LINTUKATSAUKSET – pöllölinnut

PÖLLÖLINNUT

Tämä sivu sisältää pidemmän ajan katsauksia ja yhteenvetoja pöllölintujen osalta.

Vuosikatsaukset löytyvät näistä linkeistä: Katsaus 2020Katsaus 2019Katsaus 2018Katsaus 2017

Tämän sivun lajit:

Huuhkaja Tunturipöllö Hiiripöllö Varpuspöllö Lehtopöllö Viirupöllö Lapinpöllö Sarvipöllö Suopöllö Helmipöllö

 


HUUHKAJA

Levinneisyys

Huuhkaja elää Euroopassa, Aasiassa ja osassa Pohjois-Afrikkaa.

 

Suomessa huuhkajan pesimäkanta on tiheintä etelässä ja Lounaassa, Lapissa se on harvalukuinen.

 

Fenologia

Huuhkaja on paikkalintu, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa erittäin uhanalainen (määrä vähentynyt merkittävästi). Globaalisti elinvoimainen, mutta määrä vähenevä.

Tiiraan kirjatut havainnot: 109 havaintoa / 115 yksilöä (tilanne 27.10.2020)

 

Havaintomäärät

Vuosittaiset havaintomäärät ovat pieniä ja laskusuunnassa.

 

 

Suurimmat yksilömäärät

Kaikki havainnot 1-2 linnusta.

 


TUNTURIPÖLLÖ

Levinneisyys

Tunturipöllö pesii laajalla alueella pohjoisella tundravyöhykkeellä Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Grönlannissa.

 

Tunturipöllö pesii satunnaisesti Pohjois-Lapin tuntureilla. LLY:n alueen havainnot jakaantuvat eri puolille aluetta.

 

Fenologia

Tunturipöllö vaeltaa ravintotilanteen mukaan, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa äärimmäisen uhanalainen (pieni populaatio). Globaalisti vaarantunut (määrä vähenevä).

Tiiraan kirjatut havainnot: 48 havaintoa / 61 yksilöä (tilanne 27.10.2020)

 

Suurimmat yksilömäärät

Kaikki havainnot 1-7 lintua.

 


HIIRIPÖLLÖ

Levinneisyys

Hiiripöllö asustaa pohjois-Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

 

Suomessa hiiripöllö on pääsääntöisesti pohjoinen pesimälaji.

 

Fenologia

Hiiripöllö on paikkalintu, vaeltaa ajoittain, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa elinvoimainen. Globaalisti elinvoimainen, määrä vakaa.

Tiiraan kirjatut havainnot: 6 792 havaintoa / 8 147 yksilöä (tilanne 27.10.2020)

 

Havaintomäärät

Havaintomäärät ovat hieman nousseet, mutta vähemmän kuin yleisen kirjausaktiivisuuden kasvun verran, ja vuosittaiset vaihtelut ovat suuria.

 

Linjalaskennoissa hiiripöllön tiheys on pieni ja vaihteleva.

 

Suurimmat yksilömäärät

Suurin laskettu yksilömäärä on 18. Suurimmat yksilömäärät on saatu vaellusten aikana yhteenlasketuista havainnoista. Poikasaikaan suurin yksilömäärä on 10 (emot ja poikaset yhteenlaskettuna).

 


VARPUSPÖLLÖ

Levinneisyys

Varpuspöllö pesii Keski-ja Pohjois-Euroopassa sekä Aasiassa.

 

Suomessa varpuspöllön levinneisyys ulottuu yhteinäisenä suunnilleen Oulun korkeudelle saakka, mutta sitä tavataan myös pohjoisempana.

 

Fenologia

Varpuspöllö on paikka- ja vaelluslintu, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa vaarantunut (määrä vähentynyt merkittävästi). Globaalisti elinvoimainen (määrä vakaa).

Tiiraan kirjatut havainnot: 1 463 havaintoa / 1 521 yksilöä (tilanne 27.10.2020)

 

Havaintomäärät

Havaintomäärät ovat hieman nousseeet, mutta vuosittaiset vaihtelut ovat suuria.

