (Pekka Peltoniemi)

10 p, Rovaniemi Lapioaapa 29.6.-11.7.2011 (Pekka Peltoniemi)

 

Syksy (elo-joulukuu)

22 p, Utsjoki Petsikko 7.9.207 (Aarne Ohtonen, Jouni Riihimäki)

15, Ranua Kuha 7.8.2011 (Mika Heikkala)

11, Enontekiö Kivilompolo 21.9.2007 (Pekka Sulkava)

 


HELMIPÖLLÖ

Levinneisyys

Helmipöllö asustaa Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

 

Suomessa helmipöllö pesii koko maassa tunturialueita lukuunottamatta.

 

Fenologia

Helmipöllö on paikkalintu, vaeltaa toisinaan, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Havainnot neljännesvuosittain

Tammi-maaliskuu: 1 395 havaintoa / 1 544 yksilöä

Huhti-kesäkuu: 635 havaintoa / 937 yksilöä

Heinä-syyskuu: 263 havaintoa / 644 yksilöä

Loka-joulukuu: 303 havaintoa / 335 yksilöä

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa silmälläpidettävä (määrä vähentynyt merkittävästi). Globaalisti elinvoimainen, määrä vakaa.

Tiiraan kirjatut havainnot: 2 561 havaintoa / 3 419 yksilöä (tilanne 4.2.2021)

 

Havaintomäärät

Havaintomäärissä ei ole tapahtunut trendimäistä muutosta, mutta vuosivaihtelut ovat suuria.

 

Suurimmat yksilömäärät

21 reng, Rovaniemi Nappikumpu 9.-11.9.2016 (Mikko Lantto)

14 k Ä, Kittilä Ylläsjärvi 12.3.2008 (Pekka Peura)

14 reng, Ylitornio Tiskiniva 13.-14.9.2014 (Ismo Kreivi, Topi Kreivi, Ari Kreivi)

14 reng, Posio Nilonkangas 14.-15.9.2015 (Arto Linnas)