 

Suurimmat yksilömäärät

Suurimmat yksilömäärä ovat poikasajalta, 6 lintua.

 


LEHTOPÖLLÖ

Levinneisyys

Lehtopöllö asustaa Euroopassa ja pohjoisimmassa Afrikassa sekä Aasiassa.

 

Suomessa lehtopöllöjä löytää lähinnä maan eteläisimmistä osista.

 

Fenologia

LLY:n alueen ainut havainto on kirjattu maaliskuulta.

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa elinvoimainen. Globaalisti elinvoimainen (määrä vakaa).

Tiiraan kirjatut havainnot: 1 havainto / 1 yksilö.

 

LLY:n alueen havainto

3.3.2012 Rovaniemi (Ilkka Rautio)

 


VIIRUPÖLLÖ

Levinneisyys

Viirupöllön asumisalueita löytyy Skandinaviasta ja paikoin Keski-Euroopasta sekä laajalti Aasiasta.

 

Suomessa viirupöllö on yleinen maan etelä- ja keskiosissa. LLY:n alueen havainnot painottuvat alueen eteläosiin.

 

Fenologia

Viirupöllö on paikkalintu, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa elinvoimainen. Alueellisesti uhanalainen (Lapin kolmio, Perä-Pohjola, Metsä-Lappi). Globaalisti elinvoimainen (määrä vakaa).

Tiiraan kirjatut havainnot: 226 havaintoa / 251 yksilöä (tilanne 27.10.2020)

 

Suurimmat yksilömäärät

Suurin kirjattu yksilömäärä on 7, poikasajalta.

 


LAPINPÖLLÖ

Levinneisyys

Lapinpöllö pesii Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

 

Suomessa pääosa lapinpöllöistä pesii Keski-Suomesta Metsä-Lappiin sijoittuvalla alueella.

 

Fenologia

Lapinpöllö on paikkalintu, vaeltaa ravintotilanteen mukaan, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa elinvoimainen. Globaalisti elinvoimainen (määrä kasvava).

Tiiraan kirjatut havainnot: 812 havaintoa / 1000 yksilöä (tilanne 27.10.2020)

 

Havaintomäärät

Vuosittaiset havaintomäärät ovat pieniä, merkittävä piikki on vuonna 2012.

 

Suurimmat yksilömäärät

Suurin yksilömäärä on 33, laskettu tien varrelta väliltä Rovaniemi-Kittilä keväällä 2012 (Pekka Peltoniemi). Yksittäisen havainnon suurin yksilömäärä on viisi, poikasajalta.

 


SARVIPÖLLÖ

Levinneisyys

Sarvipöllö pesii Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

 

Suomessa esiintymisalueen pohjoisraja kulkee Tornio-Kuusamo -linjan paikkeilla.

 

Fenologia

Sarvipöllö on pääosin muuttolintu, mutta osittain paikkalintu, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa elinvoimainen. Alueellisesti uhanalainen (Koillismaa, Perä-Pohjola, Metsä-Lappi). Globaalisti elinvoimainen, mutta määrä laskeva.

Tiiraan kirjatut havainnot: 137 havaintoa / 212 yksilöä (tilanne 27.10.2020)

 

Suurimmat yksilömäärät

Suurin yksilömäärä on 7 lintua, poikasajalta.

 


SUOPÖLLÖ

Levinneisyys

Suopöllö pesii Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomalaiset suopöllöt talvehtivat Etelä-Euroopassa.

 

Suopöllöä tavataan lähes koko Suomessa, tiheimmin Pohjanmaalla ja Lounais-Lapissa.

 

Fenologia

Talvihavainnot

Lajista ei ole kirjattu varsinaisia talvihavaintoja.

 

Kevään varhaisimmat havainnot

29.2.2012 Ivalo (Tapio Kyrö)

11.3.2012 Inari Alempi Akujärvi (Esko ja Annikki Sirjola)

6.4.2020 Utsjoki Mivttejohka 1 (Juho Toivanen)

 

Kevätmuutto

Suopöllön kevätmuutto käynnistyy tyypillisesti huhtikuun 20. päivän tienoilla. Vaihteluväli 8.4. – 6.5.

 

 

Suopöllön havaintomäärät kasvavat jyrkimmin huhtikuun lopusta toukokuun puoliväliin.

 

Syysmuutto

Suopöllön havaintomäärät pienenevät hiljalleen syys-lokakuun aikana, ja viimeiset kirjaukset on tehty marraskuun puolella.

 

 

Syksyn myöhäisimmät havainnot

7.11.2008 Rovaniemi Arktikum 1 nous (Veikko Vasama)

5.11.2011 Inari Muotkatunturi 1 p (Markku Välitalo)

29.10.2016 Pello Juntinlehto 1 p (Markku Sirkka, Juha Marjeta)

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa elinvoimainen. Globaalisti elinvoimainen, mutta määrä vähenevä.

Tiiraan kirjatut havainnot: 3 279 havaintoa / 4 224 yksilöä (tilanne 24.6.2020)

 

Havaintomäärät

Havaintomäärät ovat hieman kasvaneet, kuitenkin vähemmän kuin keskimääräinen kirjausaktiivisuuden kasvu on ollut.

 

 

Linjalaskennoissa suopöllön tiheys on pieni ja vaihteleva.

 

Suurimmat yksilömäärät

Alkuvuosi (tammi-toukokuu)

14, Utsjoki Pulmankijärvi 20.5.2007 (Seppo Hjerppe, Kimmo Häkkinen, Vesa Häkkinen)

8, Enontekiö Kilpisjärvi 13.5.2015 (Eino Hiekkanen, Tauno Hiekkanen)

8, Rovaniemi Aronperä 7.5.2020 (Antti Ruonakoski)

8, Rovaniemi Ounasjokisuisto 12.5.2020 (Jukka Simula)

 

Kesä (kesä-heinäkuu)

11, Kittilä Kallo 14.-21.6.2011 (Pekka Peltoniemi)

10, Inari Säytsjärvi 17.6.2007 (Aarne Ohtonen, Jouni Riihimäki)

10, Kittilä Kotivaara 14.-21.6.2011 (Pekka Peltoniemi)

10, Kittilä Totovaarantie Roukumalehto 14.-21.6.2011 (Pekka Peltoniemi)

10, Muonio Äkäsjärvi 15.-21.6.2011 (Pekka Peltoniemi)

10, Rovaniemi Lapioaapa 29.6.-11.7.2011 (Pekka Peltoniemi)

 

Syksy (elo-joulukuu)

22, Utsjoki Petsikko 7.9.207 (Aarne Ohtonen, Jouni Riihimäki)

15, Ranua Kuha 7.8.2011 (Mika Heikkala)

11, Enontekiö Kivilompolo 21.9.2007 (Pekka Sulkava)

 


HELMIPÖLLÖ

Levinneisyys

Helmipöllö asustaa Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

 

Suomessa helmipöllö pesii koko maassa tunturialueita lukuunottamatta.

 

Fenologia

Helmipöllö on paikkalintu, vaeltaa toisinaan, joten havaintoja on kirjattu kaikilta vuodenajoilta.

 

Alueellinen ja määrällinen kehitys

Uhanalaisuusarviointi: Suomessa silmälläpidettävä (määrä vähentynyt merkittävästi). Globaalisti elinvoimainen, määrä vakaa.

Tiiraan kirjatut havainnot: 2 462 havaintoa / 3 279 yksilöä (tilanne 24.6.2020)

 

Havaintomäärät

Havaintomäärissä ei ole tapahtunut trendimäistä muutosta, mutta vuosivaihtelut ovat suuria.

 

 

Suurimmat yksilömäärät

Suurimmat yksilömäärät ovat kertyneet rengastajille. Yksittäisen havainnon suurin yksilömäärä on ollut 9, emo ja poikaset.